commit: r3220 - /gnome/master/desktop/hamster-applet.poAuthor: mattias
Date: Thu Mar  1 13:55:23 2012
New Revision: 3220

Log:
tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/hamster-applet.po

Modified: gnome/master/desktop/hamster-applet.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/hamster-applet.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/hamster-applet.po [utf-8] Thu Mar  1 13:55:23 2012
@@ -11,8 +11,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: hamster-applet MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=hamster-applet&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-07 23:55+0000\n"
+"product=hamster-applet&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-01 07:56+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-18 15:44+0200\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
@@ -22,8 +22,91 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-msgid "Project Hamster (Gnome Time Tracker)"
-msgstr "Projektihamster (Gnome ajakasutuse jälgimisprogramm)"
+msgid "Time Tracker"
+msgstr "Ajajälgija"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show activities window"
+msgstr "tegevused"
+
+msgid "Sto_p Tracking"
+msgstr "_Lõpeta jälgimine"
+
+msgid "S_witch"
+msgstr "_Vaheta"
+
+msgid "Start _Tracking"
+msgstr "_Alusta jälgimist"
+
+msgid "To_day"
+msgstr "_Täna"
+
+msgid "No records today"
+msgstr "Tänase kohta pole ühtegi kirjet"
+
+msgid "_Add earlier activity"
+msgstr "Lisa _varasem tegevus"
+
+msgid "Show _Overview"
+msgstr "_Näita ülevaadet"
+
+msgid "Add Earlier Activity"
+msgstr "Varasema tegevuse lisamine"
+
+msgid "to"
+msgstr "kuni"
+
+msgid "in progress"
+msgstr "kestab edasi"
+
+msgid "Description:"
+msgstr "Kirjeldus:"
+
+msgid "Time:"
+msgstr "Aeg:"
+
+msgid "Activity:"
+msgstr "Tegevus:"
+
+msgid "Tags:"
+msgstr "Sildid:"
+
+msgid "Project Hamster - track your time"
+msgstr "Projektihamster - ajajälgija"
+
+msgid "Stop tracking on idle"
+msgstr "Jõudeolekul lõpetatakse jälgimine"
+
+msgid "Stop tracking current activity when computer becomes idle"
+msgstr "Jooksva tegevuse jälgimine lõpetatakse arvuti jõudeolekul"
+
+msgid "Stop tracking on shutdown"
+msgstr "Väljalülitamisel lõpetatakse jälgimine"
+
+msgid "Stop tracking current activity on shutdown"
+msgstr "Jooksva tegevuse jälgimine lõpetatakse arvuti väljalülitamisel"
+
+msgid "Remind of current task every x minutes"
+msgstr "Jooksvast tegevusest antakse teada iga x minuti järel"
+
+msgid ""
+"Remind of current task every specified amount of minutes. Set to 0 or "
+"greater than 120 to disable reminder."
+msgstr ""
+"Jooksva tegevuse kohta antakse teada kindlaksmääratud hulga minutite järel. "
+"Väärtuse 0 või 120-st suurema väärtuse korral on meeldetuletaja keelatud."
+
+msgid "Also remind when no activity is set"
+msgstr "Meeldetuletused ka tegevuse puudumise korral"
+
+msgid ""
+"Also remind every notify_interval minutes if no activity has been started."
+msgstr ""
+"Meeldetuletuste kuvamine ka võtmega notify_interval määratud minutite järel "
+"isegi juhul, kui tegevust pole alustatud."
+
+msgid "At what time does the day start (defaults to 5:30AM)"
+msgstr "Mis kell algab päev (vaikimisi 5:30)"
 
 msgid ""
 "Activities will be counted as to belong to yesterday if the current time is "
@@ -36,30 +119,8 @@
 "möödunud, siis aga tänasesse päeva kuuluvatena. Kahte päeva kuuluvad "
 "tegevused ulatuvad üle selle serva, kuhu tegevuse suurim osa jääb."
 
-msgid ""
-"Also remind every notify_interval minutes if no activity has been started."
-msgstr ""
-"Meeldetuletuste kuvamine ka võtmega notify_interval määratud minutite järel "
-"isegi juhul, kui tegevust pole alustatud."
-
-msgid "Also remind when no activity is set"
-msgstr "Meeldetuletused ka tegevuse puudumise korral"
-
-msgid "At what time does the day start (defaults to 5:30AM)"
-msgstr "Mis kell algab päev (vaikimisi 5:30)"
-
-msgid "Command for toggling visibility of the hamster application window."
-msgstr "Hamstri rakendusakna nähtavuse sisse- ja väljalülitamise käsk."
-
-msgid ""
-"If switching by name is enabled, this list sets the activity names that "
-"should be switched to, workspaces represented by the index of item."
-msgstr ""
-"Kui nime järgi lülitumine on lubatud, siis see loend määrab tegevuste nimed, "
-"millele tuleks tööala vahetamisel lülituda."
-
-msgid "Keyboard shortcut for showing / hiding the Time Tracker window."
-msgstr "Kiirklahv ajakasutuse jälgija akna näitamiseks või peitmiseks."
+msgid "Should workspace switch trigger activity switch"
+msgstr "Kas tööala vahetus peaks valla päästma tegevuse vahetuse"
 
 msgid ""
 "List of enabled tracking methods. \"name\" will enable switching activities "
@@ -70,184 +131,178 @@
 "workspace_mapping väärtuses antud nime järgi. \"memory\" puhul lülitatakse "
 "eelmisele tööalale naasmisel seal toimunud tegevusele."
 
-msgid ""
-"Remind of current task every specified amount of minutes. Set to 0 or "
-"greater than 120 to disable reminder."
-msgstr ""
-"Jooksva tegevuse kohta antakse teada kindlaksmääratud hulga minutite järel. "
-"Väärtuse 0 või 120-st suurema väärtuse korral on meeldetuletaja keelatud."
-
-msgid "Remind of current task every x minutes"
-msgstr "Jooksvast tegevusest antakse teada iga x minuti järel"
-
-msgid "Should workspace switch trigger activity switch"
-msgstr "Kas tööala vahetus peaks valla päästma tegevuse vahetuse"
+msgid "Switch activity on workspace change"
+msgstr "Tööala vahetamisel vahetatakse tegevust"
+
+msgid ""
+"If switching by name is enabled, this list sets the activity names that "
+"should be switched to, workspaces represented by the index of item."
+msgstr ""
+"Kui nime järgi lülitumine on lubatud, siis see loend määrab tegevuste nimed, "
+"millele tuleks tööala vahetamisel lülituda."
 
 msgid "Show / hide Time Tracker Window"
 msgstr "Ajakasutuse jälgija akna näitamine või peitmine"
 
-msgid "Stop tracking current activity on shutdown"
-msgstr "Jooksva tegevuse jälgimine lõpetatakse arvuti väljalülitamisel"
-
-msgid "Stop tracking current activity when computer becomes idle"
-msgstr "Jooksva tegevuse jälgimine lõpetatakse arvuti jõudeolekul"
-
-msgid "Stop tracking on idle"
-msgstr "Jõudeolekul lõpetatakse jälgimine"
-
-msgid "Stop tracking on shutdown"
-msgstr "Väljalülitamisel lõpetatakse jälgimine"
-
-msgid "Switch activity on workspace change"
-msgstr "Tööala vahetamisel vahetatakse tegevust"
+msgid "Keyboard shortcut for showing / hiding the Time Tracker window."
+msgstr "Kiirklahv ajakasutuse jälgija akna näitamiseks või peitmiseks."
+
+msgid "Toggle hamster application window action"
+msgstr "Hamstri rakendusakna tegevuse sisse- ja väljalülitamine"
+
+msgid "Command for toggling visibility of the hamster application window."
+msgstr "Hamstri rakendusakna nähtavuse sisse- ja väljalülitamise käsk."
 
 msgid "Toggle hamster application window"
 msgstr "Hamstri rakendusakna sisse- ja väljalülitamine"
 
-msgid "Toggle hamster application window action"
-msgstr "Hamstri rakendusakna tegevuse sisse- ja väljalülitamine"
-
 msgid "Toggle visibility of the hamster application window."
 msgstr "Hamstri rakendusakna nähtavuse sisse- ja väljalülitamine"
 
 msgid "Project Hamster — track your time"
 msgstr "Projektihamster — ajajälgija"
 
-msgid "Time Tracker"
-msgstr "Ajajälgija"
+msgid "_Overview"
+msgstr "Üle_vaade"
+
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Eelistused"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
 
 msgid "_About"
 msgstr "_Rakendist lähemalt"
 
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "_Overview"
-msgstr "Üle_vaade"
-
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Eelistused"
-
-msgid "Project Hamster - track your time"
-msgstr "Projektihamster - ajajälgija"
-
-msgid "No records today"
-msgstr "Tänase kohta pole ühtegi kirjet"
-
-msgid "S_witch"
-msgstr "_Vaheta"
-
-msgid "Show _Overview"
-msgstr "_Näita ülevaadet"
-
-msgid "Start _Tracking"
-msgstr "_Alusta jälgimist"
-
-msgid "Sto_p Tracking"
-msgstr "_Lõpeta jälgimine"
-
-msgid "To_day"
-msgstr "_Täna"
-
-msgid "_Add earlier activity"
-msgstr "Lisa _varasem tegevus"
-
-msgid "Activity:"
-msgstr "Tegevus:"
-
-msgid "Add Earlier Activity"
-msgstr "Varasema tegevuse lisamine"
-
-msgid "Description:"
-msgstr "Kirjeldus:"
-
-msgid "Tags:"
-msgstr "Sildid:"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "Aeg:"
-
-msgid "in progress"
-msgstr "kestab edasi"
-
-msgid "to"
-msgstr "kuni"
+#, fuzzy
+msgid "Time Tracking Overview"
+msgstr "Ajajälgija"
+
+msgid "The overview window of hamster time tracker"
+msgstr ""
+
+msgid "_Tracking"
+msgstr "_Jälgimine"
 
 msgid "Add earlier activity"
 msgstr "Varasema tegevuse lisamine"
-
-msgid "Contents"
-msgstr "Sisukord"
 
 #. now add buttons
 msgid "Overview"
 msgstr "Ülevaade"
 
+msgid "Statistics"
+msgstr "Statistika"
+
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Muuda"
+
+msgid "Contents"
+msgstr "Sisukord"
+
+msgid "Sto_p tracking"
+msgstr "_Lõpeta jälgimine"
+
 msgid "Start new activity"
 msgstr "Uue tegevuse käivitamine"
 
-msgid "Statistics"
-msgstr "Statistika"
-
-msgid "Sto_p tracking"
-msgstr "_Lõpeta jälgimine"
-
 msgid "Today"
 msgstr "Täna"
 
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Muuda"
-
-msgid "_Tracking"
-msgstr "_Jälgimine"
+#, fuzzy
+msgid "totals"
+msgstr "Kokku"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show Overview"
+msgstr "_Näita ülevaadet"
+
+msgid "Show Statistics"
+msgstr "Näita statistikat"
+
+msgid "Categories"
+msgstr "Kategooriad"
 
 msgid "Activities"
 msgstr "Tegevused"
 
-msgid "Categories"
-msgstr "Kategooriad"
+msgid "Tags"
+msgstr "Sildid"
 
 msgid "No data for this interval"
 msgstr "Selle vahemiku kohta andmed puuduvad"
 
-msgid "Show Statistics"
-msgstr "Näita statistikat"
-
-msgid "Tags"
-msgstr "Sildid"
+msgid "Save report..."
+msgstr "Salvesta aruanne..."
+
+msgid "Day"
+msgstr "Päev"
+
+msgid "Week"
+msgstr "Nädal"
+
+msgid "Month"
+msgstr "Kuu"
+
+msgid "Overview — Hamster"
+msgstr "Ülevaade — Hamster"
 
 msgid "Activity"
 msgstr "Tegevus"
 
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+msgid "Totals"
+msgstr "Kokku"
+
+msgid "Remove"
+msgstr "Eemalda"
+
 msgid "Add new"
 msgstr "Lisa uus"
 
-msgid "Day"
-msgstr "Päev"
-
 msgid "Edit"
 msgstr "Muuda"
 
-msgid "Month"
-msgstr "Kuu"
-
-msgid "Overview — Hamster"
-msgstr "Ülevaade — Hamster"
-
-msgid "Remove"
-msgstr "Eemalda"
-
-msgid "Save report..."
-msgstr "Salvesta aruanne..."
-
-msgid "Totals"
-msgstr "Kokku"
-
-msgid "Week"
-msgstr "Nädal"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
+msgid "Time Tracker Preferences"
+msgstr "Ajajälgija eelistused"
+
+msgid "Stop tracking when computer becomes idle"
+msgstr "Arvuti jõudeoleku korral tegevuste jälgimine peatatakse"
+
+msgid "Remind of current activity every:"
+msgstr "Jooksvast tegevusest antakse teada iga:"
+
+msgid "New day starts at"
+msgstr "Uus päev algab"
+
+msgid "Use following todo list if available:"
+msgstr "Võimalusel kasuta järgmist tegevuste nimekirja:"
+
+msgid "Integration"
+msgstr "Integratsioon"
+
+msgid "Tracking"
+msgstr "Jälgimine"
+
+msgid "_Categories"
+msgstr "_Kategooriad"
+
+msgid "Category list"
+msgstr "Kategooriate nimekiri"
+
+msgid "Add category"
+msgstr "Kategooria lisamine"
+
+msgid "Remove category"
+msgstr "Kategooria kustutamine"
+
+msgid "Edit category"
+msgstr "Kategooria muutmine"
+
+msgid "_Activities"
+msgstr "_Tegevused"
 
 msgid "Activity list"
 msgstr "Tegevuste nimekiri"
@@ -255,87 +310,48 @@
 msgid "Add activity"
 msgstr "Tegevuse lisamine"
 
-msgid "Add category"
-msgstr "Kategooria lisamine"
+msgid "Remove activity"
+msgstr "Tegevuse kustutamine"
+
+msgid "Edit activity"
+msgstr "Tegevuse muutmine"
+
+msgid "Tags that should appear in autocomplete"
+msgstr "Automaatlõpetuses kasutatavad sildid"
 
 msgid "Categories and Tags"
 msgstr "Kategooriad ja sildid"
 
-msgid "Category list"
-msgstr "Kategooriate nimekiri"
-
-msgid "Edit activity"
-msgstr "Tegevuse muutmine"
-
-msgid "Edit category"
-msgstr "Kategooria muutmine"
-
-msgid "Integration"
-msgstr "Integratsioon"
-
-msgid "New day starts at"
-msgstr "Uus päev algab"
-
-msgid "Remind of current activity every:"
-msgstr "Jooksvast tegevusest antakse teada iga:"
-
-msgid "Remove activity"
-msgstr "Tegevuse kustutamine"
-
-msgid "Remove category"
-msgstr "Kategooria kustutamine"
-
 msgid "Resume the last activity when returning to a workspace"
 msgstr "Tööalale naasmisel jätkatakse viimase tegevusega"
 
 msgid "Start new activity when switching workspaces:"
 msgstr "Tööalade vahetamisel alustatakse uut tegevust:"
 
-msgid "Stop tracking when computer becomes idle"
-msgstr "Arvuti jõudeoleku korral tegevuste jälgimine peatatakse"
-
-msgid "Tags that should appear in autocomplete"
-msgstr "Automaatlõpetuses kasutatavad sildid"
-
-msgid "Time Tracker Preferences"
-msgstr "Ajajälgija eelistused"
-
-msgid "Tracking"
-msgstr "Jälgimine"
-
-msgid "Use following todo list if available:"
-msgstr "Võimalusel kasuta järgmist tegevuste nimekirja:"
-
 msgid "Workspaces"
 msgstr "Tööalad"
 
-msgid "_Activities"
-msgstr "_Tegevused"
-
-msgid "_Categories"
-msgstr "_Kategooriad"
+msgid "Day:"
+msgstr "Päev:"
+
+msgid "Week:"
+msgstr "Nädal:"
+
+msgid "Month:"
+msgstr "Kuu:"
+
+msgid "Range:"
+msgstr "Kuupäevade vahemik:"
 
 msgid "Apply"
 msgstr "Rakenda"
 
-msgid "Day:"
-msgstr "Päev:"
-
-msgid "Month:"
-msgstr "Kuu:"
-
-msgid "Range:"
-msgstr "Kuupäevade vahemik:"
-
-msgid "Week:"
-msgstr "Nädal:"
+msgid "Year:"
+msgstr "Aasta:"
 
 msgid "Starts and ends"
 msgstr "Algus ja lõpp"
 
-msgid "Year:"
-msgstr "Aasta:"
-
 msgid "No activity"
 msgstr "Tegevusetu"
 
@@ -361,7 +377,7 @@
 msgstr "%(category)s: %(duration)s"
 
 #. duration in main drop-down per category in hours
-#, python-format
+#, c-format, python-format
 msgid "%sh"
 msgstr "%st"
 
@@ -409,6 +425,52 @@
 msgid "Update activity"
 msgstr "Tegevuse andmete uuendamine"
 
+#. duration in round hours
+#, python-format
+msgid "%dh"
+msgstr "%dt"
+
+#. duration less than hour
+#, python-format
+msgid "%dmin"
+msgstr "%dm"
+
+#. x hours, y minutes
+#, python-format
+msgid "%dh %dmin"
+msgstr "%dt %dm"
+
+#. label of date range if looking on single day
+#. date format for overview label when only single day is visible
+#. Using python datetime formatting syntax. See:
+#. http://docs.python.org/library/time.html#time.strftime
+msgid "%B %d, %Y"
+msgstr "%d. %B, %Y"
+
+#. label of date range if start and end years don't match
+#. letter after prefixes (start_, end_) is the one of
+#. standard python date formatting ones- you can use all of them
+#. see http://docs.python.org/library/time.html#time.strftime
+#, python-format
+msgid "%(start_B)s %(start_d)s, %(start_Y)s – %(end_B)s %(end_d)s, %(end_Y)s"
+msgstr "%(start_d)s. %(start_B)s %(start_Y)s - %(end_d)s. %(end_B)s %(end_Y)s"
+
+#. label of date range if start and end month do not match
+#. letter after prefixes (start_, end_) is the one of
+#. standard python date formatting ones- you can use all of them
+#. see http://docs.python.org/library/time.html#time.strftime
+#, python-format
+msgid "%(start_B)s %(start_d)s – %(end_B)s %(end_d)s, %(end_Y)s"
+msgstr "%(start_d)s. %(start_B)s - %(end_d)s. %(end_B)s %(end_Y)s"
+
+#. label of date range for interval in same month
+#. letter after prefixes (start_, end_) is the one of
+#. standard python date formatting ones- you can use all of them
+#. see http://docs.python.org/library/time.html#time.strftime
+#, python-format
+msgid "%(start_B)s %(start_d)s – %(end_d)s, %(end_Y)s"
+msgstr "%(start_d)s-%(end_d)s %(start_B)s %(end_Y)s"
+
 msgctxt "overview list"
 msgid "%A, %b %d"
 msgstr "%A, %d. %b"
@@ -434,9 +496,11 @@
 msgstr "Uus tegevus"
 
 #. notify interval slider value label
-#, python-format
-msgid "%(interval_minutes)d minutes"
-msgstr "%(interval_minutes)d minuti järel"
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%(interval_minutes)d minute"
+msgid_plural "%(interval_minutes)d minutes"
+msgstr[0] "%(interval_minutes)d minuti järel"
+msgstr[1] "%(interval_minutes)d minuti järel"
 
 #. notify interval slider value label
 msgid "Never"
@@ -540,13 +604,6 @@
 msgstr ""
 "Seda on võimalik asendada, kui salvestada oma versioon kataloogi "
 "%(home_folder)s"
-
-#, c-format
-msgid "Working on <b>%s</b>"
-msgstr "Jooksev tegevus: <b>%s</b>"
-
-msgid "Hamster time tracker. Usage:"
-msgstr "Hamstri ajajälgija. Kasutamine:"
 
 msgctxt "years"
 msgid "All"
@@ -624,74 +681,36 @@
 msgid "Hamster would like to observe you some more!"
 msgstr "Hamster võib enamatki öelda!"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"With %s percent of all facts starting before 9am, you seem to be an early "
-"bird."
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"With %s percent of all activities starting before 9am, you seem to be an "
+"early bird."
 msgstr ""
 "%s protsenti kõigist tegevustest algavad enne kella üheksat hommikul. "
 "Tundub, et Sa oled varajane linnuke :)"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"With %s percent of all facts starting after 11pm, you seem to be a night owl."
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"With %s percent of all activities starting after 11pm, you seem to be a "
+"night owl."
 msgstr ""
 "%s protsenti kõigist tegevustest algavad õhtul pärast kella 23:00. Tundub, "
 "et Sa oled öökulli tüüpi tegutseja :)"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"With %s percent of all tasks being shorter than 15 minutes, you seem to be a "
-"busy bee."
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"With %s percent of all activities being shorter than 15 minutes, you seem to "
+"be a busy bee."
 msgstr ""
 "%s protsenti kõigist tegevustest on lühemad kui 15 minutit. Paistab, et Sa "
 "oled päris hõivatud töömesilane :)"
 
-#. duration in round hours
-#, python-format
-msgid "%dh"
-msgstr "%dt"
-
-#. duration less than hour
-#, python-format
-msgid "%dmin"
-msgstr "%dm"
-
-#. x hours, y minutes
-#, python-format
-msgid "%dh %dmin"
-msgstr "%dt %dm"
-
-#. label of date range if looking on single day
-#. date format for overview label when only single day is visible
-#. Using python datetime formatting syntax. See:
-#. http://docs.python.org/library/time.html#time.strftime
-msgid "%B %d, %Y"
-msgstr "%d. %B, %Y"
-
-#. label of date range if start and end years don't match
-#. letter after prefixes (start_, end_) is the one of
-#. standard python date formatting ones- you can use all of them
-#. see http://docs.python.org/library/time.html#time.strftime
-#, python-format
-msgid "%(start_B)s %(start_d)s, %(start_Y)s – %(end_B)s %(end_d)s, %(end_Y)s"
-msgstr "%(start_d)s. %(start_B)s %(start_Y)s - %(end_d)s. %(end_B)s %(end_Y)s"
-
-#. label of date range if start and end month do not match
-#. letter after prefixes (start_, end_) is the one of
-#. standard python date formatting ones- you can use all of them
-#. see http://docs.python.org/library/time.html#time.strftime
-#, python-format
-msgid "%(start_B)s %(start_d)s – %(end_B)s %(end_d)s, %(end_Y)s"
-msgstr "%(start_d)s. %(start_B)s - %(end_d)s. %(end_B)s %(end_Y)s"
-
-#. label of date range for interval in same month
-#. letter after prefixes (start_, end_) is the one of
-#. standard python date formatting ones- you can use all of them
-#. see http://docs.python.org/library/time.html#time.strftime
-#, python-format
-msgid "%(start_B)s %(start_d)s – %(end_d)s, %(end_Y)s"
-msgstr "%(start_d)s-%(end_d)s %(start_B)s %(end_Y)s"
+#, c-format
+msgid "Working on <b>%s</b>"
+msgstr "Jooksev tegevus: <b>%s</b>"
+
+msgid "Hamster time tracker. Usage:"
+msgstr "Hamstri ajajälgija. Kasutamine:"
 
 msgid "Save Report — Time Tracker"
 msgstr "Ajajälgija - aruande salvestamine"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]