[gnome-nl] flyer v2 concept
Hallo allen,

Bijgaand mijn concept voor een nieuwe GNOME-nl flyer (OpenDocument formaat). Op- en aanmerkingen welkom.

groeten,

--
Reinout van Schouwen

Attachment: GNOME-nl flyer v2.odt
Description: Zip archive[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]