Re: [gnome-nl] Vertalingen committenOp zondag 17-01-2010 om 16:22 uur [tijdzone +0100], schreef Mario
Blättermann:
> Am Sonntag, den 17.01.2010, 15:05 +0100 schrieb Wouter Bolsterlee: 
> > Kan iemand mijn bijgewerkte vertalingen van Evince, Seahorse en Pessulus
> > voor mij committen? Ik heb momenteel i.v.m. wat hardware-beperkingen
> > geen mogelijkheid dit zelf te doen.
> > 
> Is voldaan.

Mario,

Zou je deze ook kunnen doen? Bedankt!
http://l10n.gnome.org/vertimus/gvfs/master/po/nl

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]