Re: [at-spi] created branch gnome-2-26



El dl 24 de 08 de 2009 a les 11:43 +0800, en/na Li Yuan va escriure:
> Hi,
> 
> We just created a branch for gnome-2-26: 
> d3538c26be2db7ea3b751f2f6538d00e90d1fa93 Updated Irish translation

l10n.gnome.org updated

Thanks,

> Thanks,
> Li
> 
> _______________________________________________
> gnome-i18n mailing list
> gnome-i18n gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net



[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]