Re: [gnome-nl] Re: bericht over open source netwerk bijeenkomst welkom op de lijst? (fwd)On Tue, 2005-02-08 at 17:26 +0100, Reinout van Schouwen wrote:

> Wisten jullie hiervan?

Nu wel :)

> Wie heeft er zin om naar de VPRO af te reizen?

Ja, met z'n allen het linkse bolwerk bestormen!
Lijkt me leuk om een kijkje te nemen waar ze mee bezig zijn, had er nog
niet eerder van gehoord. En als er niets aan is kunnen we altijd nog de
verdere overheersing van Gnome in Nederland plannen.

-- 
/------------------------------------------------------------------\
| Alex de Landgraaf      | The cure for boredom is curiosity |
| Student AI & CS, VU, A'dam  | There is no cure for curiosity  |
| Phone: 06-16844084      |                  |
| GPG: http://www.alextreme.org/key_alex.asc  /'-'\       |
| www.alextreme.org & www.morphix.org     ( o o )       |
\------------------------------------------oOO0--(_)--0OOo---------/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]