[gnome-nl] Re: bericht over open source netwerk bijeenkomst welkom op de lijst? (fwd)
Hoi allen,

Wisten jullie hiervan?

Wie heeft er zin om naar de VPRO af te reizen?

--
Reinout van Schouwen			student of Artifical Intelligence
email: reinout cs vu nl			mobile phone: +31-6-44360778


bas wrote:

bijeenkomst is bij de VPRO in Hilversum.
ik kreeg via e-mail bericht dat er binnenkort een open source netwerk
Beste Ubuntu-NL-leden,

Zie hier:

Beste open source geïnteresseerde,

Op donderdag 17 februari is er weer een Open Source Netwerk Borrel.
Deze keer wordt de borrel georganiseerd in bij de VPRO in Hilversum op
het MediaPark.
Achter de schermen is er de laatste maanden door een grote groep hard
gewerkt om een op in Nederland een groots Open Source congres op de
kaart te zetten. Het congres zal op 30-31 mei in Amsterdam onder de
naam "Holland Open Software Congres" plaats vinden en het belooft een
interessant programma te worden met veel en gerenommeerde sprekers.

Op 17 februari zal de "Holland Open" worden gepresenteerd, en worden
de verdere plannen uit de doeken gedaan. Dus komt allen om een borrel
te pakken, te netwerken en om de laatste informatie over de "Holland
Open" te horen!

Kortom, drie data om in de agenda te zetten:

17 februari Open Source Netwerk Borrel
30 / 31 mei: "Holland Open Software Congres"

De bijeenkomst begint om 17:30 en vindt plaats op het Media Park te
Hilversum in het gebouw van de VPRO

VPRO
Media Park
Sumatralaan 49
1217 GP Hilversum
Iedereen die wilt komen dient zich van te voren aan te melden bij
ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Namens het Open Source Netwerk

Leon Gommans
_______________________________________________
Os-netwerk mailing list
Os-netwerk ossl org
http://www.ossl.org/mailman/listinfo/os-netwerk

weer eens vergeten om  naar de list te sturen volgens mij (die vorige
mail). Maar ik zou zeggen dat je het nu wel kan posten. Aangezien je het
toch al vraagt.

Herman

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

-- 
ubuntu-nl mailing list
ubuntu-nl lists ubuntu com
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]