[gnome-nl] Groen of witWaarde collegae,

U bent zonder twijfel via de traditionele media bericht over de wijzigingen
in de spelling van onze taal. Een dorpje bleef echter moedig weerstand
houden. Ehm, ik bedoel dus:

Hanteren wij de groene of de witte spelling?

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]