Re: gnome-core and gnome-applets 1.1.3 "Tasty Yellow Banana" unpeeledOn 12 Feb 2000, Jacob Berkman wrote:
[..]
>         - I am probably forgetting some things.

What hapens with gumma applet ?

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl*[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]