commit: r3144 - /gnome/master/desktop/network-manager-applet.poAuthor: mattias
Date: Wed Feb  8 20:54:47 2012
New Revision: 3144

Log:
Networkmanager appleti parandused

Modified:
    gnome/master/desktop/network-manager-applet.po

Modified: gnome/master/desktop/network-manager-applet.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/network-manager-applet.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/network-manager-applet.po [utf-8] Wed Feb  8 20:54:47 2012
@@ -7,15 +7,15 @@
 #
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2006.
 # Ivar Smolin <okul at linux.ee>, 2006–2007, 2010, 2011.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008, 2009, 2010, 2011.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Network Manager MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=nm-applet\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-11-03 23:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-06 00:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-26 14:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-08 20:52+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -130,7 +130,7 @@
 msgstr "Mobiiliühendus '%s' on aktiivne: (%d%%%s%s)"
 
 msgid "roaming"
-msgstr "roaming"
+msgstr "rändlus (roaming)"
 
 msgid "CDMA network."
 msgstr "CDMA võrk."
@@ -139,7 +139,7 @@
 msgstr "Oled nüüd ühendatud koduvõrku."
 
 msgid "You are now registered on a roaming network."
-msgstr "Oled nüüd ühendatud roaming-võrku."
+msgstr "Oled nüüd ühendatud rändlusvõrku (roaming)."
 
 msgid "GSM"
 msgstr "GSM"
@@ -227,7 +227,7 @@
 msgstr "GSM võrk."
 
 msgid "Auto Ethernet"
-msgstr "Automaatne ethernet ühendus"
+msgstr "Automaatne juhtmega ühendus"
 
 #, c-format
 msgid "Wired Networks (%s)"
@@ -307,9 +307,6 @@
 msgid "Wireless Networks Available"
 msgstr "Saadaval on juhtmeta võrgud"
 
-msgid "Click on this icon to connect to a wireless network"
-msgstr "Klõpsa sellel ikoonil juhtmeta võrku ühendumiseks"
-
 msgid "Use the network menu to connect to a wireless network"
 msgstr "Juhtmeta võrku ühendumiseks kasuta võrgumenüüd"
 
@@ -485,7 +482,7 @@
 msgstr "IPv6"
 
 msgid "Ignored"
-msgstr "Eiratud"
+msgstr "Eiratakse"
 
 msgid "VPN Type:"
 msgstr "VPNi liik:"
@@ -594,7 +591,7 @@
 "The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets."
 msgstr ""
 "\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna ei leitud sobivaid VPN'i paroole."
+"VPN-ühendus '%s' nurjus, kuna ei leitud sobivat VPN'i parooli."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -602,7 +599,7 @@
 "The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets."
 msgstr ""
 "\n"
-"VPN-ühendus '%s' nurjus sobimatute VPN'i paroolide tõttu."
+"VPN-ühendus '%s' nurjus sobimatu VPN'i parooli tõttu."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -689,7 +686,7 @@
 msgstr "_Seadista VPN..."
 
 msgid "_Disconnect VPN"
-msgstr "_Ühenda VPN lahti"
+msgstr "_Katkesta VPN-ühendus"
 
 msgid "NetworkManager is not running..."
 msgstr "Võrguhaldur ei tööta..."
@@ -889,7 +886,7 @@
 msgstr "_Meetod:"
 
 msgid "_Routes…"
-msgstr "_Marsruudid..."
+msgstr "_Marsruudid…"
 
 msgid "_Search domains:"
 msgstr "_Otsidomeenid:"
@@ -983,7 +980,7 @@
 msgstr "_128-bitine krüpteerimine nõutud"
 
 msgid "_Use point-to-point encryption (MPPE)"
-msgstr "_Point-to-Point krüpteerimise kasutamine (MPPE)"
+msgstr "_Point-to-Point krüpteeringu kasutamine (MPPE)"
 
 msgid "1 Gb/s"
 msgstr "1 Gb/s"
@@ -1003,6 +1000,7 @@
 msgid "Attachment Unit Interface (AUI)"
 msgstr ""
 
+# Automaatne kokkulepe?
 msgid "Aut_onegotiate"
 msgstr "Aut_onegotiate"
 
@@ -1347,7 +1345,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Wireless connection %d"
-msgstr "Juhtmeta võrgu ühendus %d"
+msgstr "Juhtmeta ühendus %d"
 
 msgid "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)"
 msgstr "WEP 40/128-bitine võti (Hex või ASCII)"
@@ -1443,13 +1441,13 @@
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
-msgstr[0] "%d päeva eest"
+msgstr[0] "%d päev tagasi"
 msgstr[1] "%d päeva tagasi"
 
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
-msgstr[0] "%d kuu eest"
+msgstr[0] "%d kuu tagasi"
 msgstr[1] "%d kuud tagasi"
 
 #, c-format
@@ -1785,7 +1783,7 @@
 msgstr "Sinu teenusepakkuja nimi"
 
 msgid "Your broadband billing plan name"
-msgstr "Sinu ühenduse maksuplaani nimi"
+msgstr "Sinu ühenduse makseplaani nimi"
 
 msgid "(in some cases) Your broadband billing plan APN (Access Point Name)"
 msgstr ""
@@ -1815,7 +1813,7 @@
 "Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
 "'%s'."
 msgstr ""
-"Ligipääsuks juhtmeta võrgule '%s' on vaja paroole või krüpteerimisvõtmeid."
+"Ligipääsuks juhtmeta võrgule '%s' on vaja parooli või krüpteerimisvõtit."
 
 msgid "Wireless Network Authentication Required"
 msgstr "Juhtmeta võrk nõuab salasõna"
@@ -1841,8 +1839,7 @@
 msgid ""
 "Enter the name and security details of the hidden wireless network you wish "
 "to connect to."
-msgstr ""
-"Sisesta varjatud juhtmeta võrgu nimi ja parool, millesse tahad ühenduda."
+msgstr "Sisesta varjatud juhtmeta võrgu, millega ühendada, nimi ja parool."
 
 msgid "Co_nnection:"
 msgstr "Ü_hendus:"
@@ -2072,53 +2069,3 @@
 
 msgid "_Key:"
 msgstr "_Võti:"
-
-#~ msgid "label"
-#~ msgstr "silt"
-
-#~ msgid "United Kingdom"
-#~ msgstr "Suurbritannia"
-
-#~ msgid "C_onnect"
-#~ msgstr "Ü_hendu"
-
-#~ msgid "Other Wireless Network..."
-#~ msgstr "Muud juhtmeta võrgud..."
-
-#~ msgid "Network Manager"
-#~ msgstr "Võrguhaldur"
-
-#~ msgid "An instance of nm-applet is already running.\n"
-#~ msgstr "nm-applet juba töötab.\n"
-
-#~ msgid "Could not acquire the %s service. (%d)\n"
-#~ msgstr "%s teenust pole võimalik hankida. (%d)\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright © 2004-2010 Red Hat, Inc.\n"
-#~ "Copyright © 2005-2008 Novell, Inc.\n"
-#~ "and many other community contributors and translators"
-#~ msgstr ""
-#~ "Autoriõigused © 2004–2010 Red Hat, Inc.\n"
-#~ "Autoriõigused © 2005-2008 Novell, Inc.\n"
-#~ "ja paljud teised kaasosalised ja tõlkijad kogukonnast"
-
-#~ msgid "could not connect to the system bus."
-#~ msgstr "süsteemisiiniga ühendumine ei õnnestunud."
-
-#~ msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
-#~ msgstr "VPN-ühendust '%s' pole võimalik alustada"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
-#~ "Contact your system administrator."
-#~ msgstr ""
-#~ "'%s' tüüpi VPN-ühenduse autentimisdialoogi ei leitud. Võta ühendust "
-#~ "süsteemihalduriga."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There was a problem launching the authentication dialog for VPN "
-#~ "connection type '%s'. Contact your system administrator."
-#~ msgstr ""
-#~ "'%s' tüüpi VPN-ühenduse autentimisdialoogi käivitamisel esines viga. Võta "
-#~ "ühendust süsteemihalduriga."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]