commit: r3267 - /gnome/master/desktop/gdm.poAuthor: mattias
Date: Sat Mar 17 16:35:08 2012
New Revision: 3267

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gdm.po

Modified: gnome/master/desktop/gdm.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] Sat Mar 17 16:35:08 2012
@@ -16,14 +16,14 @@
 "Project-Id-Version: GDM MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-16 11:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-17 14:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-17 16:35+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 "X-Poedit-Language: Estonia\n"
 "X-Poedit-Country: ESTONIAN\n"
@@ -311,6 +311,14 @@
 "Sisselogimiskuva võib kuvada väikest pilti kasutajate loendi kohal, et "
 "võimaldada halduritel ja distributsioonidel kuvada kaubamärgi logo."
 
+msgid ""
+"The fallback login screen can optionally show a small image at the top of "
+"its user list to provide site administrators and distributions a way to "
+"provide branding."
+msgstr ""
+"Varusisselogimiskuva võib kuvada väikest pilti kasutajate loendi kohal, et "
+"võimaldada halduritel ja distributsioonidel kuvada kaubamärgi logo."
+
 msgid "Avoid showing user list"
 msgstr "Kasutajaloendit ei näidata"
 
@@ -320,6 +328,26 @@
 msgstr ""
 "Sisselogimiskuva näitab tavaliselt saadavalolevaid kasutajaid, kellena on "
 "võimalik sisse logida. Selle sättega muudetakse kasutajate loendi kuvamist."
+
+msgid "Enable showing the banner message"
+msgstr "Bännerisõnumi näitamise lubamine"
+
+msgid "Set to true to show the banner message text."
+msgstr "Kui märgitud, siis kuvatakse bännerisõnumit."
+
+msgid "Banner message text"
+msgstr "Bännersõnumi tekst"
+
+msgid "Text banner message to show in the login window."
+msgstr "Sisselogimisaknas kuvatav bännertekst."
+
+msgid "Disable showing the restart buttons"
+msgstr "Taaskäivitamise nuppude näitamise keelamine"
+
+msgid "Set to true to disable showing the restart buttons in the login window."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis on taaskäivitamise nuppude näitamine sisselogimisaknas "
+"keelatud."
 
 msgid "Select System"
 msgstr "Süsteemi valimine"
@@ -528,12 +556,6 @@
 msgid "The ID of the default item"
 msgstr "Vaikimisi kirje ID"
 
-msgid "Max Item Count"
-msgstr "Suurim kirjete arv"
-
-msgid "The maximum number of items to keep around in the list"
-msgstr "Suurim nimekirjas hoitavate kirjete arv"
-
 #, c-format
 msgid "Remote Login (Connecting to %s…)"
 msgstr "Kauglogimine (ühendumine hostiga %s…)"
@@ -547,118 +569,6 @@
 
 msgid "Session"
 msgstr "Seanss"
-
-msgid "Enable showing the banner message"
-msgstr "Bännerisõnumi näitamise lubamine"
-
-msgid "Set to true to show the banner message text."
-msgstr "Kui märgitud, siis kuvatakse bännerisõnumit."
-
-msgid "Banner message text"
-msgstr "Bännersõnumi tekst"
-
-msgid "Text banner message to show in the login window."
-msgstr "Sisselogimisaknas kuvatav bännertekst."
-
-msgid "Banner message text when chooser is empty"
-msgstr "Bännersõnumi tekst tühja kasutajate valimise nimekirja korral"
-
-msgid ""
-"Text banner message to show in the login window when the user chooser is "
-"empty, instead of banner_message_text."
-msgstr ""
-"Tühja kasutajate nimekirja korral sisselogimisaknas banner_message_text "
-"väärtuse asemel kuvatav bännertekst."
-
-msgid "Icon name to use for greeter logo"
-msgstr "Tervitaja logona kasutatava ikooni nimi"
-
-msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
-msgstr "Tervitaja logona kasutatava teemaikooni nimi."
-
-msgid "Disable showing the restart buttons"
-msgstr "Taaskäivitamise nuppude näitamise keelamine"
-
-msgid "Set to true to disable showing the restart buttons in the login window."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis on taaskäivitamise nuppude näitamine sisselogimisaknas "
-"keelatud."
-
-msgid "Do not show known users in the login window"
-msgstr "Sisselogimisaknas ei näidata teadaolevaid kasutajaid"
-
-msgid "Set to true to disable showing known users in the login window."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis on teadaolevate kasutajate näitamine sisselogimisaknas "
-"keelatud."
-
-msgid "Recently selected languages"
-msgstr "Viimati valitud keeled"
-
-msgid "Set to a list of languages to be shown by default in the login window."
-msgstr "Sisselogimisaknas näidatavate keelte nimekirja määramine."
-
-msgid "Use Compiz as the window manager"
-msgstr "Compiz'i kasutamine aknahaldurina"
-
-msgid "Set to true to use Compiz as the window manager."
-msgstr "Kui märgitud, siis kasutatakse aknahaldurina Compiz'it."
-
-msgid "Enable on-screen keyboard"
-msgstr "Ekraaniklaviatuuri lubamine"
-
-msgid "Set to true to enable the on-screen keyboard."
-msgstr "Kui märgitud, siis on ekraaniklaviatuur lubatud."
-
-msgid "Enable screen reader"
-msgstr "Ekraanilugeja lubamine"
-
-msgid "Set to true to enable the screen reader."
-msgstr "Kui märgitud, siis on ekraanilugeja lubatud."
-
-msgid "Enable screen magnifier"
-msgstr "Ekraaniluubi lubamine"
-
-msgid "Set to true to enable the screen magnifier."
-msgstr "Kui märgitud, siis on ekraani luup lubatud."
-
-msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
-msgstr "Hõlbustustega klaviatuuri plugina lubamine"
-
-msgid ""
-"Set to true to enable the plugin to manage the accessibility keyboard "
-"settings."
-msgstr "Kui märgitud, siis on klaviatuurihõlbustuste sätete haldamine lubatud."
-
-msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on taustasätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "Set to true to enable the background settings manager plugin."
-msgstr "Kui märgitud, siis on taustasätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "True if the media-keys settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on meediaklahvide sätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "Set to true to enable the media-keys settings manager plugin."
-msgstr "Kui märgitud, siis on meediaklahvide sätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "True if the sound settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on helisätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "Set to true to enable the sound settings manager plugin."
-msgstr "Kui märgitud, siis on helisätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "True if the XRandR settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on XRandR-sätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "Set to true to enable the XRandR settings manager plugin."
-msgstr "Kui märgitud, siis on XRandR sätetehalduri plugin lubatud."
-
-msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on xsettings sätetehalduri plugin lubatud."
-
-msgid "Set to true to enable the xsettings settings manager plugin."
-msgstr "Kui märgitud, siis on xsettings sätetehalduri plugin lubatud."
 
 msgid "Duration"
 msgstr "Kestus"
@@ -765,3 +675,103 @@
 #. Option parsing
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "Ekraani pildistamine"
+
+#~ msgid "Max Item Count"
+#~ msgstr "Suurim kirjete arv"
+
+#~ msgid "The maximum number of items to keep around in the list"
+#~ msgstr "Suurim nimekirjas hoitavate kirjete arv"
+
+#~ msgid "Banner message text when chooser is empty"
+#~ msgstr "Bännersõnumi tekst tühja kasutajate valimise nimekirja korral"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Text banner message to show in the login window when the user chooser is "
+#~ "empty, instead of banner_message_text."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tühja kasutajate nimekirja korral sisselogimisaknas banner_message_text "
+#~ "väärtuse asemel kuvatav bännertekst."
+
+#~ msgid "Icon name to use for greeter logo"
+#~ msgstr "Tervitaja logona kasutatava ikooni nimi"
+
+#~ msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
+#~ msgstr "Tervitaja logona kasutatava teemaikooni nimi."
+
+#~ msgid "Do not show known users in the login window"
+#~ msgstr "Sisselogimisaknas ei näidata teadaolevaid kasutajaid"
+
+#~ msgid "Set to true to disable showing known users in the login window."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis on teadaolevate kasutajate näitamine sisselogimisaknas "
+#~ "keelatud."
+
+#~ msgid "Recently selected languages"
+#~ msgstr "Viimati valitud keeled"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set to a list of languages to be shown by default in the login window."
+#~ msgstr "Sisselogimisaknas näidatavate keelte nimekirja määramine."
+
+#~ msgid "Use Compiz as the window manager"
+#~ msgstr "Compiz'i kasutamine aknahaldurina"
+
+#~ msgid "Set to true to use Compiz as the window manager."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis kasutatakse aknahaldurina Compiz'it."
+
+#~ msgid "Enable on-screen keyboard"
+#~ msgstr "Ekraaniklaviatuuri lubamine"
+
+#~ msgid "Set to true to enable the on-screen keyboard."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on ekraaniklaviatuur lubatud."
+
+#~ msgid "Enable screen reader"
+#~ msgstr "Ekraanilugeja lubamine"
+
+#~ msgid "Set to true to enable the screen reader."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on ekraanilugeja lubatud."
+
+#~ msgid "Enable screen magnifier"
+#~ msgstr "Ekraaniluubi lubamine"
+
+#~ msgid "Set to true to enable the screen magnifier."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on ekraani luup lubatud."
+
+#~ msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
+#~ msgstr "Hõlbustustega klaviatuuri plugina lubamine"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set to true to enable the plugin to manage the accessibility keyboard "
+#~ "settings."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis on klaviatuurihõlbustuste sätete haldamine lubatud."
+
+#~ msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on taustasätete halduri plugin lubatud."
+
+#~ msgid "Set to true to enable the background settings manager plugin."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on taustasätete halduri plugin lubatud."
+
+#~ msgid "True if the media-keys settings manager plugin is enabled."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on meediaklahvide sätete halduri plugin lubatud."
+
+#~ msgid "Set to true to enable the media-keys settings manager plugin."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on meediaklahvide sätete halduri plugin lubatud."
+
+#~ msgid "True if the sound settings manager plugin is enabled."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on helisätete halduri plugin lubatud."
+
+#~ msgid "Set to true to enable the sound settings manager plugin."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on helisätete halduri plugin lubatud."
+
+#~ msgid "True if the XRandR settings manager plugin is enabled."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on XRandR-sätete halduri plugin lubatud."
+
+#~ msgid "Set to true to enable the XRandR settings manager plugin."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on XRandR sätetehalduri plugin lubatud."
+
+#~ msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on xsettings sätetehalduri plugin lubatud."
+
+#~ msgid "Set to true to enable the xsettings settings manager plugin."
+#~ msgstr "Kui märgitud, siis on xsettings sätetehalduri plugin lubatud."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]