[DL]gnome-control-center - mainHello,

A new comment has been posted on gnome-control-center — main — po (eesti).
https://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-control-center/main/po/et/

Eesti keeles on „jutumärgid“, mitte “jutumärgid”.
OK


Kõikides otsinguterminites (need, kus semikoolon vahel ning "translator comment" juures, et peab ka 
semikooloniga lõppema) tuleks alles hoida ka inglisekeelne variant ning eestikeelne juurde lisada, et 
gnome-shell otsingust leiaks mõlemas keeles otsides (hetkel eriti oluline, kuna tõlgete seis on kaugel 
100%-st).
OK


Kogunenud paranduste nimekiri nimetatud 10-15% alguse järgi kuni "LCD (CCFL taustavalgus)" välja:"%s-il on sisseehitatud järgmised õigused. Neid ei saa muuta. Kui oled mures nende lubade pärast siis kaalu 
selle rakenduse eemaldamist." — koma puudu "siis" ees
OK

msgstr[0] "%u faili- ja lingitüüp, mis on rakenduses avatud"
msgstr[1] "%u faili- ja lingitüübid, mis on rakenduses avatud"
lingitüübid → lingitüüpi
"mida rakendusega avatakse"
OK

Kuva üksikasjad → Kuva üksikasju
OK

"Otsimine" → "Otsing"
OK

"Märguanded" → "Teated"
OK

"Kuvab süsteemi märguandeid." → "Kuvab süsteemiteateid."
Uutes tõlgetes on MÄRGUANDED

"Käivita taustal" → "Taustal töötamine"
OK

"Luba tegevus, kui rakendus on suletud." → "Rakendus saab töötada ka siis, kui aknad on suletud."
OK

"Muuda taustapilti" → "Taustapildi vahetamine"
OK

"Reprodutseerib helisid." → "Esitab helisid."
MUUDATUS "Reprodutseerib helisid." → "Taasesitab helisid."

Läbivalt üle kontrollida, ega kuskil "välksõrmis" enam alles pole, peab olema "kiirklahv"
OK

"Keelab klaviatuuri otseteid" → "Kiirklahvide ülevõtmine"
OK

"Blokeeri standardsed klaviatuuri otseteed." → "Lubab üle võtta standardsed kiirklahvid."
OK

"Tee kaameraga pilte." → "Juurdepääs kaamerale."
OK

"Salvesta mikrofoniga heli." → "Salvestab mikrofoniga heli."
OK

"Asukoha teenused" → "Asukohateenused"
OK

"Lingi tüübid" → "Lingitüübid"
OK

"Vali Pilt" → "Pildi valimine", sest on dialoogi pealkiri
OK

Lennukirežiim igal pool muuta lennurežiimiks nagu gnome-shellis on
SIIN SAI MUUDETUD

"Riistvara lennukirežiim on sees" → "Riistvaraline lennurežiim on sees"
OK

"Bluetoothi lubamiseks lülita lennukirežiim välja." → "Bluetoothi lubamiseks lülita lennurežiim lülitist 
välja."
OK

"Lülita bluetooth sisse ja välja ning ühenda oma seade" → "Bluetoothi sisse- ja väljalülitamine ning seadmete 
ühendamine"
OK

"Luba allolevatel rakendustel oma kaamerat kasutada." üle vaadata kontekstis
OK

"Ükski rakendus pole palunud kaamerale juurdepääsu" → "Ükski rakendus pole kaamerale juurdepääsu palunud"
OK

Accelerator clash:
_Luba
_Lisa profiil -> Lisa _profiil
_Kalibreeri…
_Kuva üksikasju -> K_uva üksikasju
OK

Valed jutumärgid:
"Aseta kalibreerimisseade ruudu peale ja vajuta “Alusta”"
"Liiguta kalibreerimisseade kalibreerimisasendisse ja vajuta “Jätka”"
"Liiguta kalibreerimisseade pinnaasendisse ja vajuta “Jätka”"
OK

"Ilmnes sisemine tõrge, mida ei saanud taastada." → "Ilmnes sisemine tõrge, millest pole võimalik taastuda."
MUUDETUD "Ilmnes sisemine tõrge, mida ei saanud taastada." → "Ilmnes sisemine tõrge, millest polnud võimalik 
taastuda."
Üritas taastada aga ei suutnud

"Palun ära häiri kalibreerimisseadet poolelioleku ajal" muudetud halvemaks, taastada "Palun ära häiri 
töötamise ajal kalibreerimisseadet"
MUUDETUD "Palun ära häiri kalibreerimisseadet poolelioleku ajal" → "Palun ära häiri pooleliolava töö ajal 
kalibreerimisseadet"

"Vali ICC profiili fail" muudetud halvemaks (on failidialoogi pealkiri mis peab olema -mine vormis), taastada 
"ICC profiili valimine"
"Salvesta profiil" sama lugu, dialoog pealkiri. Taastada "Profiili salvestamine"
MUUDETUD "Vali ICC profiili fail"  →  "ICC profiili faili valimine"

"Loo valitud seadmele värviporfiil" taastada vana "Valitud seadmele värviprofiili loomine", ilma 
"porfiilita"; vaadata üle ega rohkem "porfiil"-e pole teiste vanades stringides.
OK

"Seda seadme tüüpi hetkel ei toetata." taastada vana "Seda seadmetüüpi hetkel ei toetata."
OK

"Kuvari tüüp" → "Kuvaritüüp"
OK
Kas kuskile on veel jäänud sõna "Kuva" "Kuvar" asemel monitori/Display mõistes?
PARANDATUD Midagi leidsin

"Võib kasutada ka heledust-aset, mida kasutavad selle seadme teised profiilid." — kust see sidekriips sinna 
järsku tekkis? EI TEA
PARANDATUD

"_Impordi Fail…" → "_Faili importimine…"
MUUDETUD "_Impordi Fail…" → _Impordi failist…

"Kalibreeri seade" → taastada vana "Seadme kalibreerimine", tegemist tooltip’iga — ei peaks olema käsu vormis
OK

"LCD (CCFL taustavalgus)" - miks on muudetud siin "taustvalgus" "taustavalgus"-eks, samas kui teistel 
valikutel on endiselt "taustvalgus". Mis põhjusel "taustavalgus" parem on?
OK

RaikoH
--
This is an automated message sent from l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]