commit: r3234 - /gnome/master/libs/gdk-pixbuf.poAuthor: mattias
Date: Thu Mar  1 19:47:52 2012
New Revision: 3234

Log:
uuendus, sisaldab natukene sodi

Modified:
    gnome/master/libs/gdk-pixbuf.po

Modified: gnome/master/libs/gdk-pixbuf.po
==============================================================================
--- gnome/master/libs/gdk-pixbuf.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/libs/gdk-pixbuf.po [utf-8] Thu Mar  1 19:47:52 2012
@@ -9,22 +9,22 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002-2004.
 # Priit Laes <amd tt ee>, 2004, 2005.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005-2010.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009-2010.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009-2010, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gdk-pixbuf MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk";
-"%2b&component=gdk\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-13 13:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-09 08:02+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"%2b&keywords=I18N+L10N&component=gdk\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-29 12:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-01 19:43+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': %s"
@@ -179,6 +179,63 @@
 msgid "The BMP image format"
 msgstr "BMP-pildivorming"
 
+msgid "The EMF image format"
+msgstr "EMF-pildivorming"
+
+msgid "The GIF image format"
+msgstr "GIF-failivorming"
+
+msgid "The ICO image format"
+msgstr "ICO-pildivorming"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
+"parsed."
+msgstr ""
+"JPEG kvaliteedi väärtus peab olema 0 ja 100 vahel; väärtust '%s' pole "
+"võimalik analüüsida."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
+msgstr ""
+"JPEG kvaliteedi väärtus peab olema 0 ja 100 vahel; väärtus '%d' pole lubatud."
+
+msgid "The JPEG image format"
+msgstr "JPEG-pildivorming"
+
+#, c-format
+msgid "Could not allocate memory: %s"
+msgstr "Mälu pole võimalik eraldada: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Could not create stream: %s"
+msgstr "Voogu pole võimalik luua: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Could not seek stream: %s"
+msgstr "Voos pole võimalik asukohta vahetada: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Could not read from stream: %s"
+msgstr "Voost pole võimalik lugeda: %s"
+
+msgid "Couldn't load bitmap"
+msgstr "Rastergraafikat pole võimalik laadida"
+
+msgid "Couldn't load metafile"
+msgstr "Metafaili pole võimalik laadida"
+
+msgid "Unsupported image format for GDI+"
+msgstr "Toetamata pildivorming GDI+ jaoks"
+
+msgid "Couldn't save"
+msgstr "Salvestamine pole võimalik"
+
+msgid "The WMF image format"
+msgstr "WMF-pildivorming"
+
 #, c-format
 msgid "Failure reading GIF: %s"
 msgstr "Viga GIF-faili lugemisel: %s"
@@ -227,8 +284,15 @@
 msgid "GIF image was truncated or incomplete."
 msgstr "GIF-pilt pole täielik või on seda tükeldatud."
 
-msgid "The GIF image format"
-msgstr "GIF-failivorming"
+#, c-format
+msgid "Error reading ICNS image: %s"
+msgstr "Viga ICNS-pildi lugemisel: %s"
+
+msgid "Could not decode ICNS file"
+msgstr "ICNS-faili pole võimalik dekodeerida"
+
+msgid "The ICNS image format"
+msgstr "ICNS-pildivorming"
 
 msgid "Invalid header in icon"
 msgstr "Vigane päis ikoonis"
@@ -236,15 +300,15 @@
 msgid "Not enough memory to load icon"
 msgstr "Ikooni laadimiseks pole piisavalt mälu"
 
+msgid "Compressed icons are not supported"
+msgstr "Pakitud ikoonid pole toetatud"
+
 msgid "Icon has zero width"
 msgstr "Ikoonil on null-laius"
 
 msgid "Icon has zero height"
 msgstr "Ikoonil on null-kõrgus"
 
-msgid "Compressed icons are not supported"
-msgstr "Pakitud ikoonid pole toetatud"
-
 msgid "Unsupported icon type"
 msgstr "Toetamata ikoonitüüp"
 
@@ -261,19 +325,6 @@
 msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
 msgstr "Toetamata värvisügavus %d ICO-faili jaoks"
 
-msgid "The ICO image format"
-msgstr "ICO-pildivorming"
-
-#, c-format
-msgid "Error reading ICNS image: %s"
-msgstr "Viga ICNS-pildi lugemisel: %s"
-
-msgid "Could not decode ICNS file"
-msgstr "ICNS-faili pole võimalik dekodeerida"
-
-msgid "The ICNS image format"
-msgstr "ICNS-pildivorming"
-
 msgid "Couldn't allocate memory for stream"
 msgstr "Voo jaoks pole võimalik mälu eraldada"
 
@@ -319,23 +370,6 @@
 msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
 msgstr "Transformeeritud JPEG laius või kõrgus on null."
 
-#, c-format
-msgid ""
-"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
-"parsed."
-msgstr ""
-"JPEG kvaliteedi väärtus peab olema 0 ja 100 vahel; väärtust '%s' pole "
-"võimalik analüüsida."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
-msgstr ""
-"JPEG kvaliteedi väärtus peab olema 0 ja 100 vahel; väärtus '%d' pole lubatud."
-
-msgid "The JPEG image format"
-msgstr "JPEG-pildivorming"
-
 msgid "Couldn't allocate memory for header"
 msgstr "Päise jaoks pole võimalik mälu eraldada"
 
@@ -369,6 +403,12 @@
 
 msgid "The PCX image format"
 msgstr "PCX-pildivorming"
+
+msgid "Transformed pixbuf has zero width or height."
+msgstr "Transformeeritud pixbuf'i laius või kõrgus on null."
+
+msgid "The GdkPixdata format"
+msgstr "GdkPixdata vorming"
 
 msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
 msgstr "Bittide arv PNG-faili kanalis on vigane."
@@ -497,20 +537,26 @@
 msgstr "Tõrge QTIF-päise lugemisel"
 
 #, c-format
-msgid "QTIF atom size too large (%d bytes)"
-msgstr "QTIF-aatom on liiga suur (%d baiti)"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to allocate %d bytes for file read buffer"
-msgstr "Tõrge faililugemispuhvrile %d baidi eraldamisel"
+msgid "QTIF atom size too large (%d byte)"
+msgid_plural "QTIF atom size too large (%d bytes)"
+msgstr[0] "QTIF-aatom on liiga suur (%d bait)"
+msgstr[1] "QTIF-aatom on liiga suur (%d baiti)"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to allocate %d byte for file read buffer"
+msgid_plural "Failed to allocate %d bytes for file read buffer"
+msgstr[0] "Tõrge faililugemispuhvrile %d baidi eraldamisel"
+msgstr[1] "Tõrge faililugemispuhvrile %d baidi eraldamisel"
 
 #, c-format
 msgid "File error when reading QTIF atom: %s"
 msgstr "QTIF-aatomi lugemisel esines failitõrge: %s"
 
 #, c-format
-msgid "Failed to skip the next %d bytes with seek()."
-msgstr "Tõrge seek() abil järgnevast %d baidist ülehüppamisel."
+msgid "Failed to skip the next %d byte with seek()."
+msgid_plural "Failed to skip the next %d bytes with seek()."
+msgstr[0] "Tõrge seek() abil järgnevast %d baidist ülehüppamisel."
+msgstr[1] "Tõrge seek() abil järgnevast %d baidist ülehüppamisel."
 
 msgid "Failed to allocate QTIF context structure."
 msgstr "QTIF kontekstistruktuuri jaoks pole võimalik ruumi eraldada."
@@ -683,37 +729,3 @@
 
 msgid "The XPM image format"
 msgstr "XPM-pildivorming"
-
-msgid "The EMF image format"
-msgstr "EMF-pildivorming"
-
-#, c-format
-msgid "Could not allocate memory: %s"
-msgstr "Mälu pole võimalik eraldada: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Could not create stream: %s"
-msgstr "Voogu pole võimalik luua: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Could not seek stream: %s"
-msgstr "Voos pole võimalik asukohta vahetada: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Could not read from stream: %s"
-msgstr "Voost pole võimalik lugeda: %s"
-
-msgid "Couldn't load bitmap"
-msgstr "Rastergraafikat pole võimalik laadida"
-
-msgid "Couldn't load metafile"
-msgstr "Metafaili pole võimalik laadida"
-
-msgid "Unsupported image format for GDI+"
-msgstr "Toetamata pildivorming GDI+ jaoks"
-
-msgid "Couldn't save"
-msgstr "Salvestamine pole võimalik"
-
-msgid "The WMF image format"
-msgstr "WMF-pildivorming"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]