Re: [gnome-nl] Re: gnome-nl-list Digest, Volume 11, Nummer 7On Fri, 2005-08-19 at 23:05 +0200, Reinout van Schouwen wrote:
> Alex, wat is precies je voorstel, hoeveel cd-r's zou je willen sponsoren 
> en wat staat er tegenover?

Eigenlijk bedoelde ik dus dat Alex (en evt. anderen) een deel van de
live-CDs zouden sponsoren, bv. in ruil voor hun naam op de hoesjes. Als
we op die manier alles kunnen laten sponsoren, is het drukken van die
CDs nog wel te doen.

Ronald
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]