Re: [gnome-nl] SFDIk iig niet of er moet iets formeel geplanned zijn.
Wat geloof ik op een bepaald moment wel het idea was, maar nooit verder
kwam dan dat.On Sat, 2005-09-10 at 01:20 +0200, Michiel Sikkes wrote:
> Ha iedereen,
> 
> Even een kort vraagje. Wie is er morgen (vandaag) te vinden in tosti in
> Tilburg op de Free Software Day?
> 
> Groetjes,
> Michiel
> _______________________________________________
> gnome-nl-list discussielijst
> gnome-nl-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]