Re: [gnome-nl] Re: gnome-nl-list Digest, Volume 11, Nummer 7On Thu, 18 Aug 2005, Alex de Haan wrote:

Op zich klinkt dit ook niet slecht, echter zit er een minimum afname in?

Ik begrijp de vraag niet helemaal, gaat het hier om een live-cd voor Softwareconsulent zelf?

Alex, wat is precies je voorstel, hoeveel cd-r's zou je willen sponsoren en wat staat er tegenover?

groeten,

--
Reinout van Schouwen
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]