commit: r3370 - /gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.poAuthor: mattias
Date: Mon Sep 24 10:55:03 2012
New Revision: 3370

Log:
Tervitused tähelepanelikule Priidule. Kuskil keset tõlkimist tabas mind teadmine, mis see input source on, aga selleks ajaks oli juba järgmine fail (sama asi esineb gnome-control-panelis kah).

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po [utf-8] Mon Sep 24 10:55:03 2012
@@ -17,8 +17,8 @@
 "Project-Id-Version: GNOME Settings Daemon MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "settings-daemon&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-22 23:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-23 10:01+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-23 10:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-24 10:51+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -521,16 +521,16 @@
 msgstr "Klahviseos ekraaniluubi suurenduse vähendamiseks"
 
 msgid "Switch input source"
-msgstr "Vaheta sisendallikat"
+msgstr "Vaheta sisendseadet"
 
 msgid "Binding to select the next input source"
-msgstr "Klahviseos järgmisele sisendallikale hüppamiseks"
+msgstr "Klahviseos järgmisele sisendseadmele hüppamiseks"
 
 msgid "Switch input source backward"
-msgstr "Vaheta eelmisele sisendallikale"
+msgstr "Vaheta eelmisele sisendseadmele"
 
 msgid "Binding to select the previous input source"
-msgstr "Klahviseos eelmisele sisendallikale hüppamiseks"
+msgstr "Klahviseos eelmisele sisendseadmele hüppamiseks"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
@@ -698,7 +698,7 @@
 msgstr "Kui tihti värskendatakse pakipuhvrit. Väärtus sekundites."
 
 msgid "Check for updates when running on battery power"
-msgstr "Uuenduste kontrollimine ka akutoitel"
+msgstr "Uuendusi kontrollitakse ka akutoitel töötades"
 
 msgid "Check for updates when running on battery power."
 msgstr "Uuenduste kontrollimine ka akutoitel."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]