commit: r3593 - /gnome/master/desktop/gnome-packagekit.poAuthor: mattias
Date: Wed Sep 11 23:05:24 2013
New Revision: 3593

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po [utf-8] Wed Sep 11 23:05:24 2013
@@ -13,8 +13,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-packagekit MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "packagekit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-12 01:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-12 21:04+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-11 19:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-11 23:04+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -22,6 +22,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 msgid "Automatically remove unused dependencies"
 msgstr "Kasutamata sõltuvused eemaldatakse automaatselt"
@@ -194,27 +195,36 @@
 "Kui seansi D-Busi päringul kuvatakse kasutajaliidest, on nende valikute "
 "kasutamine kohustuslik."
 
+msgid "Packages"
+msgstr "Pakid"
+
+msgid "Add or remove software installed on the system"
+msgstr "Arvutisse paigaldatud tarkvara lisamine ja eemaldamine"
+
+msgid "Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Store;"
+msgstr ""
+"uuendused;allikad;repod;repositooriumid;eelistused;paigaldamine;installimine;"
+"installatsioon;pood;tarkvara;"
+
 msgid "Software"
 msgstr "Tarkvara"
 
-msgid "Add or remove software installed on the system"
-msgstr "Arvutisse paigaldatud tarkvara lisamine ja eemaldamine"
-
-msgid "Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Store;"
-msgstr ""
-"uuendused;allikad;repod;repositooriumid;eelistused;paigaldamine;installimine;"
-"installatsioon;pood;tarkvara;"
+msgid "Apply Changes"
+msgstr "Muutuste rakendamine"
 
 msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
 msgstr "Muudatusi ei rakendata koheselt, see nupp rakendab kõik muudatused"
 
+msgid "Clear"
+msgstr "Puhasta"
+
 msgid "Clear current selection"
 msgstr "Praeguse valiku puhastamine"
 
 msgid "Cancel search"
 msgstr "Otsingu tühistamine"
 
-msgid "Licence"
+msgid "License"
 msgstr "Litsents"
 
 msgid "Source"
@@ -789,24 +799,27 @@
 msgstr[0] "tund"
 msgstr[1] "tundi"
 
+#. Translators: a list of two things
 #, c-format
 msgid "%s and %s"
 msgstr "%s ja %s"
 
+#. Translators: a list of three things
 #, c-format
 msgid "%s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s ja %s"
 
+#. Translators: a list of four things
 #, c-format
 msgid "%s, %s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s, %s ja %s"
 
+#. Translators: a list of five things
 #, c-format
 msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s, %s, %s ja %s"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to install
-#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
 #. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
 msgid "Failed to install software"
 msgstr "Tõrge tarkvara paigaldamisel"
@@ -1053,7 +1066,6 @@
 msgid "Searching for plugin: %s"
 msgstr "Koodeki otsimine: %s"
 
-#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
 msgid "Failed to search for provides"
 msgstr "Tagavate pakkide otsing nurjus"
 
@@ -1179,7 +1191,6 @@
 msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
 msgstr "Järgnevad pakid on märgitud kataloogist paigaldamiseks:"
 
-#. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
 msgid "Failed to remove package"
 msgstr "Tõrge paki eemaldamisel"
 
@@ -2917,14 +2928,6 @@
 msgid "You need to specify a file name to install"
 msgstr "Pead määrama failinime, mida paigaldada"
 
-#. TRANSLATORS: This is when the specified D-Bus method did not execute successfully
-msgid "The action could not be completed"
-msgstr "Tegevust polnud võimalik lõpetada"
-
-#. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
-msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
-msgstr "Päring nurjus. Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
-
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
 msgid "Files to install"
 msgstr "Paigaldatavad failid"
@@ -3038,8 +3041,8 @@
 msgstr "Logivaatur"
 
 #, c-format
-msgid "Remaining time : %s"
-msgstr "Järelejäänud aeg : %s"
+msgid "Remaining time: %s"
+msgstr "Järelejäänud aeg: %s"
 
 #. TRANSLATORS: check once an hour
 msgid "Hourly"
@@ -3517,6 +3520,13 @@
 msgid "Show debugging options"
 msgstr "Silumisvõtmete näitamine"
 
+#~ msgid "The action could not be completed"
+#~ msgstr "Tegevust polnud võimalik lõpetada"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The request failed. More details are available in the detailed report."
+#~ msgstr "Päring nurjus. Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
+
 #~ msgid "No packages"
 #~ msgstr "Pakke pole"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]