commit: r3261 - /gnome/master/desktop/mutter.poAuthor: mattias
Date: Mon Mar 12 00:48:29 2012
New Revision: 3261

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/mutter.po

Modified: gnome/master/desktop/mutter.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/mutter.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/mutter.po [utf-8] Mon Mar 12 00:48:29 2012
@@ -14,14 +14,14 @@
 "Project-Id-Version: mutter MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-01 09:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-29 12:54+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-11 22:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-12 00:47+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Windows"
@@ -375,6 +375,17 @@
 "vertikaalselt ja laius katab pool saadaolevast laiusest. Akna lohistamine "
 "ekraani ülaserva maksimeerib akna täielikult."
 
+msgid "Workspaces are managed dynamically"
+msgstr "Tööalade dünaamiline haldus"
+
+msgid ""
+"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there's a "
+"static number of workspaces (determined by the num-workspaces key in org."
+"gnome.desktop.wm.preferences)."
+msgstr ""
+"Määrab, kas tööalasid hallatakse dünaamiliselt või on nende arv staatiline "
+"(arvu määrab org.gnome.desktop.wm.preferences all võti num-workspaces)."
+
 msgid "Workspaces only on primary"
 msgstr "Tööalad ainult peamisel"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]