commit: r3424 - /gnome/master/desktop/alacarte.poAuthor: mattias
Date: Tue Oct 30 01:17:27 2012
New Revision: 3424

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/alacarte.po

Modified: gnome/master/desktop/alacarte.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/alacarte.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/alacarte.po [utf-8] Tue Oct 30 01:17:27 2012
@@ -12,10 +12,10 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: alacarte HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=alacarte&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-09 11:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-16 14:27+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
+"product=alacarte&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-23 03:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-30 01:17+0300\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,20 +31,20 @@
 msgid "Item"
 msgstr "Kirje"
 
-msgid "Change which applications are shown on the main menu"
-msgstr "Peamenüüs näidatavate rakenduste valimine"
-
 msgid "Main Menu"
 msgstr "Peamenüü"
 
-msgid "It_ems:"
-msgstr "_Elemendid:"
+msgid "Add or remove applications from the main menu"
+msgstr "Peamenüüs näidatavate rakenduste lisamine või eemaldamine"
 
-msgid "Move Down"
-msgstr "Liiguta alla"
+msgid "Restore the default menu layout"
+msgstr "Taasta vaikimisi menüüpaigutus"
 
-msgid "Move Up"
-msgstr "Liiguta üles"
+msgid "Restore System Configuration"
+msgstr "Süsteemi seadistuse taastamine"
+
+msgid "_New Menu"
+msgstr "_Uus menüü"
 
 msgid "Ne_w Item"
 msgstr "_Uus kirje"
@@ -52,23 +52,26 @@
 msgid "New _Separator"
 msgstr "Uus _eraldaja"
 
-msgid "Restore the default menu layout"
-msgstr "Taasta vaikimisi menüüpaigutus"
+msgid "Move Up"
+msgstr "Liiguta üles"
 
-msgid "Revert Changes?"
-msgstr "Pöörata muudatused tagasi?"
+msgid "Move Down"
+msgstr "Liiguta alla"
 
-msgid "Revert all menus to original settings?"
-msgstr "Taastada kõigi menüüde algseaded?"
+#~ msgid "_Revert to Original"
+#~ msgstr "_Taasta algne seis"
 
-msgid "_Menus:"
-msgstr "_Menüüd:"
+#~ msgid "_Menus:"
+#~ msgstr "_Menüüd:"
 
-msgid "_New Menu"
-msgstr "_Uus menüü"
+#~ msgid "It_ems:"
+#~ msgstr "_Elemendid:"
 
-msgid "_Revert to Original"
-msgstr "_Taasta algne seis"
+#~ msgid "Revert Changes?"
+#~ msgstr "Pöörata muudatused tagasi?"
+
+#~ msgid "Revert all menus to original settings?"
+#~ msgstr "Taastada kõigi menüüde algseaded?"
 
 #~ msgid "New menu items need a name"
 #~ msgstr "Uuel menüükirjel peab nimi olema"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]