Re: gnome-nl EvenementenagendaOn Mon, 2004-12-20 at 15:37 +0100, Vincent van Adrighem wrote:
> Welke evenementen hebben we al om op de agenda te zetten?
NLUUG voorjaarsconferentie 2005:
http://www.nluug.nl/events/vj05/CfP-nl.html
-- 
Daniel van Eeden <daniel_e dds nl>

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]