commit: r3585 - /gnome/master/desktop/gnome-bluetooth.poAuthor: mattias
Date: Wed Sep 11 22:53:32 2013
New Revision: 3585

Log:
Tühiuuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-bluetooth.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-bluetooth.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-bluetooth.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-bluetooth.po [utf-8] Wed Sep 11 22:53:32 2013
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: gnome-bluetooth MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "bluetooth&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-23 04:53+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-11 19:35+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-09-23 09:25+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -141,197 +141,6 @@
 msgid "Access the Internet using your cell phone (test)"
 msgstr "Ligipääs internetti selle mobiili kaudu (testimisel)"
 
-msgid "Turn on Bluetooth"
-msgstr "Lülita Bluetooth sisse"
-
-msgid "Bluetooth: Off"
-msgstr "Bluetooth: väljas"
-
-msgid "Turn off Bluetooth"
-msgstr "Lülita Bluetooth välja"
-
-msgid "Bluetooth: On"
-msgstr "Bluetooth: sees"
-
-msgid "Bluetooth: Disabled"
-msgstr "Bluetooth: keelatud"
-
-msgid "Disconnecting..."
-msgstr "Ühenduse katkestamine..."
-
-msgid "Connecting..."
-msgstr "Ühendumine..."
-
-msgid "Connected"
-msgstr "Ǜhendatud"
-
-msgid "Disconnected"
-msgstr "Ühendus katkestatud"
-
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Katkesta ühendus"
-
-msgid "Connect"
-msgstr "Ühendu"
-
-msgid "Send files..."
-msgstr "Failide saatmine..."
-
-msgid "Browse files..."
-msgstr "Failide sirvimine..."
-
-msgid "Keyboard Settings"
-msgstr "Klaviatuurisätted"
-
-msgid "Mouse and Touchpad Settings"
-msgstr "Hiire ja puuteplaadi sätted"
-
-msgid "Sound Settings"
-msgstr "Heli sätted"
-
-msgid "Debug"
-msgstr "Silumine"
-
-#. Parse command-line options
-msgid "- Bluetooth applet"
-msgstr "- Bluetoothi rakend"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Kõigi saadaolevate käsureavõtmete nägemiseks käivita '%s --help'.\n"
-
-msgid "Bluetooth Applet"
-msgstr "Bluetoothi rakend"
-
-msgid "Bluetooth"
-msgstr "Bluetooth"
-
-#, c-format
-msgid "Device '%s' wants to pair with this computer"
-msgstr "Seade '%s' tahab paarduda selle arvutiga"
-
-#, c-format
-msgid "Please enter the PIN mentioned on device %s."
-msgstr "Palun sisesta seadme %s poolt öeldav PIN-kood."
-
-#, c-format
-msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on device %s."
-msgstr "Palun kontrolli, et PIN-kood '%s' kattuks seadme %s parooliga."
-
-#. translators: Whether to grant access to a particular service
-#, c-format
-msgid "Grant access to '%s'"
-msgstr "Ligipääsu lubamine seadmele '%s'"
-
-#, c-format
-msgid "Device %s wants access to the service '%s'."
-msgstr "Seade %s tahab ligipääsu teenusele '%s'."
-
-#. translators: this is a popup telling you a particular device
-#. * has asked for pairing
-#, c-format
-msgid "Pairing request for '%s'"
-msgstr "Seadmega '%s' paardumise päring"
-
-msgid "Bluetooth device"
-msgstr "Bluetoothi seade"
-
-msgid "Enter PIN"
-msgstr "Sisesta PIN-kood"
-
-#. translators: this is a popup telling you a particular device
-#. * has asked for pairing
-#, c-format
-msgid "Pairing confirmation for '%s'"
-msgstr "Paardumise kinnitus seadmele '%s'"
-
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "PIN-koodi kontroll"
-
-#, c-format
-msgid "Authorization request from '%s'"
-msgstr "Autoriseerimise päring seadmelt '%s'"
-
-msgid "Check authorization"
-msgstr "Autoriseerimise kontroll"
-
-msgid "Bluetooth Manager"
-msgstr "Bluetoothi haldur"
-
-msgid "Bluetooth Manager applet"
-msgstr "Bluetoothi halduri rakend"
-
-msgid "Bluetooth: Checking"
-msgstr "Bluetooth: kontroll"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "Nähtav"
-
-msgid "Send files to device..."
-msgstr "Failide saatmine seadmesse..."
-
-msgid "Set up new device..."
-msgstr "Uue seadme häälestamine..."
-
-msgid "Bluetooth Settings"
-msgstr "Bluetoothi sätted"
-
-msgid "Quit"
-msgstr "Lõpeta"
-
-msgid "_Always grant access"
-msgstr "_Ligipääs on alati lubatud"
-
-msgid "_Reject"
-msgstr "_Keela"
-
-msgid "_Grant"
-msgstr "_Luba"
-
-msgid "_Does not match"
-msgstr "_Ei kattu"
-
-msgid "_Matches"
-msgstr "_Kattub"
-
-msgid "_Show input"
-msgstr "_Näita parooli"
-
-#. translators:
-#. * The '%s' is the device name, for example:
-#. * Pairing with 'Sony Bluetooth Headset' cancelled
-#.
-#, c-format
-msgid "Pairing with '%s' cancelled"
-msgstr "Paardumine seadmega '%s' katkestati"
-
-#, c-format
-msgid "Please confirm that the PIN displayed on '%s' matches this one."
-msgstr "Kontrolli, kas seadmel '%s' kuvatav PIN-kood kattub siinolevaga."
-
-msgid "Please enter the following PIN:"
-msgstr "Palun sisesta järgnev PIN-kood:"
-
-#. translators:
-#. * The '%s' is the device name, for example:
-#. * Setting up 'Sony Bluetooth Headset' failed
-#.
-#, c-format
-msgid "Setting up '%s' failed"
-msgstr "Seadme '%s' häälestamine nurjus"
-
-#. translators:
-#. * The '%s' is the device name, for example:
-#. * Connecting to 'Sony Bluetooth Headset'...
-#.
-#, c-format
-msgid "Connecting to '%s'..."
-msgstr "Ühendumine seadmega '%s'..."
-
 #, c-format
 msgid "Please enter the following PIN on '%s':"
 msgstr "Palun sisesta järgnev PIN-kood seadmesse '%s':"
@@ -348,6 +157,37 @@
 
 #. translators:
 #. * The '%s' is the device name, for example:
+#. * Pairing with 'Sony Bluetooth Headset' cancelled
+#.
+#, c-format
+msgid "Pairing with '%s' cancelled"
+msgstr "Paardumine seadmega '%s' katkestati"
+
+#, c-format
+msgid "Please confirm that the PIN displayed on '%s' matches this one."
+msgstr "Kontrolli, kas seadmel '%s' kuvatav PIN-kood kattub siinolevaga."
+
+msgid "Please enter the following PIN:"
+msgstr "Palun sisesta järgnev PIN-kood:"
+
+#. translators:
+#. * The '%s' is the device name, for example:
+#. * Setting up 'Sony Bluetooth Headset' failed
+#.
+#, c-format
+msgid "Setting up '%s' failed"
+msgstr "Seadme '%s' häälestamine nurjus"
+
+#. translators:
+#. * The '%s' is the device name, for example:
+#. * Connecting to 'Sony Bluetooth Headset'...
+#.
+#, c-format
+msgid "Connecting to '%s'..."
+msgstr "Ühendumine seadmega '%s'..."
+
+#. translators:
+#. * The '%s' is the device name, for example:
 #. * Please wait while finishing setup on 'Sony Bluetooth Headset'...
 #.
 #, c-format
@@ -451,15 +291,15 @@
 msgstr[0] "ligikaudu %'d tund"
 msgstr[1] "ligikaudu %'d tundi"
 
-msgid "File Transfer"
-msgstr "Failiülekanne"
+msgid "Connecting..."
+msgstr "Ühendumine..."
+
+#, fuzzy
+msgid "Bluetooth File Transfer"
+msgstr "Bluetoothi failiülekanne"
 
 msgid "_Retry"
 msgstr "Proovi _uuesti"
-
-#. translators: This is the heading for the progress dialogue
-msgid "Sending files via Bluetooth"
-msgstr "Failide saatmine üle Bluetoothi"
 
 msgid "From:"
 msgstr "Kellelt:"
@@ -492,6 +332,15 @@
 msgid "%d B/s"
 msgstr "%d B/s"
 
+#, c-format
+msgid "%u transfer complete"
+msgid_plural "%u transfers complete"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "There was an error"
+msgstr ""
+
 msgid "Select device to send to"
 msgstr "Seadme valimine, kuhu saata"
 
@@ -519,18 +368,165 @@
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[FAIL...]"
 
-msgid "Programming error: could not find the device in the list"
-msgstr "Programmeerimise viga: seadet pole võimalik nimekirjast leida"
-
-#, c-format
-msgid "OBEX Push file transfer unsupported"
-msgstr "OBEX Push failiülekanded pole toetatud"
-
-msgid "Bluetooth (OBEX Push)"
-msgstr "Bluetooth (OBEX Push)"
-
 msgid "Bluetooth Transfer"
 msgstr "Bluetoothi failiülekanne"
 
 msgid "Send files via Bluetooth"
 msgstr "Failide saatmine üle Bluetoothi"
+
+#~ msgid "Turn on Bluetooth"
+#~ msgstr "Lülita Bluetooth sisse"
+
+#~ msgid "Bluetooth: Off"
+#~ msgstr "Bluetooth: väljas"
+
+#~ msgid "Turn off Bluetooth"
+#~ msgstr "Lülita Bluetooth välja"
+
+#~ msgid "Bluetooth: On"
+#~ msgstr "Bluetooth: sees"
+
+#~ msgid "Bluetooth: Disabled"
+#~ msgstr "Bluetooth: keelatud"
+
+#~ msgid "Disconnecting..."
+#~ msgstr "Ühenduse katkestamine..."
+
+#~ msgid "Connected"
+#~ msgstr "Ǜhendatud"
+
+#~ msgid "Disconnected"
+#~ msgstr "Ühendus katkestatud"
+
+#~ msgid "Disconnect"
+#~ msgstr "Katkesta ühendus"
+
+#~ msgid "Connect"
+#~ msgstr "Ühendu"
+
+#~ msgid "Send files..."
+#~ msgstr "Failide saatmine..."
+
+#~ msgid "Browse files..."
+#~ msgstr "Failide sirvimine..."
+
+#~ msgid "Keyboard Settings"
+#~ msgstr "Klaviatuurisätted"
+
+#~ msgid "Mouse and Touchpad Settings"
+#~ msgstr "Hiire ja puuteplaadi sätted"
+
+#~ msgid "Sound Settings"
+#~ msgstr "Heli sätted"
+
+#~ msgid "Debug"
+#~ msgstr "Silumine"
+
+#~ msgid "- Bluetooth applet"
+#~ msgstr "- Bluetoothi rakend"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%s\n"
+#~ "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s\n"
+#~ "Kõigi saadaolevate käsureavõtmete nägemiseks käivita '%s --help'.\n"
+
+#~ msgid "Bluetooth Applet"
+#~ msgstr "Bluetoothi rakend"
+
+#~ msgid "Bluetooth"
+#~ msgstr "Bluetooth"
+
+#~ msgid "Device '%s' wants to pair with this computer"
+#~ msgstr "Seade '%s' tahab paarduda selle arvutiga"
+
+#~ msgid "Please enter the PIN mentioned on device %s."
+#~ msgstr "Palun sisesta seadme %s poolt öeldav PIN-kood."
+
+#~ msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on device %s."
+#~ msgstr "Palun kontrolli, et PIN-kood '%s' kattuks seadme %s parooliga."
+
+#~ msgid "Grant access to '%s'"
+#~ msgstr "Ligipääsu lubamine seadmele '%s'"
+
+#~ msgid "Device %s wants access to the service '%s'."
+#~ msgstr "Seade %s tahab ligipääsu teenusele '%s'."
+
+#~ msgid "Pairing request for '%s'"
+#~ msgstr "Seadmega '%s' paardumise päring"
+
+#~ msgid "Bluetooth device"
+#~ msgstr "Bluetoothi seade"
+
+#~ msgid "Enter PIN"
+#~ msgstr "Sisesta PIN-kood"
+
+#~ msgid "Pairing confirmation for '%s'"
+#~ msgstr "Paardumise kinnitus seadmele '%s'"
+
+#~ msgid "Verify PIN"
+#~ msgstr "PIN-koodi kontroll"
+
+#~ msgid "Authorization request from '%s'"
+#~ msgstr "Autoriseerimise päring seadmelt '%s'"
+
+#~ msgid "Check authorization"
+#~ msgstr "Autoriseerimise kontroll"
+
+#~ msgid "Bluetooth Manager"
+#~ msgstr "Bluetoothi haldur"
+
+#~ msgid "Bluetooth Manager applet"
+#~ msgstr "Bluetoothi halduri rakend"
+
+#~ msgid "Bluetooth: Checking"
+#~ msgstr "Bluetooth: kontroll"
+
+#~ msgid "Visible"
+#~ msgstr "Nähtav"
+
+#~ msgid "Send files to device..."
+#~ msgstr "Failide saatmine seadmesse..."
+
+#~ msgid "Set up new device..."
+#~ msgstr "Uue seadme häälestamine..."
+
+#~ msgid "Bluetooth Settings"
+#~ msgstr "Bluetoothi sätted"
+
+#~ msgid "Quit"
+#~ msgstr "Lõpeta"
+
+#~ msgid "_Always grant access"
+#~ msgstr "_Ligipääs on alati lubatud"
+
+#~ msgid "_Reject"
+#~ msgstr "_Keela"
+
+#~ msgid "_Grant"
+#~ msgstr "_Luba"
+
+#~ msgid "_Does not match"
+#~ msgstr "_Ei kattu"
+
+#~ msgid "_Matches"
+#~ msgstr "_Kattub"
+
+#~ msgid "_Show input"
+#~ msgstr "_Näita parooli"
+
+#~ msgid "File Transfer"
+#~ msgstr "Failiülekanne"
+
+#~ msgid "Sending files via Bluetooth"
+#~ msgstr "Failide saatmine üle Bluetoothi"
+
+#~ msgid "Programming error: could not find the device in the list"
+#~ msgstr "Programmeerimise viga: seadet pole võimalik nimekirjast leida"
+
+#~ msgid "OBEX Push file transfer unsupported"
+#~ msgstr "OBEX Push failiülekanded pole toetatud"
+
+#~ msgid "Bluetooth (OBEX Push)"
+#~ msgstr "Bluetooth (OBEX Push)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]