[gnome-nl] SFDHa iedereen,

Even een kort vraagje. Wie is er morgen (vandaag) te vinden in tosti in
Tilburg op de Free Software Day?

Groetjes,
Michiel

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]