Re: [gnome-nl] Re: gnome-nl-list Digest, Volume 12, Nummer 22P�on, Sep 26, 2005 at 07:53:51AM +0200, Alex de Haan skrev:
> Waar is de bijlage dan? Bij mij zie ik hem niet.....

Het lijkt erop dat de digest die jij ontvangt geen attachments doorstuurt.

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

we'd drink and get high until late :: and now we're all alone   -- placebo

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]