Re: [gnome-nl] Gnome-nl-ListOn Fri, 2008-06-20 at 15:57 +0200, Piet van Teijlingen wrote:
> Wilt u mij noteren als gegadigde voor GNOME?
> Bij voorbaatdank!
> M.vr.gr. PCvT

Iets minder crypisch voor de non-initiated zou handig zijn :-P

  Marc[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]