commit: r3417 - /gnome/master/desktop/devhelp.poAuthor: mattias
Date: Tue Oct 30 00:32:13 2012
New Revision: 3417

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/devhelp.po

Modified: gnome/master/desktop/devhelp.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/devhelp.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/devhelp.po [utf-8] Tue Oct 30 00:32:13 2012
@@ -11,146 +11,239 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: devhelp MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=devhelp&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-21 10:07+0000\n"
+"product=devhelp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-25 12:02+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-28 18:11+0200\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: et\n"
-
-msgid "Developer's Help program"
-msgstr "Arendaja abiteabe programm"
 
 #. i18n: Please don't translate "Devhelp" (it's marked as translatable
 #. * for transliteration only)
 msgid "Devhelp"
 msgstr "Devhelp"
 
+msgid "Developer's Help program"
+msgstr "Arendaja abiteabe programm"
+
 msgid "Documentation Browser"
 msgstr "Dokumentatsioonisirvija"
 
+msgid "Main window maximized state"
+msgstr "Peaakna maksimeeritud olek"
+
+msgid "Whether the main window should start maximized."
+msgstr "Kas peaaken peab käivitamisel saama maksimeeritud või mitte."
+
+msgid "Width of the main window"
+msgstr "Peaakna laius."
+
+msgid "The width of the main window."
+msgstr "Peaakna laius."
+
+msgid "Height of main window"
+msgstr "Peaakna kõrgus"
+
+msgid "The height of the main window."
+msgstr "Peaakna kõrgus."
+
+msgid "X position of main window"
+msgstr "Peaakna asukoht X-teljel"
+
+msgid "The X position of the main window."
+msgstr "Peaakna asukoht X-teljel."
+
+msgid "Y position of main window"
+msgstr "Peaakna asukoht Y-teljel"
+
+msgid "The Y position of the main window."
+msgstr "Peaakna asukoht Y-teljel."
+
+msgid "Width of the assistant window"
+msgstr "Assistendiakna laius."
+
+msgid "The width of the assistant window."
+msgstr "Assistendiakna laius."
+
+msgid "Height of assistant window"
+msgstr "Assistendiakna kõrgus"
+
+msgid "The height of the assistant window."
+msgstr "Assistendiakna kõrgus."
+
+msgid "X position of assistant window"
+msgstr "Assistendiakna asukoht X-teljel"
+
+msgid "The X position of the assistant window."
+msgstr "Assistendiakna asukoht X-teljel."
+
+msgid "Y position of assistant window"
+msgstr "Assistendiakna asukoht Y-teljel"
+
+msgid "The Y position of the assistant window."
+msgstr "Assistendiakna asukoht Y-teljel."
+
+msgid "Width of the index and search pane"
+msgstr "Indeksi- ja otsimispaani laius"
+
+msgid "The width of the index and search pane."
+msgstr "Indeksi- ja otsimispaani laius."
+
+msgid "Selected tab: \"content\" or \"search\""
+msgstr "Valitud kaart: \"content\" (sisukord) või \"search\" (otsing)"
+
+msgid "Which of the tabs is selected: \"content\" or \"search\"."
+msgstr ""
+"Milline kaart on valitud, kas \"content\" (sisukord) või \"search\" (otsing)"
+
 msgid "Books disabled"
 msgstr "Keelatud raamatud"
 
+msgid "List of books disabled by the user."
+msgstr "Kasutaja poolt keelatud raamatute nimekiri."
+
+msgid "Group by language"
+msgstr "Rühmitamine keelte kaupa"
+
+msgid "Whether books should be grouped by language in the UI"
+msgstr "Kas raamatud tuleks kasutajaliideses rühmitada keelte kaupa või mitte"
+
+msgid "Use system fonts"
+msgstr "Süsteemsete kirjatüüpide kasutamine"
+
+msgid "Use the system default fonts."
+msgstr "Süsteemsete vaikimisi kirjatüüpide kasutamine"
+
+msgid "Font for text"
+msgstr "Teksti kirjatüüp"
+
+msgid "Font for text with variable width."
+msgstr "Muutuva laiusega teksti korral kasutatav kirjatüüp."
+
 msgid "Font for fixed width text"
 msgstr "Määratud laiusega teksti kirjatüüp"
 
-msgid "Font for text"
-msgstr "Teksti kirjatüüp"
-
 msgid "Font for text with fixed width, such as code examples."
 msgstr ""
 "Määratud laiusega teksti, nagu koodilõigud, korral kasutatav kirjatüüp."
 
-msgid "Font for text with variable width."
-msgstr "Muutuva laiusega teksti korral kasutatav kirjatüüp."
-
-msgid "Group by language"
-msgstr "Rühmitamine keelte kaupa"
-
-msgid "Height of assistant window"
-msgstr "Assistendiakna kõrgus"
-
-msgid "Height of main window"
-msgstr "Peaakna kõrgus"
-
-msgid "List of books disabled by the user."
-msgstr "Kasutaja poolt keelatud raamatute nimekiri."
-
-msgid "Main window maximized state"
-msgstr "Peaakna maksimeeritud olek"
-
-msgid "Selected tab: \"content\" or \"search\""
-msgstr "Valitud kaart: \"content\" (sisukord) või \"search\" (otsing)"
-
-msgid "The X position of the assistant window."
-msgstr "Assistendiakna asukoht X-teljel."
-
-msgid "The X position of the main window."
-msgstr "Peaakna asukoht X-teljel."
-
-msgid "The Y position of the assistant window."
-msgstr "Assistendiakna asukoht Y-teljel."
-
-msgid "The Y position of the main window."
-msgstr "Peaakna asukoht Y-teljel."
-
-msgid "The height of the assistant window."
-msgstr "Assistendiakna kõrgus."
-
-msgid "The height of the main window."
-msgstr "Peaakna kõrgus."
-
-msgid "The width of the assistant window."
-msgstr "Assistendiakna laius."
-
-msgid "The width of the index and search pane."
-msgstr "Indeksi- ja otsimispaani laius."
-
-msgid "The width of the main window."
-msgstr "Peaakna laius."
-
-msgid "Use system fonts"
-msgstr "Süsteemsete kirjatüüpide kasutamine"
-
-msgid "Use the system default fonts."
-msgstr "Süsteemsete vaikimisi kirjatüüpide kasutamine"
-
-msgid "Whether books should be grouped by language in the UI"
-msgstr "Kas raamatud tuleks kasutajaliideses rühmitada keelte kaupa või mitte"
-
-msgid "Whether the main window should start maximized."
-msgstr "Kas peaaken peab käivitamisel saama maksimeeritud või mitte."
-
-msgid "Which of the tabs is selected: \"content\" or \"search\"."
-msgstr ""
-"Milline kaart on valitud, kas \"content\" (sisukord) või \"search\" (otsing)"
-
-msgid "Width of the assistant window"
-msgstr "Assistendiakna laius."
-
-msgid "Width of the index and search pane"
-msgstr "Indeksi- ja otsimispaani laius"
-
-msgid "Width of the main window"
-msgstr "Peaakna laius."
-
-msgid "X position of assistant window"
-msgstr "Assistendiakna asukoht X-teljel"
-
-msgid "X position of main window"
-msgstr "Peaakna asukoht X-teljel"
-
-msgid "Y position of assistant window"
-msgstr "Assistendiakna asukoht Y-teljel"
-
-msgid "Y position of main window"
-msgstr "Peaakna asukoht Y-teljel"
+#, fuzzy
+msgid "New window"
+msgstr "_Uus aken"
+
+msgid "Preferences"
+msgstr "Eelistused"
+
+msgid "About Devhelp"
+msgstr "Devhelpist lähemalt"
+
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Window"
+msgstr "_Uus aken"
+
+msgid "New _Tab"
+msgstr "Uus _kaart"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Print"
+msgstr "_Prindi…"
+
+msgid "_Close"
+msgstr ""
+
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redaktor"
+
+msgid "_Copy"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Find"
+msgstr "Otsing:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Find _Next"
+msgstr "Leia järgmine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Find _Previous"
+msgstr "Leia eelmine"
+
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Larger text"
+msgstr "_Suurem kiri"
+
+#, fuzzy
+msgid "S_maller text"
+msgstr "_Väiksem kiri"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Normal size"
+msgstr "_Tavasuurus"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr ""
+
+msgid "_Go"
+msgstr "_Liikumine"
+
+msgid "_Back"
+msgstr ""
+
+msgid "_Forward"
+msgstr ""
+
+msgid "_Search Tab"
+msgstr "_Otsingu kaart"
+
+msgid "_Contents Tab"
+msgstr "_Sisukorra kaart"
+
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Liigu järgmisele lehele"
+
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Liigu eelmisele lehele"
+
+msgid "Decrease the text size"
+msgstr "Kirja suuruse vähendamine"
+
+msgid "Increase the text size"
+msgstr "Kirja suuruse suurendamine"
+
+msgid "_Group by language"
+msgstr "_Rühmita keelte kaupa"
+
+msgid "Enabled"
+msgstr "Lubatud"
+
+msgid "Title"
+msgstr "Pealkiri"
 
 msgid "Book Shelf"
 msgstr "Raamaturiiul"
 
+msgid "_Use system fonts"
+msgstr "_Süsteemsete kirjatüüpide kasutamine"
+
+msgid "_Variable width: "
+msgstr "M_uutuva laiusega: "
+
+msgid "_Fixed width:"
+msgstr "_Määratud laiusega:"
+
 msgid "Fonts"
 msgstr "Kirjatüübid"
 
-msgid "Preferences"
-msgstr "Eelistused"
-
-msgid "_Fixed width:"
-msgstr "_Määratud laiusega:"
-
-msgid "_Group by language"
-msgstr "_Rühmita keelte kaupa"
-
-msgid "_Use system fonts"
-msgstr "_Süsteemsete kirjatüüpide kasutamine"
-
-msgid "_Variable width: "
-msgstr "M_uutuva laiusega: "
-
 msgid "Devhelp support"
 msgstr "Devhelpi tugi"
 
@@ -162,6 +255,17 @@
 
 msgid "Show API Documentation for the word at the cursor"
 msgstr "Kursori all oleva sõna kohta API dokumentatsiooni näitamine"
+
+msgid "translator_credits"
+msgstr ""
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007–2010.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008."
+
+msgid "A developers' help browser for GNOME"
+msgstr "Arendusteabe sirvija GNOME töölauale"
+
+msgid "DevHelp Website"
+msgstr "Devhelpi veebisait"
 
 #. i18n: Please don't translate "Devhelp".
 msgid "Devhelp — Assistant"
@@ -220,21 +324,27 @@
 msgid "Type"
 msgstr "Tüüp"
 
+msgid "Opens a new Devhelp window"
+msgstr ""
+
+msgid "Focus the Devhelp window with the search field active"
+msgstr "Devhelpi akna fokuseerimine koos aktiivse otsinguväljaga"
+
 msgid "Search for a keyword"
 msgstr "Võtmesõna otsimine"
 
+msgid "KEYWORD"
+msgstr ""
+
+msgid "Search and display any hit in the assistant window"
+msgstr "Otsi ja kuva iga vastavus assistendiaknas"
+
+msgid "Display the version and exit"
+msgstr "Versiooni andmete kuvamine ja programmi töö lõpetamine"
+
 msgid "Quit any running Devhelp"
 msgstr "Kõigi töötavate devhelp'ide sulgemine"
 
-msgid "Display the version and exit"
-msgstr "Versiooni andmete kuvamine ja programmi töö lõpetamine"
-
-msgid "Focus the Devhelp window with the search field active"
-msgstr "Devhelpi akna fokuseerimine koos aktiivse otsinguväljaga"
-
-msgid "Search and display any hit in the assistant window"
-msgstr "Otsi ja kuva iga vastavus assistendiaknas"
-
 #, c-format
 msgid "Expected '%s', got '%s' at line %d, column %d"
 msgstr "Oodati '%s', selle asemel saadi '%s' %d. rea %d. veerul"
@@ -252,8 +362,8 @@
 
 #, c-format
 msgid ""
-"\"name\" and \"link\" elements are required inside <sub> on line %d, column %"
-"d"
+"\"name\" and \"link\" elements are required inside <sub> on line %d, column "
+"%d"
 msgstr ""
 "%d. rea %d. veerul peavas <sub> sildi sees olema nime (\"name\") ja viida "
 "(\"link\") kirjed"
@@ -306,120 +416,30 @@
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
-msgid "translator_credits"
-msgstr ""
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007–2010.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008."
-
-msgid "A developers' help browser for GNOME"
-msgstr "Arendusteabe sirvija GNOME töölauale"
-
-msgid "DevHelp Website"
-msgstr "Devhelpi veebisait"
-
-msgid "_File"
-msgstr "_Fail"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redaktor"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "_Go"
-msgstr "_Liikumine"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-#. File menu
-msgid "_New Window"
-msgstr "_Uus aken"
-
-msgid "New _Tab"
-msgstr "Uus _kaart"
-
-msgid "_Print…"
-msgstr "_Prindi…"
+msgid "Contents"
+msgstr "Sisukord"
+
+msgid "Search"
+msgstr "Otsing"
+
+msgid "Error opening the requested link."
+msgstr "Viga küsitud viida avamisel."
+
+msgid "Empty Page"
+msgstr "Tühi leht"
+
+msgid "Find:"
+msgstr "Otsing:"
+
+msgid "Find Previous"
+msgstr "Leia eelmine"
+
+msgid "Find previous occurrence of the search string"
+msgstr "Stringi eelmise esinemiskoha leidmine"
 
 msgid "Find Next"
 msgstr "Leia järgmine"
 
-msgid "Find Previous"
-msgstr "Leia eelmine"
-
-msgid "Go to the previous page"
-msgstr "Liigu järgmisele lehele"
-
-msgid "Go to the next page"
-msgstr "Liigu eelmisele lehele"
-
-msgid "_Contents Tab"
-msgstr "_Sisukorra kaart"
-
-msgid "_Search Tab"
-msgstr "_Otsingu kaart"
-
-#. View menu
-msgid "_Larger Text"
-msgstr "_Suurem kiri"
-
-msgid "Increase the text size"
-msgstr "Kirja suuruse suurendamine"
-
-msgid "S_maller Text"
-msgstr "_Väiksem kiri"
-
-msgid "Decrease the text size"
-msgstr "Kirja suuruse vähendamine"
-
-msgid "_Normal Size"
-msgstr "_Tavasuurus"
-
-msgid "Use the normal text size"
-msgstr "Tavasuuruse määramine kirja suuruseks"
-
-msgid "Leave fullscreen mode"
-msgstr "Välju täisekraanvaatest"
-
-msgid "Display in full screen"
-msgstr "Kuva täisekraanil"
-
-#. Translators: This refers to text size
-msgid "Larger"
-msgstr "Suurem"
-
-#. Translators: This refers to text size
-msgid "Smaller"
-msgstr "Väiksem"
-
-#. i18n: please don't translate
-#. * "Devhelp", it's a name, not a
-#. * generic word.
-msgid "About Devhelp"
-msgstr "Devhelpist lähemalt"
-
-msgid "Preferences…"
-msgstr "Eelistused…"
-
-msgid "Contents"
-msgstr "Sisukord"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Otsing"
-
-msgid "Error opening the requested link."
-msgstr "Viga küsitud viida avamisel."
-
-msgid "Empty Page"
-msgstr "Tühi leht"
-
-msgid "Find:"
-msgstr "Otsing:"
-
-msgid "Find previous occurrence of the search string"
-msgstr "Stringi eelmise esinemiskoha leidmine"
-
 msgid "Find next occurrence of the search string"
 msgstr "Stringi järgmise esinemiskoha leidmine"
 
@@ -428,9 +448,3 @@
 
 msgid "Toggle case sensitive search"
 msgstr "Tõstutundliku otsingu sisse- ja väljalülitamine"
-
-#~ msgid "Enabled"
-#~ msgstr "Lubatud"
-
-#~ msgid "Title"
-#~ msgstr "Pealkiri"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]