Re: commit: r3624 - /gnome/master/desktop/gnome-clocks.po2013/9/19 <plaes plaes org>
+msgid "Geolocation support"
+msgstr "Geoasukoha tugi"
+
+msgid "Turn geolocation support on and off."
+msgstr "Geoasukoha toe sisse- ja väljalülitamine."

"Geolokatsiooni" pigem -- see "location" ei märgi siin ju mitte kohta, vaid koha leidmist, s.t tegevust, aga "asukoht" ei saaks nagu kuidagi tegevust tähistada...

KDE-s näib ka niiviisi kasutatud olevat: http://en.et.open-tran.eu/suggest/geolocation


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]