[gnome-gl] almanah - masterOla,

O novo estado do almanah - master - po (Galego) é 'Traducido'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/almanah/master/po/gl

Actulizada a tradución

marcoslans
--
Esta é unha mensaxe automática enviada desde l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]