commit: r3315 - /gnome/master/desktop/gnome-desktop.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 09:40:37 2012
New Revision: 3315

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-desktop.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-desktop.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-desktop.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-desktop.po [utf-8] Sun Sep 23 09:40:37 2012
@@ -17,14 +17,14 @@
 "Project-Id-Version: gnome-desktop HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "desktop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-13 18:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-17 23:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-22 20:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 09:38+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 #. Translators: "Unknown" here is used to identify a monitor for which
@@ -154,15 +154,15 @@
 "%d), vähim=(%d, %d), suurim=(%d, %d)"
 
 #. Keep this string in sync with gnome-control-center/capplets/display/xrandr-capplet.c:get_display_name()
-#. Translators:  this is the feature where what you see on your laptop's
-#. * screen is the same as your external monitor.  Here, "Mirror" is being
-#. * used as an adjective, not as a verb.  For example, the Spanish
-#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
+#. Translators:  this is the feature where what you see on your
+#. * laptop's screen is the same as your external projector.
+#. * Here, "Mirrored" is being used as an adjective.  For example,
+#. * the Spanish translation could be "Pantallas en Espejo".
 #.
-msgid "Mirror Screens"
-msgstr "Ekraanid on peegeldatud"
-
-#. Translators: This is the time format with date used
+msgid "Mirrored Displays"
+msgstr "Kuvad on peegeldatud"
+
+#. Translators: This is the time format with full date used
 #. in 24-hour mode.
 msgid "%a %b %e, %R:%S"
 msgstr "%a, %e. %b, %R:%S"
@@ -170,7 +170,7 @@
 msgid "%a %b %e, %R"
 msgstr "%a, %e. %b, %R"
 
-#. Translators: This is the time format without date used
+#. Translators: This is the time format with day used
 #. in 24-hour mode.
 msgid "%a %R:%S"
 msgstr "%a %R:%S"
@@ -178,7 +178,15 @@
 msgid "%a %R"
 msgstr "%a %R"
 
-#. Translators: This is a time format with date used
+#. Translators: This is the time format without date used
+#. in 24-hour mode.
+msgid "%R:%S"
+msgstr "%R:%S"
+
+msgid "%R"
+msgstr "%R"
+
+#. Translators: This is a time format with full date used
 #. for AM/PM.
 msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
 msgstr "%a, %e. %b, %l:%M:%S %p"
@@ -186,7 +194,7 @@
 msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
 msgstr "%a, %e. %b, %l:%M %p"
 
-#. Translators: This is a time format without date used
+#. Translators: This is a time format with day used
 #. for AM/PM.
 msgid "%a %l:%M:%S %p"
 msgstr "%a %l:%M:%S %p"
@@ -194,148 +202,10 @@
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
-#~ msgid "About GNOME"
-#~ msgstr "GNOME'st lähemalt"
-
-#~ msgid "Learn more about GNOME"
-#~ msgstr "Rohkem teadmisi GNOME'i kohta"
-
-#~ msgid "News"
-#~ msgstr "Uudised"
-
-#~ msgid "GNOME Library"
-#~ msgstr "GNOME teek"
-
-#~ msgid "Friends of GNOME"
-#~ msgstr "GNOME'i sõbrad"
-
-#~ msgid "Contact"
-#~ msgstr "Kontakt"
-
-#~ msgid "The Mysterious GEGL"
-#~ msgstr "Saladuslik GEGL"
-
-#~ msgid "The Squeaky Rubber GNOME"
-#~ msgstr "Piiksuv kummipäkapikk"
-
-#~ msgid "Wanda The GNOME Fish"
-#~ msgstr "GNOME'i kala Wanda"
-
-#~ msgid "_Open URL"
-#~ msgstr "_Ava URL"
-
-#~ msgid "_Copy URL"
-#~ msgstr "_Kopeeri URL"
-
-#~ msgid "About the GNOME Desktop"
-#~ msgstr "GNOME Töölaua andmed"
-
-#~ msgid "%(name)s: %(value)s"
-#~ msgstr "%(name)s: %(value)s"
-
-#~ msgid "Welcome to the GNOME Desktop"
-#~ msgstr "Tere tulemast GNOME töökeskkonda"
-
-#~ msgid "Brought to you by:"
-#~ msgstr "Teieni tõid:"
-
-#~ msgid "<b>%(name)s:</b> %(value)s"
-#~ msgstr "<b>%(name)s:</b> %(value)s"
-
-#~ msgid "Version"
-#~ msgstr "Versioon"
-
-#~ msgid "Distributor"
-#~ msgstr "Levitaja"
-
-#~ msgid "Build Date"
-#~ msgstr "Koostamise kuupäev"
-
-#~ msgid "Display information on this GNOME version"
-#~ msgstr "GNOME selle versiooni andmete kuvamine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME also includes a complete development platform for applications "
-#~ "programmers, allowing the creation of powerful and complex applications."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME sisaldab ühtlasi täielikku arendusplatvormi rakenduste "
-#~ "programmeerijatele, võimaldades luua võimsaid ja keerukaid rakendusi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME includes most of what you see on your computer, including the file "
-#~ "manager, web browser, menus, and many applications."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME sisaldab enamust, mida sul võib oma arvutis vaja minna, kaasa "
-#~ "arvatud failihaldur, veebibrauser, menüüd ja paljud rakendused."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME is a Free, usable, stable, accessible desktop environment for the "
-#~ "Unix-like family of operating systems."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME on vaba, hõlpsasti kasutatav, stabiilne ning hõlbus töölauakeskkond "
-#~ "Unixilaadsetele operatsioonisüsteemidele."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME's focus on usability and accessibility, regular release cycle, and "
-#~ "strong corporate backing make it unique among Free Software desktops."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME'i rõhuasetus kasutajamugavusele ning ligipääsetavusele, "
-#~ "korrapärasele väljastustsüklile ja tugevale korporatiivtoele teevad "
-#~ "temast erilise vaba tarkvara töökeskkondade hulgas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME's greatest strength is our strong community. Virtually anyone, with "
-#~ "or without coding skills, can contribute to making GNOME better."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME'i tugevamaid külgi on kasutajate kogukond. Praktiliselt igaüks, "
-#~ "programmeerimisoskusega või -oskuseta, võib GNOME'i paremaksmuutmisele "
-#~ "kaasa aidata."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hundreds of people have contributed code to GNOME since it was started in "
-#~ "1997; many more have contributed in other important ways, including "
-#~ "translations, documentation, and quality assurance."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME töölauakeskkonna loomist alustati 1997. aastal, alates sellest "
-#~ "ajast on sajad inimesed on GNOME'le koodi kirjutanud ja paljud teised on "
-#~ "mitmel muul moel kaasa aidanud: näiteks tõlkimise, dokumentatsiooni "
-#~ "kirjutamise ning kvaliteedikontrolliga."
-
-#~ msgid "Error reading file '%s': %s"
-#~ msgstr "Viga faili '%s' lugemisel: %s"
-
-#~ msgid "Error rewinding file '%s': %s"
-#~ msgstr "Viga faili '%s' tagasikerimisel: %s"
-
-#~ msgid "No name"
-#~ msgstr "Nimi puudub"
-
-#~ msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
-#~ msgstr "Fail '%s' pole tavaline fail ega kataloog."
-
-#~ msgid "Cannot find file '%s'"
-#~ msgstr "Faili '%s' pole võimalik leida"
-
-#~ msgid "No filename to save to"
-#~ msgstr "Puudub salvestatava faili nimi"
-
-#~ msgid "Starting %s"
-#~ msgstr "Käivitamine: %s"
-
-#~ msgid "No URL to launch"
-#~ msgstr "Puudub käivitatav URL"
-
-#~ msgid "Not a launchable item"
-#~ msgstr "Pole käivitatav kirje"
-
-#~ msgid "No command (Exec) to launch"
-#~ msgstr "Puudub käivitatav (Exec) käsk"
-
-#~ msgid "Bad command (Exec) to launch"
-#~ msgstr "Vigane käivitatav (Exec) käsk"
-
-#~ msgid "Unknown encoding of: %s"
-#~ msgstr "Tundmatu kodeering: %s"
-
-#~ msgid "could not find a suitable configuration of screens"
-#~ msgstr "ekraanidele pole võimalik sobivaid sätteid leida"
+#. Translators: This is a time format without date used
+#. for AM/PM.
+msgid "%l:%M:%S %p"
+msgstr "%l:%M:%S %p"
+
+msgid "%l:%M %p"
+msgstr "%l:%M %p"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]