Re: [gnome-nl] Guadec 20082008-06-18 klockan 10:25 skrev Philip Van Hoof:
> On Wed, 2008-06-18 at 10:21 +0200, Ruben Vermeersch wrote:
> > On di, 2008-06-10 at 12:34 +0200, Wouter Bolsterlee wrote:
> > > De volgende mensen gaan voor zover ik weet naar Guadec dit jaar:
> > > [..]
> > > Wie nog meer?

Hylke en Paul komen ook. De lijst is nu als volgt.

- Wouter Bolsterlee
- Hylke Bons
- Philip Van Hoof
- Kris Rietveld
- Reinout van Schouwen
- Paul van Tilburg
- Nicolas Trangez
- Ruben Vermeersch
- Olav Vitters

Een heuse Nederlandstalige samenzwering, als je het mij vraagt. Wellicht dat
we ongemerkt een 

 setlocale(LC_ALL, "nl_NL.UTF-8");

in de opstartcode van gnome-session kunnen friemelen?

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

sugar sugar :: you couldn't taste it :: in my throat     -- heather nova

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]