Re: gnome-nl Abi 2.2 NLWat dachten jullie van een compromie :)

standaard gnummeric/abi
maar als deb package ook Oo.o ergens.

als hij dan gebruikt moet worden om managers over te halen kun je altijd
apt-get installen en removen.

On Tue, 2004-12-14 at 14:30 +0100, Marc aka Uwog wrote:
> On Tue, 2004-12-14 at 14:14 +0100, Alex de Landgraaf wrote:
> > > Op di, 14-12-2004 te 12:44 +0100, schreef Ronald S. Bultje:
> > >> On Tue, 2004-12-14 at 12:26, Reinout van Schouwen wrote:
> > >> > Als er de ruimte voor is dan ga ik niet dwarsliggen, maar wil je dan
> > >> > niet de Novell-versie van OOo hebben? Zijn daar dan ook weer debs van?
> > >>
> > >> Ik dacht het wel. Sowieso zit het tegenwoordig in de trunk en is het
> > >> gewoon een preference die je aanzet (ergens twee levels diep in je
> > >> menu).
> > 
> > Ruimte is er genoeg, desnoods kunnen we overwegen Win32-versies van Gnome
> > programmas erop te zetten (zelfde principe hadden we met UbuntuLive, dat
> > wat truukjes heeft van TheOpenCD.
> 
> Would be nice... Gnumeric heeft ook een win32 port nu. Abi is zelfs
> native op Win32 op windows.
> 
> > Anyway, vecht het maar verder uit, mij maakt het niet veel uit. Hoe zit
> > het trouwens met agnubis? Als jullie suits over willen halen dan kun je
> > niet zonder powerpoint-clone :)
> 
> Agnubis is dood. Herzi is met Criawips (wat een k*tnaam) begonnen, maar
> dat kan niet veel. Present (in gnumeric's cvs), kan redelijk mooi PPTs
> tonen, maar bevat geen editor (cria trouwens ook niet).
> 
> Marc
> 
> _______________________________________________
> gnome-nl-list mailing list
> gnome-nl-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]