Re: Gdk-pixbuf 0.20.0 is releasedOn 27 Sep 2002, Federico Mena Quintero wrote:
[..]
> ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gdk-pixbuf/0.20/gdk-pixbuf-0.20.0.tar.gz
                          ^^^^
Why was changed flat ftp hierarhy tree ?

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek rudy mif pg gda pl*

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]