commit: r3666 - /gnome/master/desktop/gnome-session.poAuthor: mattias
Date: Sat Nov 23 17:39:13 2013
New Revision: 3666

Log:
Küllalt mõttetu uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-session.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-session.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-session.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-session.po [utf-8] Sat Nov 23 17:39:13 2013
@@ -16,8 +16,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-session MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-12 13:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-12 16:21+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-18 19:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-13 02:12+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -25,45 +25,13 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-
-msgid "Select Command"
-msgstr "Käsu valimine"
-
-msgid "Add Startup Program"
-msgstr "Automaatselt käivituva rakenduse lisamine"
-
-msgid "Edit Startup Program"
-msgstr "Automaatselt käivituva rakenduse muutmine"
-
-msgid "The startup command cannot be empty"
-msgstr "Käivituskäsku ei tohi tühjaks jätta"
-
-msgid "The startup command is not valid"
-msgstr "Käivituskäsk pole korrektne"
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "Lubatud"
-
-msgid "Icon"
-msgstr "Ikoon"
-
-msgid "Program"
-msgstr "Rakendus"
-
-msgid "Startup Applications Preferences"
-msgstr "Automaatselt käivitatavate rakenduste eelistused"
-
-msgid "No name"
-msgstr "Nimi puudub"
-
-msgid "No description"
-msgstr "Kirjeldus puudub"
-
-msgid "Version of this application"
-msgstr "Rakenduse versioon"
-
-msgid "Could not display help document"
-msgstr "Abidokumenti pole võimalik kuvada"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+msgid "Custom"
+msgstr "Kohandatud"
+
+msgid "This entry lets you select a saved session"
+msgstr "Selle abil saab valida salvestatud seansi"
 
 msgid "GNOME"
 msgstr "GNOME"
@@ -71,15 +39,14 @@
 msgid "This session logs you into GNOME"
 msgstr "Selle seansiga logitakse sind GNOME keskkonda sisse"
 
-msgid "Custom"
-msgstr "Kohandatud"
-
-msgid "This entry lets you select a saved session"
-msgstr "Selle abil saab valida salvestatud seansi"
-
-#, fuzzy
 msgid "GNOME dummy"
-msgstr "GNOME"
+msgstr "GNOME libaseanss"
+
+msgid "GNOME on Wayland"
+msgstr "GNOME Waylandiga"
+
+msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
+msgstr "Selle seansiga logitakse sind Waylandi kasutades GNOME keskkonda sisse"
 
 msgid "Custom Session"
 msgstr "Kohandatud seanss"
@@ -99,15 +66,6 @@
 msgid "_Continue"
 msgstr "_Jätka"
 
-msgid "Some programs are still running:"
-msgstr "Mõned rakendused töötavad ikka veel:"
-
-msgid "Startup Applications"
-msgstr "Automaatselt käivitatavad rakendused"
-
-msgid "Choose what applications to start when you log in"
-msgstr "Sisselogimisel käivitatavate rakenduste valimine"
-
 msgid "Additional startup _programs:"
 msgstr "Täiendavad automaatselt käivituvad _rakendused:"
 
@@ -135,61 +93,6 @@
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nimi:"
 
-#, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Fail pole korrektne .desktop fail"
-
-#. translators: 'Version' is from a desktop file, and
-#. * should not be translated. '%s' would probably be a
-#. * version number.
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Töölauafailis tundmatu \"Version '%s'\""
-
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "Käivitamine: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Rakendus ei toeta käsurealt määratavaid dokumente"
-
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
-
-#. translators: The 'Type=Link' string is found in a
-#. * desktop file, and should not be translated.
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr ""
-"Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Type=Link' tüüpi töölauakirjetele edastada"
-
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Pole käivitatav kirje"
-
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
-
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Salvestatud seadistusi sisaldava faili määramine"
-
-msgid "FILE"
-msgstr "FAIL"
-
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Seansihalduse ID määramine"
-
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-msgid "Session management options:"
-msgstr "Seansihalduse valikud:"
-
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
-
 msgid "Oh no!  Something has gone wrong."
 msgstr "Oo ei! Miski läks nihu."
 
@@ -225,97 +128,6 @@
 
 msgid "Show extension warning"
 msgstr "Laienduse hoiatuse kuvamine"
-
-msgid "Unknown"
-msgstr "Tundmatu"
-
-msgid "A program is still running:"
-msgstr "Üks rakendus töötab ikka veel:"
-
-msgid ""
-"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you to "
-"lose work."
-msgstr ""
-"Rakenduse töö lõpetamise järel ootamine.  Rakenduse katkestamine võib "
-"põhjustada sinu töö kaotsimineku."
-
-msgid ""
-"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you to "
-"lose work."
-msgstr ""
-"Rakenduse töö lõpetamise järel ootamine. Rakenduste katkestamine võib "
-"põhjustada sinu töö kaotsimineku."
-
-msgid "Switch User Anyway"
-msgstr "Vaheta ikkagi kasutajat"
-
-msgid "Log Out Anyway"
-msgstr "Logi ikkagi välja"
-
-msgid "Suspend Anyway"
-msgstr "Alusta ikkagi uinakut"
-
-msgid "Hibernate Anyway"
-msgstr "Alusta ikkagi talveund"
-
-msgid "Shut Down Anyway"
-msgstr "Lülita ikkagi välja"
-
-msgid "Restart Anyway"
-msgstr "Taaskäivita ikkagi"
-
-msgid "Lock Screen"
-msgstr "Lukusta ekraan"
-
-msgid "Cancel"
-msgstr "Tühista"
-
-#. This string is shared with gsm-fail-whale-dialog.c
-#, c-format
-msgid "You will be automatically logged out in %d second."
-msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
-msgstr[0] "Sind logitakse %d sekundi pärast automaatselt välja."
-msgstr[1] "Sind logitakse %d sekundi pärast automaatselt välja."
-
-#, c-format
-msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
-msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
-msgstr[0] "See arvuti lülitatakse %d sekundi pärast automaatselt välja."
-msgstr[1] "See arvuti lülitatakse %d sekundi pärast automaatselt välja."
-
-#, c-format
-msgid "This system will be automatically restarted in %d second."
-msgid_plural "This system will be automatically restarted in %d seconds."
-msgstr[0] "See arvuti taaskäivitatakse %d sekundi pärast automaatselt."
-msgstr[1] "See arvuti taaskäivitatakse %d sekundi pärast automaatselt."
-
-#, c-format
-msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
-msgstr "Sa oled sisse logitud kasutajana \"%s\"."
-
-msgid "Log out of this system now?"
-msgstr "Kas logida arvutist välja?"
-
-msgid "_Switch User"
-msgstr "_Vaheta kasutajat"
-
-msgid "Shut down this system now?"
-msgstr "Kas lülitada arvuti välja?"
-
-msgid "S_uspend"
-msgstr "_Alusta uinakut"
-
-msgid "_Hibernate"
-msgstr "_Alusta talveund"
-
-msgid "_Restart"
-msgstr "_Taaskäivita"
-
-msgid "_Shut Down"
-msgstr "Lülita _välja"
-
-msgid "Restart this system now?"
-msgstr "Kas taaskäivitada arvuti kohe?"
 
 msgid "Not responding"
 msgstr "Ei vasta"
@@ -359,6 +171,9 @@
 
 msgid "Do not load user-specified applications"
 msgstr "Kasutaja määratud rakendusi ei laadita"
+
+msgid "Version of this application"
+msgstr "Rakenduse versioon"
 
 #. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
 msgid "Show the fail whale dialog for testing"
@@ -447,8 +262,180 @@
 msgid "Program called with conflicting options"
 msgstr "Rakendus kutsuti välja vastuoluliste parameetritega"
 
-#~ msgid "GNOME fallback"
-#~ msgstr "GNOME varurežiim"
+#~ msgid "Select Command"
+#~ msgstr "Käsu valimine"
+
+#~ msgid "Add Startup Program"
+#~ msgstr "Automaatselt käivituva rakenduse lisamine"
+
+#~ msgid "Edit Startup Program"
+#~ msgstr "Automaatselt käivituva rakenduse muutmine"
+
+#~ msgid "The startup command cannot be empty"
+#~ msgstr "Käivituskäsku ei tohi tühjaks jätta"
+
+#~ msgid "The startup command is not valid"
+#~ msgstr "Käivituskäsk pole korrektne"
+
+#~ msgid "Enabled"
+#~ msgstr "Lubatud"
+
+#~ msgid "Icon"
+#~ msgstr "Ikoon"
+
+#~ msgid "Program"
+#~ msgstr "Rakendus"
+
+#~ msgid "Startup Applications Preferences"
+#~ msgstr "Automaatselt käivitatavate rakenduste eelistused"
+
+#~ msgid "No name"
+#~ msgstr "Nimi puudub"
+
+#~ msgid "No description"
+#~ msgstr "Kirjeldus puudub"
+
+#~ msgid "Could not display help document"
+#~ msgstr "Abidokumenti pole võimalik kuvada"
+
+#~ msgid "Startup Applications"
+#~ msgstr "Automaatselt käivitatavad rakendused"
+
+#~ msgid "Choose what applications to start when you log in"
+#~ msgstr "Sisselogimisel käivitatavate rakenduste valimine"
+
+#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
+#~ msgstr "Fail pole korrektne .desktop fail"
+
+#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+#~ msgstr "Töölauafailis tundmatu \"Version '%s'\""
+
+#~ msgid "Starting %s"
+#~ msgstr "Käivitamine: %s"
+
+#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
+#~ msgstr "Rakendus ei toeta käsurealt määratavaid dokumente"
+
+#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
+#~ msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
+
+#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Type=Link' tüüpi töölauakirjetele "
+#~ "edastada"
+
+#~ msgid "Not a launchable item"
+#~ msgstr "Pole käivitatav kirje"
+
+#~ msgid "Disable connection to session manager"
+#~ msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
+
+#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
+#~ msgstr "Salvestatud seadistusi sisaldava faili määramine"
+
+#~ msgid "FILE"
+#~ msgstr "FAIL"
+
+#~ msgid "Specify session management ID"
+#~ msgstr "Seansihalduse ID määramine"
+
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
+
+#~ msgid "Session management options:"
+#~ msgstr "Seansihalduse valikud:"
+
+#~ msgid "Show session management options"
+#~ msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
+
+#~ msgid "Some programs are still running:"
+#~ msgstr "Mõned rakendused töötavad ikka veel:"
+
+#~ msgid "Unknown"
+#~ msgstr "Tundmatu"
+
+#~ msgid "A program is still running:"
+#~ msgstr "Üks rakendus töötab ikka veel:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
+#~ "to lose work."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rakenduse töö lõpetamise järel ootamine.  Rakenduse katkestamine võib "
+#~ "põhjustada sinu töö kaotsimineku."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
+#~ "to lose work."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rakenduse töö lõpetamise järel ootamine. Rakenduste katkestamine võib "
+#~ "põhjustada sinu töö kaotsimineku."
+
+#~ msgid "Switch User Anyway"
+#~ msgstr "Vaheta ikkagi kasutajat"
+
+#~ msgid "Log Out Anyway"
+#~ msgstr "Logi ikkagi välja"
+
+#~ msgid "Suspend Anyway"
+#~ msgstr "Alusta ikkagi uinakut"
+
+#~ msgid "Hibernate Anyway"
+#~ msgstr "Alusta ikkagi talveund"
+
+#~ msgid "Shut Down Anyway"
+#~ msgstr "Lülita ikkagi välja"
+
+#~ msgid "Restart Anyway"
+#~ msgstr "Taaskäivita ikkagi"
+
+#~ msgid "Lock Screen"
+#~ msgstr "Lukusta ekraan"
+
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Tühista"
+
+#~ msgid "You will be automatically logged out in %d second."
+#~ msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
+#~ msgstr[0] "Sind logitakse %d sekundi pärast automaatselt välja."
+#~ msgstr[1] "Sind logitakse %d sekundi pärast automaatselt välja."
+
+#~ msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
+#~ msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
+#~ msgstr[0] "See arvuti lülitatakse %d sekundi pärast automaatselt välja."
+#~ msgstr[1] "See arvuti lülitatakse %d sekundi pärast automaatselt välja."
+
+#~ msgid "This system will be automatically restarted in %d second."
+#~ msgid_plural "This system will be automatically restarted in %d seconds."
+#~ msgstr[0] "See arvuti taaskäivitatakse %d sekundi pärast automaatselt."
+#~ msgstr[1] "See arvuti taaskäivitatakse %d sekundi pärast automaatselt."
+
+#~ msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
+#~ msgstr "Sa oled sisse logitud kasutajana \"%s\"."
+
+#~ msgid "Log out of this system now?"
+#~ msgstr "Kas logida arvutist välja?"
+
+#~ msgid "_Switch User"
+#~ msgstr "_Vaheta kasutajat"
+
+#~ msgid "Shut down this system now?"
+#~ msgstr "Kas lülitada arvuti välja?"
+
+#~ msgid "S_uspend"
+#~ msgstr "_Alusta uinakut"
+
+#~ msgid "_Hibernate"
+#~ msgstr "_Alusta talveund"
+
+#~ msgid "_Restart"
+#~ msgstr "_Taaskäivita"
+
+#~ msgid "_Shut Down"
+#~ msgstr "Lülita _välja"
+
+#~ msgid "Restart this system now?"
+#~ msgstr "Kas taaskäivitada arvuti kohe?"
 
 #~ msgid "%d hour"
 #~ msgid_plural "%d hours"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]