[gnome-nl] Re: Nederlandse grammaticaregels (fwd)
Hallo iedereen,

Goed nieuws; zie onder.

Maar de grote vraag is natuurlijk: zijn er mensen die zich op de grammatica zouden willen werpen?

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 14 Feb 2005 16:34:08 +0100
From: Hans Broekhuis uvt nl
To: Reinout van Schouwen <reinout cs vu nl>
Cc: henk van Riemsdijk <Henk vanRiemsdijk uvt nl>
Subject: Re: Nederlandse grammaticaregels

Beste Reinout,

Mijn vraag aan u is in de eerste plaats of u op de hoogte bent van
bestaande projecten om Nederlandse grammaticacontrole te automatiseren,
waarbij het een voorwaarde is dat deze geen licenties e.d. vereist.

Ik weet van geen andere projecten.

In de tweede plaats zou ik willen vragen of de groep Nederlandse vrije
software-vertalers volledige toegang zou kunnen krijgen tot de
elektronische versie van de MGD, wanneer wij een project zouden starten
om een vrije Nederlandse grammaticacontrole te implementeren.

In principe staan we daar wel positief tegenover. Wel zouden we
graag weten wat je er precies mee wil doen. Bovendien willen
garanties dat het materiaal dat we verstrekken uitsluitend binnen
het project gebruikt wordt en beslist niet verder gedistribueerd
wordt (i.v.m. eventuele publikatie ervan).

Hartelijke groet,

HansHans Broekhuis


Universiteit van Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
The Netherlands

tel: 013-4662971
home-page: http://fdlwww.kub.nl/~broekhui/home/home_page.html

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]