commit: r3637 - /gnome/master/desktop/gnome-music.poAuthor: mattias
Date: Fri Sep 20 18:51:34 2013
New Revision: 3637

Log:
Litsentsi hägune tõlge.

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-music.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-music.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-music.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-music.po [utf-8] Fri Sep 20 18:51:34 2013
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-18 20:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-19 16:29+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-20 18:49+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et-list gnome org>\n"
 "Language: et\n"
@@ -162,6 +162,26 @@
 "obligated to do so.  If you do not wish to do so, delete this exception "
 "statement from your version."
 msgstr ""
+"GNOME muusika on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
+"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
+"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 3 või "
+"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon.\n"
+"\n"
+"GNOME muusikat levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
+"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
+"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
+"Litsentsi.\n"
+"\n"
+"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos GNOME "
+"muusikaga. Kui mitte, kirjutage aadressil Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.\n"
+"\n"
+"GNOME muusika autorid lubavad kasutada ja levitada GPL-iga mitteühilduvaid "
+"GStreameri pluginaid koos GStreameri ja GNOME muusikaga. See õigus on ülem "
+"võrreldes GPL litsentsiga antud õigustega, mis käivad GNOME muusika kohta. "
+"Kui sa muudad seda koodi, võid sa seda erandit rakendada ka oma koodile, "
+"kuid see pole kohustuslik. Kui sa ei soovi seda teha, kustuta see avaldus "
+"oma versioonist."
 
 msgid "Released"
 msgstr "Aasta"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]