RE: [gnome-nl] GNOME menuOf: werkplek?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: gnome-nl-list-bounces gnome org
[mailto:gnome-nl-list-bounces gnome org] Namens Reinout van Schouwen
Verzonden: vrijdag 11 februari 2005 14:08
Aan: gnome-nl-list gnome org; Vertaling mailinglist
Onderwerp: [gnome-nl] GNOME menu


Hallo iedereen,

Behalve "Places", waar we nog steeds geen vertaling voor hebben die 
iedereen tevreden stelt, zit er nog een nieuw menu in het GNOME 2.10 
paneel: Desktop. Momenteel is dat 'werkomgeving' maar als naam voor dat 
menu vind ik het eigenlijk wat aan de lange kant.

We hebben al eens eerder een discussie gehad over de vertaling van dit 
woord en de meerderheid was toen voor 'bureaublad', maar in deze 
specifieke context weet ik het zo net nog niet. Ik zit te denken om er 
gewoon 'omgeving' van te maken. Wat denken jullie?

groeten,

-- 
Reinout van Schouwen			student of Artifical
Intelligence
email: reinout cs vu nl			mobile phone: +31-6-44360778

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]