commit: r3185 - /gnome/master/desktop/gnome-applets.poAuthor: mattias
Date: Mon Feb 27 11:43:04 2012
New Revision: 3185

Log:
tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-applets.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-applets.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-applets.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-applets.po [utf-8] Mon Feb 27 11:43:04 2012
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Project-Id-Version: gnome-applets MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "applets&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-01-11 12:35+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-26 14:42+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-02-17 23:01+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -247,43 +247,43 @@
 msgid "Monitor a laptop's remaining power"
 msgstr "Sülearvuti akutoite jälgimine"
 
+msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
+msgstr "Aku täituvuse jälgija eelistused"
+
+msgid "Appearance"
+msgstr "Välimus"
+
+msgid "_Compact view"
+msgstr "_Kompaktne vaade"
+
 msgid "(shows single image for status and charge)"
 msgstr "(ühe pildi näitamine nii oleku kui ka laadimise jaoks)"
 
+msgid "_Expanded view"
+msgstr "_Laiendatud vaade"
+
 msgid "(two images: one for status, one for charge)"
 msgstr "(kaks pilti: üks oleku ja teine laadimise jaoks)"
 
-msgid "Appearance"
-msgstr "Välimus"
-
-msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
-msgstr "Aku täituvuse jälgija eelistused"
+msgid "_Show time/percentage:"
+msgstr "_Aja- ja protsendisildi näitamine:"
+
+msgid "Show _time remaining"
+msgstr "Järelejäänud _aja näitamine"
+
+msgid "Show _percentage remaining"
+msgstr "Järelejäänud _protsendi näitamine"
 
 msgid "Notifications"
 msgstr "Teavitused"
-
-msgid "Show _percentage remaining"
-msgstr "Järelejäänud _protsendi näitamine"
-
-msgid "Show _time remaining"
-msgstr "Järelejäänud _aja näitamine"
-
-msgid "_Compact view"
-msgstr "_Kompaktne vaade"
-
-msgid "_Expanded view"
-msgstr "_Laiendatud vaade"
-
-msgid "_Notify when battery is fully recharged"
-msgstr "Märguanne, kui aku on _täis laetud"
-
-msgid "_Show time/percentage:"
-msgstr "_Aja- ja protsendisildi näitamine:"
 
 #. TRANSLATOR: This is the beginning of the sentence 'Warn when battery charge drops to: [XX] percent/minutes remaining'
 msgid "_Warn when battery charge drops to:"
 msgstr "_Hoiatus, kui aku täituvus langeb tasemeni:"
 
+msgid "_Notify when battery is fully recharged"
+msgstr "Märguanne, kui aku on _täis laetud"
+
 msgid "HAL error"
 msgstr "HAL-i viga"
 
@@ -297,71 +297,71 @@
 msgid "Unable to initialise HAL: %s: %s"
 msgstr "HAL-i pole võimalik lähtestada: %s: %s"
 
+msgid "Red value level"
+msgstr "Punane tase"
+
+msgid ""
+"The battery level below which the battery is displayed as red. Also the "
+"value at which the low battery warning is displayed."
+msgstr ""
+"Aku täituvus, millest allapoole kuvatakse akut punasena. Selle taseme juures "
+"kuvatakse samuti hoiatust aku madala täituvuse kohta."
+
+msgid "Warn on low time rather than low percentage"
+msgstr "Hoiatus pigem lühikese aja, mitte madala akuprotsendi puhul"
+
+msgid ""
+"Use the value defined in red_value as a time remaining to show the warning "
+"dialog rather than a percentage."
+msgstr ""
+"Protsendikuva asemel hoiatusdialoogi kuvamine vastavalt red_value võtmes "
+"kirjeldatud väärtusele."
+
+msgid "Low Battery Notification"
+msgstr "Aku tühjenemise märguanne"
+
+msgid "Notify user when the battery is low."
+msgstr "Kasutaja teavitamine aku tühjenemisest."
+
+msgid "Full Battery Notification"
+msgstr "Aku täislaadimise märguanne"
+
+msgid "Notify user when the battery is full."
+msgstr "Kasutaja teavitamine aku täislaadimisest."
+
+msgid "Beep for warnings"
+msgstr "Hoiatuste puhul tehakse piiksu"
+
+msgid "Beep when displaying a warning."
+msgstr "Hoiatuse kuvamisel tehakse piiksu."
+
+msgid "Drain from top"
+msgstr "Eemalda tipust"
+
+msgid ""
+"Show the battery meter draining from the top of the battery. Only "
+"implemented for traditional battery view."
+msgstr ""
+"Akuindikaatori kuvamisel näidatakse laadimise nivood. Teostatud ainult "
+"klassikalise akuvaate jaoks."
+
+msgid "Upright (small) battery"
+msgstr "Püstine (väike) aku"
+
+msgid "Show the upright, smaller battery on the panel."
+msgstr "Paneelil näidatakse väiksemat püstist akut."
+
+msgid "Show the horizontal battery"
+msgstr "Akut näidatakse rõhtsalt"
+
+msgid "Show the traditional, horizontal battery on the panel."
+msgstr "Paneelil näidatakse traditsionilist horisontaalset akut."
+
+msgid "Show the time/percent label"
+msgstr "Aja- ja protsendisildi näitamine"
+
 msgid "0 for no label, 1 for percentage and 2 for time remaining."
 msgstr "0 sildi jaoks, 1 protsendi ja 2 järelejäänud aja jaoks."
-
-msgid "Beep for warnings"
-msgstr "Hoiatuste puhul tehakse piiksu"
-
-msgid "Beep when displaying a warning."
-msgstr "Hoiatuse kuvamisel tehakse piiksu."
-
-msgid "Drain from top"
-msgstr "Eemalda tipust"
-
-msgid "Full Battery Notification"
-msgstr "Aku täislaadimise märguanne"
-
-msgid "Low Battery Notification"
-msgstr "Aku tühjenemise märguanne"
-
-msgid "Notify user when the battery is full."
-msgstr "Kasutaja teavitamine aku täislaadimisest."
-
-msgid "Notify user when the battery is low."
-msgstr "Kasutaja teavitamine aku tühjenemisest."
-
-msgid "Red value level"
-msgstr "Punane tase"
-
-msgid ""
-"Show the battery meter draining from the top of the battery. Only "
-"implemented for traditional battery view."
-msgstr ""
-"Akuindikaatori kuvamisel näidatakse laadimise nivood. Teostatud ainult "
-"klassikalise akuvaate jaoks."
-
-msgid "Show the horizontal battery"
-msgstr "Akut näidatakse rõhtsalt"
-
-msgid "Show the time/percent label"
-msgstr "Aja- ja protsendisildi näitamine"
-
-msgid "Show the traditional, horizontal battery on the panel."
-msgstr "Paneelil näidatakse traditsionilist horisontaalset akut."
-
-msgid "Show the upright, smaller battery on the panel."
-msgstr "Paneelil näidatakse väiksemat püstist akut."
-
-msgid ""
-"The battery level below which the battery is displayed as red. Also the "
-"value at which the low battery warning is displayed."
-msgstr ""
-"Aku täituvus, millest allapoole kuvatakse akut punasena. Selle taseme juures "
-"kuvatakse samuti hoiatust aku madala täituvuse kohta."
-
-msgid "Upright (small) battery"
-msgstr "Püstine (väike) aku"
-
-msgid ""
-"Use the value defined in red_value as a time remaining to show the warning "
-"dialog rather than a percentage."
-msgstr ""
-"Protsendikuva asemel hoiatusdialoogi kuvamine vastavalt red_value võtmes "
-"kirjeldatud väärtusele."
-
-msgid "Warn on low time rather than low percentage"
-msgstr "Hoiatus pigem lühikese aja, mitte madala akuprotsendi puhul"
 
 msgid "Battstat Factory"
 msgstr "Battstat Factory"
@@ -383,11 +383,11 @@
 msgid "Battery Status Utility"
 msgstr "Aku oleku utiliit"
 
+msgid "Battery power low"
+msgstr "Aku hakkab tühjaks saama"
+
 msgid "Battery fully re-charged"
 msgstr "Aku on täis laetud"
-
-msgid "Battery power low"
-msgstr "Aku hakkab tühjaks saama"
 
 msgid "Available palettes"
 msgstr "Saadaolevad paletid"
@@ -420,11 +420,18 @@
 msgid "Insert characters"
 msgstr "Märkide lisamine"
 
+msgid "DEPRECATED - Characters shown on applet startup"
+msgstr "AEGUNUD - sümbolid, mida näidata rakendi käivitamisel"
+
 msgid "Characters shown on applet startup"
 msgstr "Sümbolid, mida näidata rakendi käivitamisel"
 
-msgid "DEPRECATED - Characters shown on applet startup"
-msgstr "AEGUNUD - sümbolid, mida näidata rakendi käivitamisel"
+msgid ""
+"The string that the user had selected when the applet was last used. This "
+"string will be displayed when the user starts the applet."
+msgstr ""
+"Sõne, mille kasutaja valis kui rakendit viimati kasutati. Seda sõnet "
+"kuvatakse siis, kui kasutaja käivitab rakendi."
 
 msgid "List of available palettes"
 msgstr "Saadaolevate palettide loend"
@@ -432,13 +439,6 @@
 msgid "List of strings containing the available palettes."
 msgstr "Saadaolevaid palette sisaldavate sõnede loend."
 
-msgid ""
-"The string that the user had selected when the applet was last used. This "
-"string will be displayed when the user starts the applet."
-msgstr ""
-"Sõne, mille kasutaja valis kui rakendit viimati kasutati. Seda sõnet "
-"kuvatakse siis, kui kasutaja käivitab rakendi."
-
 msgid "Charpicker Applet Factory"
 msgstr "Charpicker rakendi Factory"
 
@@ -487,12 +487,17 @@
 msgid "Character Palette Preferences"
 msgstr "Märgipaleti eelistused"
 
-msgid ""
-"A 0 value means to show cpu frequency, 1 to show frequency and units, and 2 "
-"to show percentage instead of frequency."
-msgstr ""
-"Väärtus 0 tähendab, et näidatakse protsessori sagedust. 1 puhul näidatakse "
-"sagedust ja ühikuid ning 2 puhul näidatakse sageduse asemel protsenti."
+msgid "CPU to Monitor"
+msgstr "Jälgitav CPU"
+
+msgid ""
+"Set the CPU to monitor. In a single processor system you don't have to "
+"change it."
+msgstr ""
+"CPU monitori määramine. Ühe protsessoriga süsteemis pole sul seda vaja muuta."
+
+msgid "Mode to show cpu usage"
+msgstr "Meetod protsessorikasutuse näitamiseks"
 
 msgid ""
 "A 0 value means to show the applet in graphic mode (pixmap only), 1 to show "
@@ -503,44 +508,39 @@
 "pilt), 1 tähendab tekstirežiimi (ainult tekst) ja väärtus 2 tähendab nii "
 "graafilist kui tekstirežiimi."
 
-msgid "CPU to Monitor"
-msgstr "Jälgitav CPU"
-
-msgid "Mode to show cpu usage"
-msgstr "Meetod protsessorikasutuse näitamiseks"
-
-msgid ""
-"Set the CPU to monitor. In a single processor system you don't have to "
-"change it."
-msgstr ""
-"CPU monitori määramine. Ühe protsessoriga süsteemis pole sul seda vaja muuta."
-
 msgid "The type of text to display (if the text is enabled)."
 msgstr "Kuvatava teksti tüüp (kui teksti on lubatud)."
 
+msgid ""
+"A 0 value means to show cpu frequency, 1 to show frequency and units, and 2 "
+"to show percentage instead of frequency."
+msgstr ""
+"Väärtus 0 tähendab, et näidatakse protsessori sagedust. 1 puhul näidatakse "
+"sagedust ja ühikuid ning 2 puhul näidatakse sageduse asemel protsenti."
+
 msgid "CPU Frequency Monitor Preferences"
 msgstr "Protsessori takti monitori eelistused"
 
+msgid "Monitor Settings"
+msgstr "Monitori sätted"
+
+msgid "_Monitored CPU:"
+msgstr "_Jälgitav CPU:"
+
 msgid "Display Settings"
 msgstr "Kuva sätted"
 
-msgid "Monitor Settings"
-msgstr "Monitori sätted"
+msgid "_Appearance:"
+msgstr "_Välimus:"
 
 msgid "Show CPU frequency as _frequency"
 msgstr "Protsessori takti näidatakse _taktina"
 
+msgid "Show frequency _units"
+msgstr "Taktiühikuid _näidatakse"
+
 msgid "Show CPU frequency as _percentage"
 msgstr "Protsessori takti näidatakse _protsentides"
-
-msgid "Show frequency _units"
-msgstr "Taktiühikuid _näidatakse"
-
-msgid "_Appearance:"
-msgstr "_Välimus:"
-
-msgid "_Monitored CPU:"
-msgstr "_Jälgitav CPU:"
 
 msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
 msgstr "Protsessori takti skaleerimise monitor"
@@ -656,11 +656,11 @@
 msgid "Directory in which the theme is located"
 msgstr "Kataloog, kus teema asub"
 
+msgid "Geyes Applet Factory"
+msgstr "Geyes rakendi Factory"
+
 msgid "A set of eyeballs for your panel"
 msgstr "Paar silmamunasid sinu paneelile"
-
-msgid "Geyes Applet Factory"
-msgstr "Geyes rakendi Factory"
 
 msgid "Can not launch the eyes applet."
 msgstr "Silmade rakendit pole võimalik käivitada."
@@ -930,146 +930,200 @@
 msgid "Location"
 msgstr "Asukoht"
 
+msgid "Gweather Applet Factory"
+msgstr "Gweather rakendi Factory"
+
 msgid "Factory for creating the weather applet."
 msgstr "Ilmajaama rakendi loomise Factory."
 
-msgid "Gweather Applet Factory"
-msgstr "Gweather rakendi Factory"
-
 msgid "Monitor the current weather conditions, and forecasts"
 msgstr "Hetke ilmastikutingimuste ja -prognooside jälgimine"
 
+msgid "Invest Applet Factory"
+msgstr "Investeerimisrakendi Factory"
+
 msgid "Factory for creating the invest applet."
 msgstr "Investeerimisrakendi loomise Factory."
 
 msgid "Invest"
 msgstr "Investeeringud"
 
-msgid "Invest Applet Factory"
-msgstr "Investeerimisrakendi Factory"
-
 msgid "Track your invested money."
 msgstr "Investeeringute jälgimine."
 
+msgid "Financial Chart"
+msgstr "Börsidiagramm"
+
+msgid "_Ticker symbol: "
+msgstr "_Tiksuja sümbol: "
+
+msgid "Auto _refresh"
+msgstr "Automaatne _värskendamine"
+
+msgid "Today"
+msgstr ""
+
+msgid "5 Days"
+msgstr ""
+
+msgid "3 Months"
+msgstr ""
+
+msgid "6 Months"
+msgstr ""
+
+msgid "1 Year"
+msgstr ""
+
+msgid "5 Years"
+msgstr ""
+
+msgid "Maximum"
+msgstr ""
+
+msgid "_Graph style: "
+msgstr "_Graafiku laad: "
+
+#. see http://biz.yahoo.com/charts/guide11.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average
+msgid "Moving average: "
+msgstr "Libisev keskmine: "
+
+#. see http://biz.yahoo.com/charts/guide12.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Exponential_moving_average
+msgid "Exponential moving average: "
+msgstr "Eksponentsiaalne libisev keskmine: "
+
+msgid "5"
+msgstr "5"
+
 msgid "10"
 msgstr "10"
 
+msgid "20"
+msgstr "20"
+
+msgid "50"
+msgstr "50"
+
 msgid "100"
 msgstr "100"
 
-msgid "20"
-msgstr "20"
-
 msgid "200"
 msgstr "200"
 
-msgid "5"
-msgstr "5"
-
-msgid "50"
-msgstr "50"
-
-msgid "Auto _refresh"
-msgstr "Automaatne _värskendamine"
+#. see http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis#Overlays
+msgid "Overlays: "
+msgstr "Pealiskihid:"
 
 #. Please keep this term short. For its meaning, see http://biz.yahoo.com/charts/guide13.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_bands
 msgid "Bollinger"
 msgstr "Bollinger"
 
-msgid "Downloading chart from <b>Yahoo!</b>"
-msgstr "Diagrammi allalaadimine <b>Yahoo!</b>'st"
-
-#. see http://biz.yahoo.com/charts/guide12.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Exponential_moving_average
-msgid "Exponential moving average: "
-msgstr "Eksponentsiaalne libisev keskmine: "
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://biz.yahoo.com/charts/guide16.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR
+msgid "SAR"
+msgstr "SAR"
+
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://biz.yahoo.com/charts/guide6.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Stock_split
+msgid "Splits"
+msgstr "Splitid"
+
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://biz.yahoo.com/charts/guide20.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_%28finance%29
+msgid "Volumes"
+msgstr "Mahud"
+
+#. see http://biz.yahoo.com/charts/guide10.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_indicator#Charting_terms_and_indicators
+msgid "Indicators: "
+msgstr "Näitajad: "
+
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_Strength_Index
+msgid "RSI"
+msgstr "RSI"
+
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_%28finance%29
+msgid "Vol"
+msgstr "Vol"
+
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Money_flow_index
+msgid "MFI"
+msgstr "MFI"
+
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator
+msgid "Slow stoch"
+msgstr "Aeglane stohhastik"
+
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_%28finance%29
+msgid "Vol+MA"
+msgstr "Vol+MA"
+
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Rate_of_change_%28technical_analysis%29
+msgid "ROC"
+msgstr "ROC"
 
 #. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator
 msgid "Fast stoch"
 msgstr "Kiire stohhastik"
-
-msgid "Financial Chart"
-msgstr "Börsidiagramm"
-
-#. see http://biz.yahoo.com/charts/guide10.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_indicator#Charting_terms_and_indicators
-msgid "Indicators: "
-msgstr "Näitajad: "
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/MACD
-msgid "MACD"
-msgstr "MACD"
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Money_flow_index
-msgid "MFI"
-msgstr "MFI"
-
-#. see http://biz.yahoo.com/charts/guide11.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average
-msgid "Moving average: "
-msgstr "Libisev keskmine: "
-
-#. see http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis#Overlays
-msgid "Overlays: "
-msgstr "Pealiskihid:"
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Rate_of_change_%28technical_analysis%29
-msgid "ROC"
-msgstr "ROC"
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_Strength_Index
-msgid "RSI"
-msgstr "RSI"
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://biz.yahoo.com/charts/guide16.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR
-msgid "SAR"
-msgstr "SAR"
-
-msgid "Scale: "
-msgstr "Skaala: "
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator
-msgid "Slow stoch"
-msgstr "Aeglane stohhastik"
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://biz.yahoo.com/charts/guide6.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Stock_split
-msgid "Splits"
-msgstr "Splitid"
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_%28finance%29
-msgid "Vol"
-msgstr "Vol"
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_%28finance%29
-msgid "Vol+MA"
-msgstr "Vol+MA"
-
-#. Please keep this term short. For its meaning, see http://biz.yahoo.com/charts/guide20.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_%28finance%29
-msgid "Volumes"
-msgstr "Mahud"
 
 #. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_%25R
 #, no-c-format
 msgid "W%R"
 msgstr "W%R"
 
-msgid "_Graph style: "
-msgstr "_Graafiku laad: "
+#. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/MACD
+msgid "MACD"
+msgstr "MACD"
+
+msgid "Line"
+msgstr ""
+
+msgid "Bar"
+msgstr ""
+
+msgid "Candle"
+msgstr ""
+
+msgid "Scale: "
+msgstr "Skaala: "
+
+msgid "Linear"
+msgstr ""
+
+msgid "Logarithmic"
+msgstr ""
 
 msgid "_Options"
 msgstr "_Valikud"
 
-msgid "_Ticker symbol: "
-msgstr "_Tiksuja sümbol: "
+msgid "Downloading chart from <b>Yahoo!</b>"
+msgstr "Diagrammi allalaadimine <b>Yahoo!</b>'st"
+
+msgid "Invest Preferences"
+msgstr "Investeerija eelistused"
+
+msgid "label"
+msgstr "silt"
+
+msgid "Stocks"
+msgstr "Aktsiad"
 
 #. Instead of adding a single stock to the list of stocks, the 'Add Group' button adds a group (kind of a sub folder) to which numerous stocks can be added. A group here refers to a group of stocks.
 msgctxt " "
 msgid "Add Group"
 msgstr "Lisa grupp"
 
-msgid ""
-"<i><small><b>Source:</b> <a href=\"http://finance.yahoo.com/\";>Yahoo! "
-"Finance</a> (at least 15 minutes delayed)</small></i>"
-msgstr ""
-"<i><small><b>Allikas:</b> <a href=\"http://finance.yahoo.com/\";>Yahoo! "
-"Finance</a> (viivitus vähemalt 15 minutit)</small></i>"
+#. An index value (for instance the NASDAQ Composite) is based on a number of stocks. This option allows to also show the quotes of the stocks an index is based on.
+msgid "Show stocks of index values"
+msgstr "Indeksaktsia kuvamine"
+
+msgid ""
+"An index value, for instance the <i>NASDAQ Composite</i> (^IXIC), is based "
+"on a number of stocks. This option allows to also show the quotes of the "
+"<i><b>stocks</b></i> an index is based on."
+msgstr ""
+"Indeks, näiteks <i>NASDAQ Composite</i> (^IXIC), baseerub paljudel "
+"aktsiatel. See valik võimaldab kuvada <i><b>aktsiate</b></i> kvooti, millel "
+"see indeks baseerub."
+
+msgid "Hide charts in quotes list"
+msgstr "Loendis graafikuid ei näidata"
 
 msgid ""
 "A small chart image is shown next to each quote. The retrieval of each chart "
@@ -1081,36 +1135,18 @@
 "märgatavalt."
 
 msgid ""
-"An index value, for instance the <i>NASDAQ Composite</i> (^IXIC), is based "
-"on a number of stocks. This option allows to also show the quotes of the "
-"<i><b>stocks</b></i> an index is based on."
-msgstr ""
-"Indeks, näiteks <i>NASDAQ Composite</i> (^IXIC), baseerub paljudel "
-"aktsiatel. See valik võimaldab kuvada <i><b>aktsiate</b></i> kvooti, millel "
-"see indeks baseerub."
+"<i><small><b>Source:</b> <a href=\"http://finance.yahoo.com/\";>Yahoo! "
+"Finance</a> (at least 15 minutes delayed)</small></i>"
+msgstr ""
+"<i><small><b>Allikas:</b> <a href=\"http://finance.yahoo.com/\";>Yahoo! "
+"Finance</a> (viivitus vähemalt 15 minutit)</small></i>"
 
 msgid "Currency"
 msgstr "Valuuta"
 
-msgid "Hide charts in quotes list"
-msgstr "Loendis graafikuid ei näidata"
-
-msgid "Invest Preferences"
-msgstr "Investeerija eelistused"
-
-#. An index value (for instance the NASDAQ Composite) is based on a number of stocks. This option allows to also show the quotes of the stocks an index is based on.
-msgid "Show stocks of index values"
-msgstr "Indeksaktsia kuvamine"
-
-msgid "Stocks"
-msgstr "Aktsiad"
-
 msgid ""
 "Type the target currency to which all stock quotes will be converted to."
 msgstr "Sisesta valuuta, millesse kõik aktsiahinnad teisendada."
-
-msgid "label"
-msgstr "silt"
 
 #. name, stock_id, label, accellerator, tooltip, callback
 msgid "About"
@@ -1281,92 +1317,140 @@
 msgid "Error syncing config data: %s"
 msgstr "Viga seadistusandmete sünkroniseerimisel: %s"
 
+msgid "Macro pattern list"
+msgstr "Makromustrite loend"
+
+msgid "List of GConfValue entries containing strings for the macro patterns."
+msgstr "GConfValue kirjete loend, mida sisaldab stringe makromustrite jaoks."
+
+msgid "Macro command list"
+msgstr "Makrokäskude loend"
+
 msgid "List of GConfValue entries containing strings for the macro commands."
 msgstr "GConfValue kirjete loend, mida sisaldab stringe makrokäskude jaoks."
 
-msgid "List of GConfValue entries containing strings for the macro patterns."
-msgstr "GConfValue kirjete loend, mida sisaldab stringe makromustrite jaoks."
-
-msgid "Macro command list"
-msgstr "Makrokäskude loend"
-
-msgid "Macro pattern list"
-msgstr "Makromustrite loend"
+msgid "Command Line Preferences"
+msgstr "Käsurea eelistused"
+
+msgid "Auto Completion"
+msgstr "Automaatlõpetus"
+
+msgid "E_nable history-based auto completion"
+msgstr "_Ridade lõpetamine ajaloo põhjal"
+
+msgid "Size"
+msgstr "Suurus"
+
+msgid "_Width:"
+msgstr "_Laius:"
+
+msgid "pixels"
+msgstr "pikslit"
+
+msgid "Colors"
+msgstr "Värvid"
+
+msgid "_Use default theme colors"
+msgstr "Teema _vaikevärvide kasutamine"
+
+msgid "Command line _foreground:"
+msgstr "Käsurea te_ksti värv:"
+
+msgid "Command line _background:"
+msgstr "Käsurea _tausta värv:"
+
+msgid "Pick a color"
+msgstr "Värvi valimine"
+
+msgid "_Macros:"
+msgstr "_Makrod:"
+
+msgid "_Add Macro..."
+msgstr "_Lisa makro..."
+
+msgid "_Delete Macro"
+msgstr "_Kustuta makro"
+
+msgid "Macros"
+msgstr "Makrod"
 
 msgid "Add New Macro"
 msgstr "Uue makro lisamine"
 
-msgid "Auto Completion"
-msgstr "Automaatlõpetus"
+msgid "_Pattern:"
+msgstr "_Muster:"
 
 msgid "Co_mmand:"
 msgstr "K_äsk:"
 
-msgid "Colors"
-msgstr "Värvid"
-
-msgid "Command Line Preferences"
-msgstr "Käsurea eelistused"
-
-msgid "Command line _background:"
-msgstr "Käsurea _tausta värv:"
-
-msgid "Command line _foreground:"
-msgstr "Käsurea te_ksti värv:"
-
-msgid "E_nable history-based auto completion"
-msgstr "_Ridade lõpetamine ajaloo põhjal"
-
-msgid "Macros"
-msgstr "Makrod"
-
-msgid "Pick a color"
-msgstr "Värvi valimine"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Suurus"
-
-msgid "_Add Macro..."
-msgstr "_Lisa makro..."
-
-msgid "_Delete Macro"
-msgstr "_Kustuta makro"
-
-msgid "_Macros:"
-msgstr "_Makrod:"
-
-msgid "_Pattern:"
-msgstr "_Muster:"
-
-msgid "_Use default theme colors"
-msgstr "Teema _vaikevärvide kasutamine"
-
-msgid "_Width:"
-msgstr "_Laius:"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "pikslit"
+msgid "Show handle"
+msgstr "Sanga näitamine"
+
+msgid "Show a handle so the applet can be detached from the panel."
+msgstr "Sanga kuvamine, et rakendit oleks võimalik paneelilt lahti ühendada."
+
+msgid "Show frame"
+msgstr "Raami näitamine"
+
+msgid "Show a frame surrounding the applet."
+msgstr "Rakendi ümber näidatakse raami."
+
+msgid "Perform history autocompletion"
+msgstr "Ajaloo automaatne lõpetamine"
 
 msgid "Attempt to autocomplete a command from the history of commands entered."
 msgstr "Käsu automaatlõpetamise proovimine käskude ajaloo põhjal."
 
+msgid "Width"
+msgstr "Laius"
+
+msgid "Width of the applet"
+msgstr "Rakendi laius"
+
+msgid "Not used anymore"
+msgstr "Enam ei kasutata"
+
+msgid "Use the default theme colors"
+msgstr "Kasuta teema vaikevärve"
+
+msgid "Use theme colors instead of custom ones."
+msgstr "Kohandatud värvide asemel kasutatakse vaikimisi värve."
+
+msgid "Foreground color, red component"
+msgstr "Esiplaani värvus, punane komponent"
+
+msgid "The red component of the foreground color."
+msgstr "Tekstivärvi punane komponent."
+
+msgid "Foreground color, green component"
+msgstr "Esiplaani värvus, roheline komponent"
+
+msgid "The green component of the foreground color."
+msgstr "Tekstivärvi roheline komponent."
+
+msgid "Foreground color, blue component"
+msgstr "Esiplaani värvus, sinine komponent"
+
+msgid "The blue component of the foreground color."
+msgstr "Tekstivärvi sinine komponent."
+
+msgid "Background color, red component"
+msgstr "Taustavärv, punane komponent"
+
+msgid "The red component of the background color."
+msgstr "Taustavärvi punane komponent."
+
+msgid "Background color, green component"
+msgstr "Taustavärv, roheline komponent"
+
+msgid "The green component of the background color."
+msgstr "Taustavärvi roheline komponent."
+
 msgid "Background color, blue component"
 msgstr "Taustavärv, sinine komponent"
 
-msgid "Background color, green component"
-msgstr "Taustavärv, roheline komponent"
-
-msgid "Background color, red component"
-msgstr "Taustavärv, punane komponent"
-
-msgid "Foreground color, blue component"
-msgstr "Esiplaani värvus, sinine komponent"
-
-msgid "Foreground color, green component"
-msgstr "Esiplaani värvus, roheline komponent"
-
-msgid "Foreground color, red component"
-msgstr "Esiplaani värvus, punane komponent"
+msgid "The blue component of the background color."
+msgstr "Taustavärvi sinine komponent."
 
 msgid "History list"
 msgstr "Ajaloo loend"
@@ -1374,42 +1458,6 @@
 msgid "List of GConfValue entries containing strings for history entries."
 msgstr "Ajalooliste kirjete loend GConfValue vormingus kirjetena."
 
-msgid "Not used anymore"
-msgstr "Enam ei kasutata"
-
-msgid "Perform history autocompletion"
-msgstr "Ajaloo automaatne lõpetamine"
-
-msgid "Show a frame surrounding the applet."
-msgstr "Rakendi ümber näidatakse raami."
-
-msgid "Show a handle so the applet can be detached from the panel."
-msgstr "Sanga kuvamine, et rakendit oleks võimalik paneelilt lahti ühendada."
-
-msgid "Show frame"
-msgstr "Raami näitamine"
-
-msgid "Show handle"
-msgstr "Sanga näitamine"
-
-msgid "The blue component of the background color."
-msgstr "Taustavärvi sinine komponent."
-
-msgid "The blue component of the foreground color."
-msgstr "Tekstivärvi sinine komponent."
-
-msgid "The green component of the background color."
-msgstr "Taustavärvi roheline komponent."
-
-msgid "The green component of the foreground color."
-msgstr "Tekstivärvi roheline komponent."
-
-msgid "The red component of the background color."
-msgstr "Taustavärvi punane komponent."
-
-msgid "The red component of the foreground color."
-msgstr "Tekstivärvi punane komponent."
-
 msgid ""
 "This per-applet key is deprecated in favour of the global key, /schemas/apps/"
 "mini-commander-global/macro_patterns."
@@ -1417,18 +1465,6 @@
 "See appletipõhine võti on ebasoovitatav ning selle asemel kasutatakse "
 "globaalset võtit /schemas/apps/mini-commander-global/macro_patterns."
 
-msgid "Use the default theme colors"
-msgstr "Kasuta teema vaikevärve"
-
-msgid "Use theme colors instead of custom ones."
-msgstr "Kohandatud värvide asemel kasutatakse vaikimisi värve."
-
-msgid "Width"
-msgstr "Laius"
-
-msgid "Width of the applet"
-msgstr "Rakendi laius"
-
 msgid "Browser"
 msgstr "Valija"
 
@@ -1453,11 +1489,11 @@
 msgid "This applet adds a command line to the panel"
 msgstr "See rakend lisab paneelile käsurea"
 
+msgid "MiniCommander Applet Factory"
+msgstr "MiniCommander rakendi Factory"
+
 msgid "Mini-Commander"
 msgstr "Pisi-käsurida"
-
-msgid "MiniCommander Applet Factory"
-msgstr "MiniCommander rakendi Factory"
 
 msgid "You must specify a pattern"
 msgstr "Sa pead mustri määrama"
@@ -1629,17 +1665,17 @@
 msgid "Applet for activating and monitoring a dial-up network connection."
 msgstr "Sissehelistamisühenduse aktiveerimise ja jälgimise rakend."
 
+msgid "Enter password"
+msgstr "Sisesta parool"
+
+msgid "Root password required"
+msgstr "Vajalik on juurkasutaja parool"
+
+msgid "Password:"
+msgstr "Parool:"
+
 msgid "Connecting with Internet Service Provider"
 msgstr "Ühendumine Interneti Teenusepakkujaga"
-
-msgid "Enter password"
-msgstr "Sisesta parool"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "Parool:"
-
-msgid "Root password required"
-msgstr "Vajalik on juurkasutaja parool"
 
 msgid "Activate and monitor a dial-up network connection"
 msgstr "Sissehelistamisega võrguühenduste aktiveerimine ja jälgimine"
@@ -1739,100 +1775,100 @@
 msgid "System Monitor"
 msgstr "Süsteemi jälgija"
 
+msgid "Enable CPU load graph"
+msgstr "Protsessorikoormuse graafiku lubamine"
+
+msgid "Enable memory load graph"
+msgstr "Mälukoormise graafiku lubamine"
+
+msgid "Enable network load graph"
+msgstr "Võrgukoormuse graafiku lubamine"
+
+msgid "Enable swap load graph"
+msgstr "Saalekoormuse graafiku lubamine"
+
+msgid "Enable load average graph"
+msgstr "Keskmise koormuse graafiku lubamine"
+
+msgid "Enable disk load graph"
+msgstr "Kettakoormuse graafiku lubamine"
+
 msgid "Applet refresh rate in milliseconds"
 msgstr "Rakendi värskendamissagedus millisekundites"
 
+msgid "Graph size"
+msgstr "Graafiku suurus"
+
+msgid ""
+"For horizontal panels, the width of the graphs in pixels. For vertical "
+"panels, this is the height of the graphs."
+msgstr ""
+"Rõhtpaneelidele tähendab see graafikute laiust pikslites, püstpaneelidele "
+"aga graafikute kõrgust."
+
+msgid "Graph color for user-related CPU activity"
+msgstr "Graafiku värv kasutajaga seotud protsessorikasutuse jaoks"
+
+msgid "Graph color for system-related CPU activity"
+msgstr "Graafiku värv süsteemse protsessorikasutuse jaoks"
+
+msgid "Graph color for nice-related CPU activity"
+msgstr "Graafiku värv madala prioriteediga protsessorikasutuse jaoks"
+
+msgid "Graph color for iowait related CPU activity"
+msgstr "Graafiku värv protsessori iowait-kasutuse jaoks"
+
+msgid "CPU graph background color"
+msgstr "Protsessorigraafiku taustavärv"
+
+msgid "Graph color for user-related memory usage"
+msgstr "Graafiku värv kasutajaga seotud mälukasutuse jaoks"
+
+msgid "Graph color for shared memory"
+msgstr "Graafiku värv jagatud mälu jaoks"
+
+msgid "Graph color for buffer memory"
+msgstr "Graafiku värvus puhverdatud mälu jaoks"
+
+msgid "Graph color for cached memory"
+msgstr "Graafiku värvus vahemälu jaoks"
+
+msgid "Memory graph background color"
+msgstr "Mälugraafiku taustavärv"
+
+msgid "Graph color for input network activity"
+msgstr "Graafiku värv võrgusisendi aktiivsuse jaoks"
+
+msgid "Graph color for output network activity"
+msgstr "Graafiku värv võrguväljundi aktiivsuse jaoks"
+
+msgid "Graph color for loopback network usage"
+msgstr "Graafiku värv loopback võrgu kasutuse jaoks"
+
+msgid "Network graph background color"
+msgstr "Võrgugraafiku taustavärv"
+
+msgid "Graph color for user-related swap usage"
+msgstr "Graafiku värv kasutajaga seotud saalekasutuse jaoks"
+
+msgid "Swap graph background color"
+msgstr "Saalegraafiku taustavärv"
+
+msgid "Graph color for load average"
+msgstr "Graafiku värv keskmise koormuse jaoks"
+
+msgid "Load graph background color"
+msgstr "Koormusegraafiku taustavärv"
+
+msgid "Graph color for disk read"
+msgstr "Graafiku värv kettalt lugemiste jaoks"
+
+msgid "Graph color for disk write"
+msgstr "Graafiku värv kettale kirjutamiste jaoks"
+
 msgid "Background color for disk load graph"
 msgstr "Kettakoormuse graafiku taustavärv"
 
-msgid "CPU graph background color"
-msgstr "Protsessorigraafiku taustavärv"
-
-msgid "Enable CPU load graph"
-msgstr "Protsessorikoormuse graafiku lubamine"
-
-msgid "Enable disk load graph"
-msgstr "Kettakoormuse graafiku lubamine"
-
-msgid "Enable load average graph"
-msgstr "Keskmise koormuse graafiku lubamine"
-
-msgid "Enable memory load graph"
-msgstr "Mälukoormise graafiku lubamine"
-
-msgid "Enable network load graph"
-msgstr "Võrgukoormuse graafiku lubamine"
-
-msgid "Enable swap load graph"
-msgstr "Saalekoormuse graafiku lubamine"
-
-msgid ""
-"For horizontal panels, the width of the graphs in pixels. For vertical "
-"panels, this is the height of the graphs."
-msgstr ""
-"Rõhtpaneelidele tähendab see graafikute laiust pikslites, püstpaneelidele "
-"aga graafikute kõrgust."
-
-msgid "Graph color for buffer memory"
-msgstr "Graafiku värvus puhverdatud mälu jaoks"
-
-msgid "Graph color for cached memory"
-msgstr "Graafiku värvus vahemälu jaoks"
-
-msgid "Graph color for disk read"
-msgstr "Graafiku värv kettalt lugemiste jaoks"
-
-msgid "Graph color for disk write"
-msgstr "Graafiku värv kettale kirjutamiste jaoks"
-
-msgid "Graph color for input network activity"
-msgstr "Graafiku värv võrgusisendi aktiivsuse jaoks"
-
-msgid "Graph color for iowait related CPU activity"
-msgstr "Graafiku värv protsessori iowait-kasutuse jaoks"
-
-msgid "Graph color for load average"
-msgstr "Graafiku värv keskmise koormuse jaoks"
-
-msgid "Graph color for loopback network usage"
-msgstr "Graafiku värv loopback võrgu kasutuse jaoks"
-
-msgid "Graph color for nice-related CPU activity"
-msgstr "Graafiku värv madala prioriteediga protsessorikasutuse jaoks"
-
-msgid "Graph color for output network activity"
-msgstr "Graafiku värv võrguväljundi aktiivsuse jaoks"
-
-msgid "Graph color for shared memory"
-msgstr "Graafiku värv jagatud mälu jaoks"
-
-msgid "Graph color for system-related CPU activity"
-msgstr "Graafiku värv süsteemse protsessorikasutuse jaoks"
-
-msgid "Graph color for user-related CPU activity"
-msgstr "Graafiku värv kasutajaga seotud protsessorikasutuse jaoks"
-
-msgid "Graph color for user-related memory usage"
-msgstr "Graafiku värv kasutajaga seotud mälukasutuse jaoks"
-
-msgid "Graph color for user-related swap usage"
-msgstr "Graafiku värv kasutajaga seotud saalekasutuse jaoks"
-
-msgid "Graph size"
-msgstr "Graafiku suurus"
-
-msgid "Load graph background color"
-msgstr "Koormusegraafiku taustavärv"
-
-msgid "Memory graph background color"
-msgstr "Mälugraafiku taustavärv"
-
-msgid "Network graph background color"
-msgstr "Võrgugraafiku taustavärv"
-
-msgid "Swap graph background color"
-msgstr "Saalegraafiku taustavärv"
-
 msgid "The desktop description file to execute as the system monitor"
 msgstr "Töölaua kirjeldusfail süsteemijälgija käivitamiseks"
 
@@ -1973,152 +2009,211 @@
 msgid "Tomboy (transparent upgrade from stickynotes)"
 msgstr "Tomboy (sujuv uuendus märkmepaberitele)"
 
+msgid "Sticky Notes Applet Factory"
+msgstr "Sticky Notes rakendi Factory"
+
+msgid "Sticky Notes"
+msgstr "Märkmepaberid"
+
 msgid "Create, view, and manage sticky notes on the desktop"
 msgstr "Märkmepaberite loomine, vaatamine ja haldamine"
 
-msgid "Sticky Notes"
-msgstr "Märkmepaberid"
-
-msgid "Sticky Notes Applet Factory"
-msgstr "Sticky Notes rakendi Factory"
-
 msgid "This note is locked."
 msgstr "See märge on lukus."
 
 msgid "This note is unlocked."
 msgstr "See märge ei ole lukus."
 
+msgid "_New Note"
+msgstr "_Uus märge"
+
+msgid "_Delete Note..."
+msgstr "_Kustuta märge..."
+
+msgid "_Lock Note"
+msgstr "Lukusta _märge"
+
+msgid "Sticky Notes Preferences"
+msgstr "Märkmepaberite eelistused"
+
+msgid "Default Note Properties"
+msgstr "Märkmete vaikimisi omadused"
+
+msgid "Choose a font to use for all sticky notes"
+msgstr "Kõikidele märkmepaberitele kirjatüübi valimine"
+
+msgid "Pick a default sticky note font"
+msgstr "Märkmepaberi vaikimisi kirjatüübi valimine"
+
+msgid "_Font:"
+msgstr "_Kirjatüüp:"
+
+msgid "Use fo_nt from the system theme"
+msgstr "Süsteemse teema _kirjatüübi kasutamine"
+
+msgid "Note C_olor:"
+msgstr "Märkme _värv:"
+
+msgid "Font Co_lor:"
+msgstr "Teksti _värv:"
+
+msgid "Choose a base color to use for all sticky notes"
+msgstr "Kõikidele märkmepaberitele paberi põhivärvuse valimine"
+
+msgid "Pick a default sticky note color"
+msgstr "Märkmepaberi vaikimisi värvi valimine"
+
+msgid "Use co_lor from the system theme"
+msgstr "Süsteemse teema _värvuse kasutamine"
+
+msgid "Specify the default height (in pixels) of new notes"
+msgstr "Uute märkmepaberite vaikimisi kõrguse valimine (pikslites)"
+
+msgid "Specify the default width (in pixels) of new notes"
+msgstr "Uute märkmepaberite vaikimisi laiuse valimine (pikslites)"
+
+msgid "H_eight:"
+msgstr "_Kõrgus:"
+
 msgid "Behavior"
 msgstr "Käitumine"
 
-msgid "Choose a base color to use for all sticky notes"
-msgstr "Kõikidele märkmepaberitele paberi põhivärvuse valimine"
+msgid "Hide notes when the des_ktop is clicked on"
+msgstr "Märkmete _peitmine töölaual klõpsamisel"
+
+msgid "Choose whether to hide all notes when selecting on the desktop"
+msgstr "Selle valimine peidab töölaua aktiveerimise korral kõik märkmed"
+
+msgid "Force _default color and font on notes"
+msgstr "_Vaikimisi kasutatavate värvide rakendamine märkmetele"
+
+msgid "Choose if the default style is forced on all notes"
+msgstr "Selle valimine surub vaikimisi stiili kõikidele märkmetele"
+
+msgid "_Put notes on all workspaces"
+msgstr "_Märkmete paigutamine kõigile töölaudadele"
+
+msgid "Choose if notes are visible on all workspaces"
+msgstr "Selle valimine muudab märkmed nähtavaks kõikidel töölaudadel"
+
+msgid "Delete this sticky note?"
+msgstr "Kas kustutada see märkmepaber?"
+
+msgid "This cannot be undone."
+msgstr "Seda pole võimalik tagasi võtta."
+
+msgid "Delete all sticky notes?"
+msgstr "Kas kustutada kõik märkmepaberid?"
+
+msgid "_Delete All"
+msgstr "_Kustuta kõik"
+
+msgid "Sticky Note"
+msgstr "Märkmepaber"
+
+msgid "Lock/Unlock note"
+msgstr "Märkme lukustamine/lahtilukustamine"
+
+msgid "Close note"
+msgstr "Märkme sulgemine"
+
+msgid "Resize note"
+msgstr "Märkme suuruse muutmine"
+
+msgid "Sticky Note Properties"
+msgstr "Märkmepaberi omadused"
+
+msgid "Properties"
+msgstr "Omadused"
+
+msgid "Choose a font for the note"
+msgstr "Märkmepaberi kirjatüübi valimine"
+
+msgid "Pick a font for the sticky note"
+msgstr "Märkmepaberi kirjatüübi valimine"
+
+msgid "Use default fo_nt"
+msgstr "V_aikimisi kirjatüübi kasutamine"
 
 msgid "Choose a color for the note"
 msgstr "Märkmepaberi värvuse valimine"
 
-msgid "Choose a font for the note"
-msgstr "Märkmepaberi kirjatüübi valimine"
-
-msgid "Choose a font to use for all sticky notes"
-msgstr "Kõikidele märkmepaberitele kirjatüübi valimine"
-
-msgid "Choose if notes are visible on all workspaces"
-msgstr "Selle valimine muudab märkmed nähtavaks kõikidel töölaudadel"
-
-msgid "Choose if the default style is forced on all notes"
-msgstr "Selle valimine surub vaikimisi stiili kõikidele märkmetele"
-
-msgid "Choose whether to hide all notes when selecting on the desktop"
-msgstr "Selle valimine peidab töölaua aktiveerimise korral kõik märkmed"
-
-msgid "Close note"
-msgstr "Märkme sulgemine"
-
-msgid "Default Note Properties"
-msgstr "Märkmete vaikimisi omadused"
-
-msgid "Delete all sticky notes?"
-msgstr "Kas kustutada kõik märkmepaberid?"
-
-msgid "Delete this sticky note?"
-msgstr "Kas kustutada see märkmepaber?"
+msgid "Pick a color for the sticky note"
+msgstr "Märkmepaberi värvuse valimine"
+
+msgid "Note _Color:"
+msgstr "_Märkme värv:"
 
 msgid "Font C_olor:"
 msgstr "_Teksti värv:"
 
-msgid "Font Co_lor:"
-msgstr "Teksti _värv:"
-
-msgid "Force _default color and font on notes"
-msgstr "_Vaikimisi kasutatavate värvide rakendamine märkmetele"
-
-msgid "H_eight:"
-msgstr "_Kõrgus:"
-
-msgid "Hide notes when the des_ktop is clicked on"
-msgstr "Märkmete _peitmine töölaual klõpsamisel"
-
-msgid "Lock/Unlock note"
-msgstr "Märkme lukustamine/lahtilukustamine"
-
-msgid "Note C_olor:"
-msgstr "Märkme _värv:"
-
-msgid "Note _Color:"
-msgstr "_Märkme värv:"
-
-msgid "Pick a color for the sticky note"
-msgstr "Märkmepaberi värvuse valimine"
-
-msgid "Pick a default sticky note color"
-msgstr "Märkmepaberi vaikimisi värvi valimine"
-
-msgid "Pick a default sticky note font"
-msgstr "Märkmepaberi vaikimisi kirjatüübi valimine"
-
-msgid "Pick a font for the sticky note"
-msgstr "Märkmepaberi kirjatüübi valimine"
-
-msgid "Properties"
-msgstr "Omadused"
-
-msgid "Resize note"
-msgstr "Märkme suuruse muutmine"
+msgid "Use default co_lor"
+msgstr "Vaike_värvuse kasutamine"
 
 msgid "Specify a title for the note"
 msgstr "Märkme pealkirja määramine"
 
-msgid "Specify the default height (in pixels) of new notes"
-msgstr "Uute märkmepaberite vaikimisi kõrguse valimine (pikslites)"
-
-msgid "Specify the default width (in pixels) of new notes"
-msgstr "Uute märkmepaberite vaikimisi laiuse valimine (pikslites)"
-
-msgid "Sticky Note"
-msgstr "Märkmepaber"
-
-msgid "Sticky Note Properties"
-msgstr "Märkmepaberi omadused"
-
-msgid "Sticky Notes Preferences"
-msgstr "Märkmepaberite eelistused"
-
-msgid "This cannot be undone."
-msgstr "Seda pole võimalik tagasi võtta."
-
-msgid "Use co_lor from the system theme"
-msgstr "Süsteemse teema _värvuse kasutamine"
-
-msgid "Use default co_lor"
-msgstr "Vaike_värvuse kasutamine"
-
-msgid "Use default fo_nt"
-msgstr "V_aikimisi kirjatüübi kasutamine"
-
-msgid "Use fo_nt from the system theme"
-msgstr "Süsteemse teema _kirjatüübi kasutamine"
-
-msgid "_Delete All"
-msgstr "_Kustuta kõik"
-
-msgid "_Delete Note..."
-msgstr "_Kustuta märge..."
-
-msgid "_Font:"
-msgstr "_Kirjatüüp:"
-
-msgid "_Lock Note"
-msgstr "Lukusta _märge"
-
-msgid "_New Note"
-msgstr "_Uus märge"
-
-msgid "_Put notes on all workspaces"
-msgstr "_Märkmete paigutamine kõigile töölaudadele"
-
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Pealkiri:"
+
+msgid "Default width for new notes"
+msgstr "Vaikimisi laius uutele märkmetele"
+
+msgid "Default width for new sticky notes in pixels."
+msgstr "Uute märkmepaberite vaikimisi laius pikslites."
+
+msgid "Default height for new notes"
+msgstr "Vaikimisi kõrgus uutele märkmetele"
+
+msgid "Default height for new sticky notes in pixels."
+msgstr "Uute märkmepaberite vaikimisi kõrgus pikslites."
+
+msgid "Default color for new notes"
+msgstr "Vaikimisi värv uutele märkmetele"
+
+msgid ""
+"Default color for new sticky notes. This should be in html hex "
+"specification, for example \"#30FF50\"."
+msgstr ""
+"Uute märkmepaberite vaikimisi värvus. See määratakse html hex "
+"kirjeldusena, näiteks \"#000000\"."
+
+msgid "Default color for font"
+msgstr "Kirjatüübi vaikevärv"
+
+msgid ""
+"Default font color for new sticky notes. This should be in html hex "
+"specification, for example \"#000000\"."
+msgstr ""
+"Uute märkmete teksti vaikimisi värvus. See määratakse html hex "
+"kirjeldusena, näiteks \"#000000\"."
+
+msgid "Default font for new notes"
+msgstr "Vaikimisi kirjastiil uutele märkmetele"
+
+msgid ""
+"Default font for new sticky notes. This should be a Pango Font Name, for "
+"example \"Sans Italic 10\"."
+msgstr ""
+"Uute märkmete vaikimisi kirjatüüp. See määratakse pango kirjatüübi nimena "
+"(Pango Font Name), näiteks \"Sans Italic 10\"."
+
+msgid "Sticky notes' workspace stickyness"
+msgstr "Märkmepaberite kleepuvus töölauale"
+
+msgid ""
+"Specifies whether the sticky notes are visible on ALL workspaces on the "
+"desktop, or not."
+msgstr "Kas märkmepaberid on näha KÕIGIL töölaudadel või mitte."
+
+msgid "Sticky notes' locked state"
+msgstr "Märkmepaberite lukustatud olek"
+
+msgid "Specifies whether the sticky notes are locked (non-editable) or not."
+msgstr "Kas märkmepaberid on lukustatud (pole muudetavad) või mitte."
+
+msgid "Date format of note's title"
+msgstr "Märkmepealkirja ajavorming"
 
 msgid ""
 "By default, sticky notes are given the current date as the title when they "
@@ -2129,110 +2224,51 @@
 "Sealjuures kasutatakse käesolevat vormingut - lubatud on kõik, mis on "
 "strftime() funktsioonile mõistetav."
 
-msgid "Date format of note's title"
-msgstr "Märkmepealkirja ajavorming"
-
-msgid "Default color for font"
-msgstr "Kirjatüübi vaikevärv"
-
-msgid "Default color for new notes"
-msgstr "Vaikimisi värv uutele märkmetele"
-
-msgid ""
-"Default color for new sticky notes. This should be in html hex "
-"specification, for example \"#30FF50\"."
-msgstr ""
-"Uute märkmepaberite vaikimisi värvus. See määratakse html hex "
-"kirjeldusena, näiteks \"#000000\"."
-
-msgid ""
-"Default font color for new sticky notes. This should be in html hex "
-"specification, for example \"#000000\"."
-msgstr ""
-"Uute märkmete teksti vaikimisi värvus. See määratakse html hex "
-"kirjeldusena, näiteks \"#000000\"."
-
-msgid "Default font for new notes"
-msgstr "Vaikimisi kirjastiil uutele märkmetele"
-
-msgid ""
-"Default font for new sticky notes. This should be a Pango Font Name, for "
-"example \"Sans Italic 10\"."
-msgstr ""
-"Uute märkmete vaikimisi kirjatüüp. See määratakse pango kirjatüübi nimena "
-"(Pango Font Name), näiteks \"Sans Italic 10\"."
-
-msgid "Default height for new notes"
-msgstr "Vaikimisi kõrgus uutele märkmetele"
-
-msgid "Default height for new sticky notes in pixels."
-msgstr "Uute märkmepaberite vaikimisi kõrgus pikslites."
-
-msgid "Default width for new notes"
-msgstr "Vaikimisi laius uutele märkmetele"
-
-msgid "Default width for new sticky notes in pixels."
-msgstr "Uute märkmepaberite vaikimisi laius pikslites."
+msgid "Whether to use the default system color"
+msgstr "Kas vaikimisi süsteemset värvi kasutatake"
+
+msgid ""
+"If this option is disabled, a custom color can be used as the default color "
+"for all sticky notes."
+msgstr ""
+"Kui see valik on keelatud, siis on kõikidel märkmepaberitel võimalik "
+"vaikimisi värviks kasutada kohandatud värvi."
+
+msgid "Whether to use the default system font"
+msgstr "Kas vaikimisi süsteemset kirjatüüpi kasutatake"
+
+msgid ""
+"If this option is disabled, a custom font can be used as the default font "
+"for all sticky notes."
+msgstr ""
+"Kui see valik on keelatud, siis on kõikidel märkmepaberitel võimalik "
+"vaikimisi kirjatüübiks kasutada kohandatud kirjatüüpi."
+
+msgid "Whether to force the default color and font on all notes"
+msgstr "Kas kõikidele märkmetele määratakse vaikimisi värv ja kirjatüüp"
+
+msgid ""
+"If this option is enabled, the custom colors and fonts that have been "
+"assigned to individual notes will be ignored."
+msgstr ""
+"Kui see valik on lubatud, siis eiratakse üksikutele märkmetele määratud "
+"kohandatud kirjatüüpe ja värve."
+
+msgid "Whether to hide all notes when the desktop is selected"
+msgstr "Kas töölaua valimise korral tuleb kõik märkmed ära peita või mitte"
+
+msgid ""
+"If this option is enabled, selecting the desktop in any way will "
+"automatically hide all the open notes."
+msgstr ""
+"Kui see valik on märgitud, siis töölaua igasuguse valimise korral peidetakse "
+"automaatselt kõik avatud märkmed."
+
+msgid "Whether to ask for confirmation when deleting a note"
+msgstr "Kas märkme kustutamisel küsitakse kinnitust"
 
 msgid "Empty notes are always deleted without confirmation."
 msgstr "Tühjad märkmepaberid kustutatakse ilma hoiatusteta."
-
-msgid ""
-"If this option is disabled, a custom color can be used as the default color "
-"for all sticky notes."
-msgstr ""
-"Kui see valik on keelatud, siis on kõikidel märkmepaberitel võimalik "
-"vaikimisi värviks kasutada kohandatud värvi."
-
-msgid ""
-"If this option is disabled, a custom font can be used as the default font "
-"for all sticky notes."
-msgstr ""
-"Kui see valik on keelatud, siis on kõikidel märkmepaberitel võimalik "
-"vaikimisi kirjatüübiks kasutada kohandatud kirjatüüpi."
-
-msgid ""
-"If this option is enabled, selecting the desktop in any way will "
-"automatically hide all the open notes."
-msgstr ""
-"Kui see valik on märgitud, siis töölaua igasuguse valimise korral peidetakse "
-"automaatselt kõik avatud märkmed."
-
-msgid ""
-"If this option is enabled, the custom colors and fonts that have been "
-"assigned to individual notes will be ignored."
-msgstr ""
-"Kui see valik on lubatud, siis eiratakse üksikutele märkmetele määratud "
-"kohandatud kirjatüüpe ja värve."
-
-msgid "Specifies whether the sticky notes are locked (non-editable) or not."
-msgstr "Kas märkmepaberid on lukustatud (pole muudetavad) või mitte."
-
-msgid ""
-"Specifies whether the sticky notes are visible on ALL workspaces on the "
-"desktop, or not."
-msgstr "Kas märkmepaberid on näha KÕIGIL töölaudadel või mitte."
-
-msgid "Sticky notes' locked state"
-msgstr "Märkmepaberite lukustatud olek"
-
-msgid "Sticky notes' workspace stickyness"
-msgstr "Märkmepaberite kleepuvus töölauale"
-
-msgid "Whether to ask for confirmation when deleting a note"
-msgstr "Kas märkme kustutamisel küsitakse kinnitust"
-
-msgid "Whether to force the default color and font on all notes"
-msgstr "Kas kõikidele märkmetele määratakse vaikimisi värv ja kirjatüüp"
-
-msgid "Whether to hide all notes when the desktop is selected"
-msgstr "Kas töölaua valimise korral tuleb kõik märkmed ära peita või mitte"
-
-msgid "Whether to use the default system color"
-msgstr "Kas vaikimisi süsteemset värvi kasutatake"
-
-msgid "Whether to use the default system font"
-msgstr "Kas vaikimisi süsteemset kirjatüüpi kasutatake"
 
 msgid "Hi_de Notes"
 msgstr "Pei_da märkmed"
@@ -2255,11 +2291,11 @@
 msgid "Sticky Notes for the GNOME Desktop Environment"
 msgstr "Märkmepaberid GNOME töölaua keskkonna jaoks"
 
+msgid "Trash"
+msgstr "Prügi"
+
 msgid "Go to Trash"
 msgstr "Prügikastis tuhnimine"
-
-msgid "Trash"
-msgstr "Prügi"
 
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "_Tühjenda prügikast"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]