Re: commit: r3235 - /gnome/master/libs/glib-networking.po2012/3/1  <plaes plaes org>
+msgid ""
+"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
+"further failures."
+msgstr ""
+"Mitu PIN-i sisestamise katset on nurjunud, järgmiste katsetega seade "
+"lukustub."

Võiks ehk olla "Mitu korda on sisestatud vale PIN, järgmise nurjunud katse peale seade lukustatakse."?
"järgmise" on meelega ainsuses, "lukustatakse" asemel võib ilmselt jääda ka "lukustub".

Mihkel


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]