Re: Error in ORBitHi,

should be fixed in CVS.

Bye,
Sebastian
-- 
Sebastian Wilhelmi          |      här ovanför alla molnen
mailto:wilhelmi@ira.uka.de      |   är himmlen så förunerligt blå
http://goethe.ira.uka.de/~wilhelmi  |[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]