commit: r3496 - /gnome/master/desktop/gnome-power-manager.poAuthor: mattias
Date: Wed Dec 19 18:14:00 2012
New Revision: 3496

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-power-manager.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-power-manager.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-power-manager.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-power-manager.po [utf-8] Wed Dec 19 18:14:00 2012
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: Gnome Power Manager MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "power-manager&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-14 11:34+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-09 20:09+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-15 02:26+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
@@ -24,212 +24,61 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Vooluhaldur"
-
-msgid "Power management daemon"
-msgstr "Vooluhaldusdeemon"
-
-msgid "Allow backlight brightness adjustment"
-msgstr "Taustavalgustuse heleduse kohandamise lubamine"
-
-msgid "Display options for the notification icon."
-msgstr "Teateikooni kuvamise valikud."
+msgid "Whether we should show the history data points"
+msgstr "Kas peaks kuvama ajaloo andmepunkte"
 
 msgid ""
-"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
-"failed."
-msgstr "Kas pärast nurjunud uinaku või talveune katset peaks kuvama teate."
+"Whether we should show the history data points in the statistics window."
+msgstr "Kas statistikaaknas peaks kuvama ajaloo andmepunkte."
+
+msgid "Whether we should smooth the history data"
+msgstr "Kas ajaloo andmeid peaks siluma"
+
+msgid "Whether we should smooth the history data in the graph."
+msgstr "Kas ajaloo andmete graafikut peaks siluma."
+
+msgid "The default graph type to show for history"
+msgstr "Vaikimisi ajaloograafiku liik"
+
+msgid "The default graph type to show in the history window."
+msgstr "Vaikimisi graafiku liik, mida kasutatakse ajalooaknas."
+
+msgid "The maximum time displayed for history"
+msgstr "Pikim kuvatav ajalugu"
 
 msgid ""
-"If a notification message should be displayed when battery in a device "
-"attached to the computer is getting low."
-msgstr "Kas arvutiga ühendatud seadme aku tühjenemisel peaks kuvama teate."
+"The maximum duration of time displayed on the x-axis of the history graph."
+msgstr "Suurim ajavahemik, mida kuvatakse ajaloo graafiku x-teljel."
+
+msgid "Whether we should show the stats data points"
+msgstr "Kas peaks kuvama statistika andmepunkte"
+
+msgid "Whether we should show the stats data points in the statistics window."
+msgstr "Kas statistikaaknas peaks kuvama statistika andmepunkte."
+
+msgid "Whether we should smooth the stats data"
+msgstr "Kas statistikaandmeid peaks siluma"
+
+msgid "Whether we should smooth the stats data in the graph."
+msgstr "Kas statistikaandmete graafikut peaks siluma."
+
+msgid "The default graph type to show for stats"
+msgstr "Vaikimisi statistikagraafiku liik"
+
+msgid "The default graph type to show in the stats window."
+msgstr "Vaikimisi graafiku liik, mida kasutatakse statistikaaknas."
+
+msgid "The index of the page number to show by default"
+msgstr "Vaikimisi näidatava lehe indeks"
 
 msgid ""
-"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
-"charged."
-msgstr "Kas aku täislaadimisel peaks kuvama teate."
-
-msgid ""
-"If a notification message should be displayed when the system battery or UPS "
-"is getting low."
-msgstr "Kas süsteemi aku või UPS-i tühjenemisel peaks kuvama teate."
-
-msgid "If preferences and statistics items should be shown in the context menu"
-msgstr "Kas kontekstimenüüs peaks kuvama eelistuste ja statistika kirjeid"
-
-msgid "If sounds should be used"
-msgstr "Kas tuleks kasutada helimärguandeid"
-
-msgid ""
-"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
-"requests have stopped the policy action."
+"The index of the page number to show by default which is used to return "
+"focus to the correct page."
 msgstr ""
-"Kas aku madala täituvuse või tõkestuste sekkumise korral tuleks heliga märku "
-"anda."
-
-msgid ""
-"If the keyboard backlight brightness should be reduced when the computer is "
-"on battery power"
-msgstr ""
-"Kas klaviatuuri taustavalgustust tuleks vähendada, kui arvuti on akutoitel"
-
-msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
-msgstr "Kas madala voolutarbe režiim tuleks lubada võrguvoolu toitel"
-
-msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
-msgstr "Kas madala voolutarbe režiim tuleks lubada akutoitel"
-
-msgid ""
-"If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
-"battery power."
-msgstr "Kas ekraani heledust tuleks muuta võrguvoolu ja akutoite vahetumisel."
-
-msgid ""
-"If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
-"battery power."
-msgstr "Kas ekraani heledust tuleks vähendada, kui arvuti on akutoitel."
-
-msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
-msgstr ""
-"Kas süsteemi madala voolutarbe režiim tuleks lubada, kui võrguvoolu toitel."
-
-msgid ""
-"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
-msgstr ""
-"Kas süsteemi madala voolutarbe režiim tuleks lubada, kui sülearvuti on "
-"akutoitel."
-
-msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
-msgstr "Kas kasutajale tuleks märku anda, kui vooluadapter eemaldatakse."
-
-msgid ""
-"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
-"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
-msgstr ""
-"Kas tuleks kasutada ajal baseeruvaid teateid. Kui pole märgitud, kasutatakse "
-"protsentide järgi teateid, see võib aidata vigase ACPI BIOS-i korral."
-
-msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
-msgstr "Kas rikkis aku korral peaks näitama madala täituvuse hoiatust"
-
-msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
-msgstr "Kas rikkis aku korral peaks näitama madala täituvuse hoiatust."
-
-msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
-msgstr "Kas rikkis aku tagasikutsumise teadet peaks kuvama"
-
-msgid ""
-"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
-"this to false only if you know your battery is okay."
-msgstr ""
-"Kas rikkis aku tagasikutsumise teadet peaks kuvama. Jäta märkimata ainult "
-"siis, kui kindlasti tead, et see aku on korras."
-
-msgid "Keyboard backlight brightness when on AC power."
-msgstr "Klaviatuuri taustavalguse heledus võrguvoolu toitel."
-
-msgid "LCD brightness when on AC"
-msgstr "LCD heledus võrgutoitel"
-
-msgid "LCD dimming amount when on battery"
-msgstr "LCD tumendamise määr, kui akutoitel"
-
-msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
-msgstr "GNOME võtmerõngas lukustatakse uinumisel"
-
-msgid "Lock screen on hibernate"
-msgstr "Talveunne jäämisel ekraan lukustatakse"
-
-msgid "Lock screen on suspend"
-msgstr "Uinumisel ekraani lukustamine"
-
-msgid "Lock screen when blanked"
-msgstr "Ekraani tühjendamisel selle lukustamine"
-
-msgid "Notify on a low power"
-msgstr "Aku madalast täituvusest teatamine"
-
-msgid "Notify on a sleep failure"
-msgstr "Uinaku nurjumisest teatamine"
-
-msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
-msgstr "Vooluvõrgust lahtiühendamisest teatamine"
-
-msgid "Notify when fully charged"
-msgstr "Aku täitumisest antakse märku"
-
-msgid ""
-"Percent brightness to set keyboard backlight at when on AC power. Legal "
-"values are between 0 and 100."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri taustavalguse heledus protsentides, kui vooluvõrgu toitel. "
-"Sobivad väärtused on 0 ja 100 vahel."
-
-msgid "Percent to reduce keyboard backlight by when idle."
-msgstr ""
-"Mitme protsendi võrra vähendada klaviatuuri taustavalgustust, kui jõude."
-
-msgid "Percent to reduce keyboard backlight by when on battery power."
-msgstr ""
-"Mitme protsendi võrra vähendada klaviatuuri taustavalgustust, kui akutoitel."
-
-msgid "Percentage action is taken"
-msgstr "Laetuse protsent, mille puhul tuleb tegutseda"
-
-msgid "Percentage considered critical"
-msgstr "Laetuse protsent, mis on kriitiline"
-
-msgid "Percentage considered low"
-msgstr "Laetuse protsent, mis on madal"
-
-msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
-msgstr "Taustavalgustuse heleduse vähendamine, kui akutoitel"
-
-msgid "Reduce the keyboard backlight when on battery power"
-msgstr "Klaviatuuri taustavalguse heleduse vähendamine, kui akutoitel"
-
-msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
-msgstr ""
-"Mitme sekundilise jõudeoleku järel vähendatakse kõvaketta pöördeid, kui "
-"võrguvoolu toitel"
-
-msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
-msgstr ""
-"Mitme sekundilise jõudeoleku järel vähendatakse kõvaketta pöördeid, kui "
-"akutoitel"
+"Vaikimisi näidatava lehe indeksit kasutatakse, et fokuseerida õige leht."
 
 msgid "The ID of the last device selected"
 msgstr "Viimase valitud seadme ID"
-
-msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
-msgstr "URI, mida kuvatakse kasutajale uinaku nurjumisel"
-
-msgid ""
-"The amount to dim the brightness of the display when on battery power. "
-"Possible values are between 0 and 100."
-msgstr ""
-"Mis määral tumendada kuva taustavalgust, kui akutoitel. Võimalikud väärtused "
-"on 0 ja 100 vahel."
-
-msgid ""
-"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
-"0.0 and 1.0."
-msgstr ""
-"Kuva heledus, kui võrgutoitel. Võimalikud väärtused on 0.0 ja 1.0 vahel."
-
-msgid "The default graph type to show for history"
-msgstr "Vaikimisi ajaloograafiku liik"
-
-msgid "The default graph type to show for stats"
-msgstr "Vaikimisi statistikagraafiku liik"
-
-msgid "The default graph type to show in the history window."
-msgstr "Vaikimisi graafiku liik, mida kasutatakse ajalooaknas."
-
-msgid "The default graph type to show in the stats window."
-msgstr "Vaikimisi graafiku liik, mida kasutatakse statistikaaknas."
 
 msgid ""
 "The identifier of the last device which is used to return focus to the "
@@ -237,318 +86,47 @@
 msgstr ""
 "Viimase seadme identifikaator, mida kasutatakse õige seadme fokuseerimiseks."
 
-msgid "The index of the page number to show by default"
-msgstr "Vaikimisi näidatava lehe indeks"
-
-msgid ""
-"The index of the page number to show by default which is used to return "
-"focus to the correct page."
-msgstr ""
-"Vaikimisi näidatava lehe indeksit kasutatakse, et fokuseerida õige leht."
-
-msgid ""
-"The maximum duration of time displayed on the x-axis of the history graph."
-msgstr "Suurim ajavahemik, mida kuvatakse ajaloo graafiku x-teljel."
-
-msgid "The maximum time displayed for history"
-msgstr "Pikim kuvatav ajalugu"
-
-msgid ""
-"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power."
-msgstr ""
-"Mitme sekundilise jõudeoleku järel vähendatakse kõvaketta pöördeid, kui "
-"võrguvoolu toitel."
-
-msgid ""
-"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery "
-"power."
-msgstr ""
-"Mitme sekundilise jõudeoleku järel vähendatakse kõvaketta pöördeid, kui "
-"akutoitel."
-
-msgid ""
-"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
-"when use-time-for-policy is false."
-msgstr ""
-"Aku täituvuse protsent, mida peetakse kriitiliseks. Kehtib ainult siis, kui "
-"use-time-for-policy pole märgitud."
-
-msgid ""
-"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when use-"
-"time-for-policy is false."
-msgstr ""
-"Aku täituvuse protsent, mida peetakse madalaks. Kehtib ainult siis, kui use-"
-"time-for-policy pole märgitud."
-
-msgid ""
-"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
-"valid when use-time-for-policy is false."
-msgstr ""
-"Aku täituvuse protsent, mille juures käivitatakse kriitilise täituvuse "
-"tegevus. Kehtib ainult siis, kui use-time-for-policy pole märgitud."
-
-#, no-c-format
-msgid ""
-"The percentage to reduce the keyboard backlight by when idle. For example, "
-"if set to '60', the backlight will be cut by 40% when idle. Legal values are "
-"between 0 and 100."
-msgstr ""
-"Mitmele protsendile vähendatakse klaviatuuri taustavalgus, kui jõude. "
-"Näiteks, kui väärtus on '60', vähendatakse jõudeoleku korral taustavalgust "
-"40% võrra. Sobivad väärtused on 0 ja 100 vahel."
-
-#, no-c-format
-msgid ""
-"The percentage to reduce the keyboard backlight by when on battery power. "
-"For example, if set to '60', the backlight will be cut by 40% on battery "
-"power. Legal values are between 0 and 100."
-msgstr ""
-"Mitmele protsendile vähendatakse klaviatuuri taustavalgus, kui akutoitel. "
-"Näiteks, kui väärtus on '60', vähendatakse jõudeoleku korral taustavalgust "
-"40% võrra. Sobivad väärtused on 0 ja 100 vahel."
-
-msgid ""
-"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
-"Only valid when use-time-for-policy is true."
-msgstr ""
-"Mitu sekundit aku tugiaega on veel jäänud, kui täidetakse kriitilise taseme "
-"tegevus. Kehtib ainult kui use-time-for-policy on märgitud."
-
-msgid ""
-"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
-"Only valid when use-time-for-policy is true."
-msgstr ""
-"Mitu sekundit aku tugiaega on veel jäänud, kui see loetakse kriitiliseks. "
-"Kehtib ainult kui use-time-for-policy on märgitud."
-
-msgid ""
-"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
-"valid when use-time-for-policy is true."
-msgstr ""
-"Mitu sekundit aku tugiaega on veel jäänud, kui täituvus loetakse madalaks. "
-"Kehtib ainult kui use-time-for-policy on märgitud."
-
-msgid "The time remaining when action is taken"
-msgstr "Aega jäänud, kui tuleb tegutseda"
-
-msgid "The time remaining when critical"
-msgstr "Aega jäänud, kui kriitiline"
-
-msgid "The time remaining when low"
-msgstr "Aega jäänud, kui madal"
-
-msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
-msgstr "Kasutatakse gnome-screensaver'i lukustamise sätet"
-
-msgid ""
-"When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. "
-"Leave this blank if the button should not be shown."
-msgstr ""
-"Kui uinumine nurjub, võime kuvada kasutajale nuppu, et aidata olukorda "
-"lahendada. Jäta tühjaks, et nuppu ei näidataks."
-
-msgid "When to show the notification icon"
-msgstr "Millal teateikooni näidatakse"
-
-msgid ""
-"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
-"This means the keyring will have to be unlocked on resume."
-msgstr ""
-"Kas GNOME võtmerõngas lukustatakse enne, kui arvuti läheb talveunne. See "
-"tähendab, et arvuti tuleb ärkamisel lukust lahti võtta."
-
-msgid ""
-"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
-"means the keyring will have to be unlocked on resume."
-msgstr ""
-"Kas GNOME võtmerõngas lukustatakse enne, kui arvuti alustab uinakut. See "
-"tähendab, et arvuti tuleb ärkamisel lukust lahti võtta."
-
-msgid ""
-"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
-"Only used if lock-use-screensaver is false."
-msgstr ""
-"Kas ekraan lukustatakse pärast arvuti ärkamist talveunest. Kasutatakse "
-"ainult siis, kui lock-use-screensaver pole märgitud."
-
-msgid ""
-"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
-"used if lock-use-screensaver is false."
-msgstr ""
-"Kas ekraan lukustatakse pärast arvuti ärkamist uinakust. Kasutatakse ainult "
-"siis, kui lock-use-screensaver pole märgitud."
-
-msgid ""
-"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
-"lock-use-screensaver is false."
-msgstr ""
-"Kas ekraan lukustatakse ekraani väljalülitamisel. Kasutatakse ainult siis, "
-"kui lock-use-screensaver pole märgitud."
-
-msgid ""
-"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
-"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
-msgstr ""
-"Kas kasutada gnome-screensaver'i ekraani lukustamise sätet otsustamaks, kas "
-"ekraan on pärast talveund, uinakut või ekraani tühjendamist lukus."
-
-msgid "Whether to use time-based notifications"
-msgstr "Kas kasutatakse ajal põhinevaid teateid"
-
-msgid "Whether we should show the history data points"
-msgstr "Kas peaks kuvama ajaloo andmepunkte"
-
-msgid ""
-"Whether we should show the history data points in the statistics window."
-msgstr "Kas statistikaaknas peaks kuvama ajaloo andmepunkte."
-
-msgid "Whether we should show the stats data points"
-msgstr "Kas peaks kuvama statistika andmepunkte"
-
-msgid "Whether we should show the stats data points in the statistics window."
-msgstr "Kas statistikaaknas peaks kuvama statistika andmepunkte."
-
-msgid "Whether we should smooth the history data"
-msgstr "Kas ajaloo andmeid peaks siluma"
-
-msgid "Whether we should smooth the history data in the graph."
-msgstr "Kas ajaloo andmete graafikut peaks siluma."
-
-msgid "Whether we should smooth the stats data"
-msgstr "Kas statistikaandmeid peaks siluma"
-
-msgid "Whether we should smooth the stats data in the graph."
-msgstr "Kas statistikaandmete graafikut peaks siluma."
-
-msgid "Observe power management"
-msgstr "Vooluhalduse vaatlemine"
-
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
 #. TRANSLATORS: the program name
 msgid "Power Statistics"
 msgstr "Voolustatistika"
 
-msgid "Brightness"
-msgstr "Heledus"
+msgid "Observe power management"
+msgstr "Vooluhalduse vaatlemine"
+
+msgid "Details"
+msgstr "Üksikasjad"
+
+msgid "Graph type:"
+msgstr "Graafiku liik:"
+
+msgid "Data length:"
+msgstr "Andmete pikkus:"
+
+msgid "There is no data to display."
+msgstr "Pole andmeid, mida kuvada."
+
+msgid "Use smoothed line"
+msgstr "Sile joon"
+
+msgid "Show data points"
+msgstr "Andmepunktid"
+
+msgid "History"
+msgstr "Ajalugu"
+
+msgid "Statistics"
+msgstr "Statistika"
+
+msgid "Processor wakeups per second:"
+msgstr "Protsessori ärkamisi sekundis:"
 
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
-msgid "Data length:"
-msgstr "Andmete pikkus:"
-
-msgid "Details"
-msgstr "Üksikasjad"
-
-msgid "Graph type:"
-msgstr "Graafiku liik:"
-
-msgid "History"
-msgstr "Ajalugu"
-
-msgid "Processor wakeups per second:"
-msgstr "Protsessori ärkamisi sekundis:"
-
-msgid "Show data points"
-msgstr "Andmepunktid"
-
-msgid "Statistics"
-msgstr "Statistika"
-
-msgid "There is no data to display."
-msgstr "Pole andmeid, mida kuvada."
-
-msgid "Use smoothed line"
-msgstr "Sile joon"
-
 msgid "Wakeups"
 msgstr "Ärkamised"
 
-#. command line argument
-msgid "Set the current brightness"
-msgstr "Määra praegune heledustase"
-
-#. command line argument
-msgid "Get the current brightness"
-msgstr "Hangi praegune heledustase"
-
-#. command line argument
-msgid "Get the number of brightness levels supported"
-msgstr "Hangi toetatud heledustasemete arv"
-
-#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
-msgid "GNOME Power Manager Backlight Helper"
-msgstr "GNOME vooluhalduri taustavalguse abiline"
-
-#. TRANSLATORS: user did not specify valid options
-msgid "No valid option was specified"
-msgstr "Ühtegi sobivat valikut ei määratud"
-
-#. TRANSLATORS: no backlights found
-msgid "No backlights were found on your system"
-msgstr "Sinu arvutist ei leitud taustavalgustust"
-
-#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
-msgid "Could not get the value of the backlight"
-msgstr "Taustavalgustuse taset ei suudetud hankida"
-
-#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
-msgid "Could not get the maximum value of the backlight"
-msgstr "Taustavalgustuse maksimaalset astet ei suudetud hankida"
-
-#. TRANSLATORS: only able to install profiles as root
-msgid "This program can only be used by the root user"
-msgstr "Programmi saab kasutada ainult juurkasutajana"
-
-#. TRANSLATORS: the program must never be directly run
-msgid "This program must only be run through pkexec"
-msgstr "See programm tuleb käivitada pkexec-i kaudu"
-
-#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
-msgid "Could not set the value of the backlight"
-msgstr "Taustavalgustuse taset pole võimalik määrata"
-
-msgid "Unknown time"
-msgstr "teadmata aeg"
-
-#, c-format
-msgid "%i minute"
-msgid_plural "%i minutes"
-msgstr[0] "%i minut"
-msgstr[1] "%i minutit"
-
-#, c-format
-msgid "%i hour"
-msgid_plural "%i hours"
-msgstr[0] "%i tund"
-msgstr[1] "%i tundi"
-
-#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
-#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#, c-format
-msgid "%i %s %i %s"
-msgstr "%i %s ja %i %s"
-
-msgid "hour"
-msgid_plural "hours"
-msgstr[0] "tund"
-msgstr[1] "tundi"
-
-msgid "minute"
-msgid_plural "minutes"
-msgstr[0] "minut"
-msgstr[1] "minutit"
-
-#. TRANSLATORS: turn on all debugging
-msgid "Show debugging information for all files"
-msgstr "Silumisteabe näitamine kõikide failide kohta"
-
-msgid "Debugging Options"
-msgstr "Silumisvalikud"
-
-msgid "Show debugging options"
-msgstr "Silumisvalikute näitamine"
-
 #. Translators: This is %i days
 #, c-format
 msgid "%id"
@@ -598,404 +176,6 @@
 #, c-format
 msgid "%.1fV"
 msgstr "%.1fV"
-
-msgid "Show version of installed program and exit"
-msgstr "Paigaldatud programmi versiooni näitamine ja töö lõpetamine"
-
-msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
-msgstr "Lõpetamine pärast väikest viivitust (silumiseks)"
-
-msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
-msgstr "Lõpetamine pärast halduri laadimist (silumiseks)"
-
-msgid "GNOME Power Manager"
-msgstr "GNOME vooluhaldur"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Battery is very low"
-msgstr "Aku täituvus on kriitilisel tasemel"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Power plugged in"
-msgstr "Vooluvõrku ühendamine"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Power unplugged"
-msgstr "Vooluvõrgust lahutamine"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Lid has opened"
-msgstr "Kaane avamine"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Lid has closed"
-msgstr "Kaane sulgemine"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Battery is low"
-msgstr "Aku on tühjenemas"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Battery is full"
-msgstr "Aku on täis"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Suspend started"
-msgstr "Uinaku alustamine"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Resumed"
-msgstr "Naasemine"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Suspend failed"
-msgstr "Uinaku nurjumine"
-
-#. TRANSLATORS: message text
-msgid "Computer failed to suspend."
-msgstr "Arvutil pole võimalik uinuda."
-
-#. TRANSLATORS: title text
-msgid "Failed to suspend"
-msgstr "Tõrge uinumisel"
-
-#. TRANSLATORS: message text
-msgid "Computer failed to hibernate."
-msgstr "Arvutil pole võimalik talveunne jääda."
-
-#. TRANSLATORS: title text
-msgid "Failed to hibernate"
-msgstr "Tõrge talveunne jäämisel"
-
-#. TRANSLATORS: message text
-msgid "Failure was reported as:"
-msgstr "Tõrke kohta tuli järgmine raport:"
-
-#. TRANSLATORS: button text, visit the suspend help website
-msgid "Visit help page"
-msgstr "Külasta kodulehte"
-
-#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
-msgid "Display DPMS activated"
-msgstr "Kuva DPMS-vooluhaldus on aktiveeritud"
-
-#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
-msgid "On battery power"
-msgstr "Akutoitel"
-
-msgid "Laptop lid is closed"
-msgstr "Sülearvuti kaas on suletud"
-
-msgid "Power Information"
-msgstr "Vooluga seotud sündmuste andmed"
-
-#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
-msgid "Battery may be recalled"
-msgstr "Aku võib olla ümbervahetamiseks tagasi kutsutud"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
-"risk.\n"
-"\n"
-"For more information visit the battery recall website."
-msgstr ""
-"Sinu arvutis olev aku võib olla ohtlik ning %s palub selle tagastamist.\n"
-"\n"
-"Täpsemat infot leiab aku tagasikutse veebilehelt."
-
-#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
-msgid "Visit recall website"
-msgstr "Külasta aku tagasikutse veebilehte"
-
-#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
-msgid "Do not show me this again"
-msgstr "Seda rohkem ei näidata"
-
-#. We should notify the user if the battery has a low capacity,
-#. * where capacity is the ratio of the last_full capacity with that of
-#. * the design capacity. (#326740)
-#. TRANSLATORS: battery is old or broken
-msgid "Battery may be broken"
-msgstr "Aku võib katki olla"
-
-#. TRANSLATORS: notify the user that that battery is broken as the capacity is very low
-#, c-format
-msgid ""
-"Battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old or "
-"broken."
-msgstr ""
-"Arvuti aku mahtuvus on väga väike (%1.1f%%) ja see tähendab, et aku võib "
-"olla kas vana või vigane."
-
-#. TRANSLATORS: show the charged notification
-msgid "Battery Charged"
-msgid_plural "Batteries Charged"
-msgstr[0] "Aku on täis laetud"
-msgstr[1] "Akud on täis laetud"
-
-#. TRANSLATORS: laptop battery is now discharging
-msgid "Battery Discharging"
-msgstr "Aku tühjenemine"
-
-#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#, c-format
-msgid "%s of battery power remaining (%.0f%%)"
-msgstr "Aku suudab toita veel %s (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: UPS is now discharging
-msgid "UPS Discharging"
-msgstr "UPS-i tühjenemine"
-
-#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#, c-format
-msgid "%s of UPS backup power remaining (%.0f%%)"
-msgstr "UPS suudab toita veel %s (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
-msgid "Battery low"
-msgstr "Aku on tühjenemas"
-
-#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
-msgid "Laptop battery low"
-msgstr "Sülearvuti aku on peaaegu tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#, c-format
-msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
-msgstr "Ligikaudu <b>%s</b> jäänud (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
-msgid "UPS low"
-msgstr "UPS-i aku on peaaegu tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#, c-format
-msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
-msgstr "UPS suudab arvutit toita veel ligikaudu <b>%s</b> (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
-#. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
-msgid "Mouse battery low"
-msgstr "Hiire patarei on peaaegu tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell user more details
-#, c-format
-msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
-msgstr "Juhtmeta hiire aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
-#. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
-msgid "Keyboard battery low"
-msgstr "Klaviatuuri patarei on peaaegu tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell user more details
-#, c-format
-msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
-msgstr "Juhtmeta klaviatuuri aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
-#. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
-msgid "PDA battery low"
-msgstr "PDA patarei (või aku) on peaaegu tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell user more details
-#, c-format
-msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
-msgstr "Pihuarvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
-#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-msgid "Cell phone battery low"
-msgstr "Mobiiltelefoni aku on kriitiliselt tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell user more details
-#, c-format
-msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
-msgstr "Mobiiltelefoni aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
-msgid "Media player battery low"
-msgstr "Meediaesitaja aku on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell user more details
-#, c-format
-msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
-msgstr "Meediaesitaja aku on tühi (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
-#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-msgid "Tablet battery low"
-msgstr "Graafikalaua aku on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell user more details
-#, c-format
-msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
-msgstr "Graafikalaua aku on tühi (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
-#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-msgid "Attached computer battery low"
-msgstr "Ühendatud arvuti aku on peaaegu tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell user more details
-#, c-format
-msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
-msgstr "Ühendatud arvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
-
-#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
-msgid "Battery critically low"
-msgstr "Aku on kriitiliselt tühi"
-
-#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
-#. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
-msgid "Laptop battery critically low"
-msgstr "Sülearvuti aku on kriitiliselt tühi"
-
-#. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
-msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
-msgstr "Andmete kaotsimineku vältimiseks ühenda arvuti vooluvõrku."
-
-#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#, c-format
-msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
-msgstr "Kui arvutit vooluvõrku ei ühendata, siis uinub ta peagi."
-
-#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#, c-format
-msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
-msgstr "Kui arvutit vooluvõrku ei ühendata, siis jääb ta peagi talveunne."
-
-#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#, c-format
-msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
-msgstr ""
-"Kui arvutit vooluvõrku ei ühendata, siis lülitab ta ennast peagi välja."
-
-#. TRANSLATORS: the UPS is very low
-#. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
-msgid "UPS critically low"
-msgstr "UPS on kriitiliselt tühi"
-
-#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#, c-format
-msgid ""
-"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
-"your computer to avoid losing data."
-msgstr ""
-"UPS suudab arvutit toita veel ligikaudu <b>%s</b> (%.0f%%). Andmete "
-"kaotsimineku vältimiseks taasta võrgutoide."
-
-#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#, c-format
-msgid ""
-"Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
-"functioning if not charged."
-msgstr ""
-"Juhtmeta hiire aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui "
-"seda ei laeta."
-
-#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#, c-format
-msgid ""
-"Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
-"functioning if not charged."
-msgstr ""
-"Juhtmeta klaviatuuri aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti "
-"välja, kui seda ei laeta."
-
-#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#, c-format
-msgid ""
-"PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
-"not charged."
-msgstr ""
-"PDA aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei "
-"laeta."
-
-#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#, c-format
-msgid ""
-"Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
-"functioning if not charged."
-msgstr ""
-"Mobiiltelefoni aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui "
-"seda ei laeta."
-
-#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#, c-format
-msgid ""
-"Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
-"functioning if not charged."
-msgstr ""
-"Meediaesitaja aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui "
-"seda ei laeta."
-
-#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#, c-format
-msgid ""
-"Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
-"if not charged."
-msgstr ""
-"Graafikalaua aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui "
-"seda ei laeta."
-
-#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#, c-format
-msgid ""
-"Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
-"shutdown if not charged."
-msgstr ""
-"Ühendatud arvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, "
-"kui seda ei laeta."
-
-#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-msgid ""
-"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
-"b> when the battery becomes completely empty."
-msgstr ""
-"Aku täituvus on alla kriitilise piiri, see arvuti <b>lülitub välja</b> kui "
-"aku päris tühjaks saab."
-
-#. TRANSLATORS: computer will suspend
-msgid ""
-"The battery is below the critical level and this computer is about to "
-"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
-"computer in a suspended state."
-msgstr ""
-"Aku täituvus on alla kriitilise piiri ning see arvuti uinub. <br/><b>Märkus:"
-"</b> ka uinaku ajal tarvitab arvuti natukene voolu."
-
-#. TRANSLATORS: computer will hibernate
-msgid ""
-"The battery is below the critical level and this computer is about to "
-"hibernate."
-msgstr "Aku täituvus on alla kriitilise piiri ning see arvuti läheb talveunne."
-
-#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-msgid ""
-"The battery is below the critical level and this computer is about to "
-"shutdown."
-msgstr "Aku täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu arvuti seisatakse."
-
-#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-msgid ""
-"UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when "
-"the UPS becomes completely empty."
-msgstr ""
-"UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri, UPS-i täielikul tühjenemisel "
-"<b>lülitub arvuti välja</b>."
-
-#. TRANSLATORS: computer will hibernate
-msgid ""
-"UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
-msgstr ""
-"UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu läheb arvuti talveunne."
-
-#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
-msgstr ""
-"UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu arvuti lülitatakse välja."
 
 #. TRANSLATORS: the rate of discharge for the device
 msgid "Rate"
@@ -1039,30 +219,149 @@
 msgid "Discharge accuracy"
 msgstr "Tühjenemisaja täpsus"
 
-msgid "Attribute"
-msgstr "Nimetus"
-
-msgid "Value"
-msgstr "Väärtus"
-
-msgid "Image"
-msgstr "Pilt"
-
-msgid "Description"
-msgstr "Kirjeldus"
-
-msgid "Type"
-msgstr "Liik"
-
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-msgid "Command"
-msgstr "Käsk"
-
+#. TRANSLATORS: system power cord
+msgid "AC adapter"
+msgid_plural "AC adapters"
+msgstr[0] "Vooluadapter"
+msgstr[1] "Vooluadapterid"
+
+#. TRANSLATORS: laptop primary battery
+msgid "Laptop battery"
+msgid_plural "Laptop batteries"
+msgstr[0] "Sülearvuti aku"
+msgstr[1] "Sülearvuti akud"
+
+#. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
+msgid "UPS"
+msgid_plural "UPSs"
+msgstr[0] "UPS"
+msgstr[1] "UPS-id"
+
+#. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
+msgid "Monitor"
+msgid_plural "Monitors"
+msgstr[0] "Monitor"
+msgstr[1] "Monitorid"
+
+#. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
+msgid "Mouse"
+msgid_plural "Mice"
+msgstr[0] "Hiir"
+msgstr[1] "Hiired"
+
+#. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
+msgid "Keyboard"
+msgid_plural "Keyboards"
+msgstr[0] "Klaviatuur"
+msgstr[1] "Klaviatuurid"
+
+#. TRANSLATORS: portable device
+msgid "PDA"
+msgid_plural "PDAs"
+msgstr[0] "PDA"
+msgstr[1] "PDA-d"
+
+#. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
+msgid "Cell phone"
+msgid_plural "Cell phones"
+msgstr[0] "Mobiiltelefon"
+msgstr[1] "Mobiiltelefonid"
+
+#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
+msgid "Media player"
+msgid_plural "Media players"
+msgstr[0] "Meediaesitaja"
+msgstr[1] "Meediaesitajad"
+
+#. TRANSLATORS: tablet device
+msgid "Tablet"
+msgid_plural "Tablets"
+msgstr[0] "Graafikalaud"
+msgstr[1] "Graafikalauad"
+
+#. TRANSLATORS: tablet device
+msgid "Computer"
+msgid_plural "Computers"
+msgstr[0] "Arvuti"
+msgstr[1] "Arvutid"
+
+#. TRANSLATORS: battery technology
+msgid "Lithium Ion"
+msgstr "Liitium-ioon"
+
+#. TRANSLATORS: battery technology
+msgid "Lithium Polymer"
+msgstr "Liitiumpolümeer"
+
+#. TRANSLATORS: battery technology
+msgid "Lithium Iron Phosphate"
+msgstr "Liitium-raudfosfaat (LiFePO4)"
+
+#. TRANSLATORS: battery technology
+msgid "Lead acid"
+msgstr "Pliiaku"
+
+#. TRANSLATORS: battery technology
+msgid "Nickel Cadmium"
+msgstr "Nikkel-kaadmium (Ni-Cd)"
+
+#. TRANSLATORS: battery technology
+msgid "Nickel metal hydride"
+msgstr "Nikkel-metallhüdriid (NiMH)"
+
+#. TRANSLATORS: battery technology
+msgid "Unknown technology"
+msgstr "Tundmatu tehnoloogia"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+msgid "Charging"
+msgstr "Laadimine"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+msgid "Discharging"
+msgstr "Tühjenemine"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+msgid "Empty"
+msgstr "Tühi"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+msgid "Charged"
+msgstr "Laetud"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+msgid "Waiting to charge"
+msgstr "Laadimise ootel"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+msgid "Waiting to discharge"
+msgstr "Tühjenemise ootel"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
 #. TRANSLATORS: this is when the stats time is not known
 msgid "Unknown"
 msgstr "Teadmata"
+
+msgid "Attribute"
+msgstr "Nimetus"
+
+msgid "Value"
+msgstr "Väärtus"
+
+msgid "Image"
+msgstr "Pilt"
+
+msgid "Description"
+msgstr "Kirjeldus"
+
+msgid "Type"
+msgstr "Liik"
+
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+msgid "Command"
+msgstr "Käsk"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
 #, c-format
@@ -1323,387 +622,906 @@
 msgid "Processor"
 msgstr "Protsessor"
 
-#. TRANSLATORS: % is a timestring, e.g. "6 hours 10 minutes"
-#, c-format
-msgid "%s remaining"
-msgstr "%s jäänud"
-
-#. preferences
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Eelistused"
-
-#. TRANSLATORS: The laptop battery is charged, and we know a time.
-#. * The parameter is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
-#, c-format
-msgid "provides %s laptop runtime"
-msgstr "see tagab sülearvuti tööajaks %s"
-
-#. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
-#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
-#. * the second is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
-#, c-format
-msgid "%s %s remaining"
-msgstr "%s %s jäänud"
-
-#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
-#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
-#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
-#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage.
-#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
-#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
-#, c-format
-msgid "%s %s until charged"
-msgstr "%s %s täitumiseni"
-
-#. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty.
-#. * The parameter is a time string, e.g. "7 hours 6 minutes"
-#, c-format
-msgid "provides %s battery runtime"
-msgstr "aku suudab nüüd toita %s"
-
-#. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
-msgid "Product:"
-msgstr "Toode:"
-
-#. TRANSLATORS: device is missing
-#. TRANSLATORS: device is charged
-#. TRANSLATORS: device is charging
-#. TRANSLATORS: device is discharging
-msgid "Status:"
-msgstr "Olek:"
-
-msgid "Missing"
-msgstr "Puudub"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Charged"
-msgstr "Laetud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Charging"
-msgstr "Laadimine"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Discharging"
-msgstr "Tühjenemine"
-
-#. TRANSLATORS: percentage
-msgid "Percentage charge:"
-msgstr "Laetuse protsent:"
-
-#. TRANSLATORS: manufacturer
-msgid "Vendor:"
-msgstr "Tootja:"
-
-#. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
-msgid "Technology:"
-msgstr "Tehnoloogia:"
-
-#. TRANSLATORS: serial number of the battery
-msgid "Serial number:"
-msgstr "Seerianumber:"
-
-#. TRANSLATORS: model number of the battery
-msgid "Model:"
-msgstr "Mudel:"
-
-#. TRANSLATORS: time to fully charged
-msgid "Charge time:"
-msgstr "Laadimise profiil:"
-
-#. TRANSLATORS: time to empty
-msgid "Discharge time:"
-msgstr "Tühjenemise profiil:"
-
-#. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
-msgid "Excellent"
-msgstr "Suurepärane"
-
-msgid "Good"
-msgstr "Hea"
-
-msgid "Fair"
-msgstr "Normaalne"
-
-msgid "Poor"
-msgstr "Halb"
-
-msgid "Capacity:"
-msgstr "Mahtuvus:"
-
-msgid "Current charge:"
-msgstr "Aku laetus:"
-
-msgid "Last full charge:"
-msgstr "Viimane täislaadimine:"
-
-msgid "Design charge:"
-msgstr "Tehasetäituvus:"
-
-msgid "Charge rate:"
-msgstr "Laadimise kiirus:"
-
-#. TRANSLATORS: system power cord
-msgid "AC adapter"
-msgid_plural "AC adapters"
-msgstr[0] "Vooluadapter"
-msgstr[1] "Vooluadapterid"
-
-#. TRANSLATORS: laptop primary battery
-msgid "Laptop battery"
-msgid_plural "Laptop batteries"
-msgstr[0] "Sülearvuti aku"
-msgstr[1] "Sülearvuti akud"
-
-#. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
-msgid "UPS"
-msgid_plural "UPSs"
-msgstr[0] "UPS"
-msgstr[1] "UPS-id"
-
-#. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
-msgid "Monitor"
-msgid_plural "Monitors"
-msgstr[0] "Monitor"
-msgstr[1] "Monitorid"
-
-#. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
-msgid "Mouse"
-msgid_plural "Mice"
-msgstr[0] "Hiir"
-msgstr[1] "Hiired"
-
-#. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
-msgid "Keyboard"
-msgid_plural "Keyboards"
-msgstr[0] "Klaviatuur"
-msgstr[1] "Klaviatuurid"
-
-#. TRANSLATORS: portable device
-msgid "PDA"
-msgid_plural "PDAs"
-msgstr[0] "PDA"
-msgstr[1] "PDA-d"
-
-#. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
-msgid "Cell phone"
-msgid_plural "Cell phones"
-msgstr[0] "Mobiiltelefon"
-msgstr[1] "Mobiiltelefonid"
-
-#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
-msgid "Media player"
-msgid_plural "Media players"
-msgstr[0] "Meediaesitaja"
-msgstr[1] "Meediaesitajad"
-
-#. TRANSLATORS: tablet device
-msgid "Tablet"
-msgid_plural "Tablets"
-msgstr[0] "Graafikalaud"
-msgstr[1] "Graafikalauad"
-
-#. TRANSLATORS: tablet device
-msgid "Computer"
-msgid_plural "Computers"
-msgstr[0] "Arvuti"
-msgstr[1] "Arvutid"
-
-#. TRANSLATORS: battery technology
-msgid "Lithium Ion"
-msgstr "Liitium-ioon"
-
-#. TRANSLATORS: battery technology
-msgid "Lithium Polymer"
-msgstr "Liitiumpolümeer"
-
-#. TRANSLATORS: battery technology
-msgid "Lithium Iron Phosphate"
-msgstr "Liitium-raudfosfaat (LiFePO4)"
-
-#. TRANSLATORS: battery technology
-msgid "Lead acid"
-msgstr "Pliiaku"
-
-#. TRANSLATORS: battery technology
-msgid "Nickel Cadmium"
-msgstr "Nikkel-kaadmium (Ni-Cd)"
-
-#. TRANSLATORS: battery technology
-msgid "Nickel metal hydride"
-msgstr "Nikkel-metallhüdriid (NiMH)"
-
-#. TRANSLATORS: battery technology
-msgid "Unknown technology"
-msgstr "Tundmatu tehnoloogia"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Empty"
-msgstr "Tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Waiting to charge"
-msgstr "Laadimise ootel"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Waiting to discharge"
-msgstr "Tühjenemise ootel"
-
-#. TRANSLATORS: device not present
-msgid "Laptop battery not present"
-msgstr "Sülearvuti aku pole ühendatud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Laptop battery is charging"
-msgstr "Sülearvuti aku laeb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Laptop battery is discharging"
-msgstr "Sülearvuti aku tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Laptop battery is empty"
-msgstr "Sülearvuti aku on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Laptop battery is charged"
-msgstr "Sülearvuti aku on täis laetud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Laptop battery is waiting to charge"
-msgstr "Sülearvuti aku ootab laadimist"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Laptop battery is waiting to discharge"
-msgstr "Sülearvuti aku on tühjenemise ootel"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "UPS is charging"
-msgstr "UPS laeb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "UPS is discharging"
-msgstr "UPS tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "UPS is empty"
-msgstr "UPS on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "UPS is charged"
-msgstr "UPS on täis laetud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Mouse is charging"
-msgstr "Hiir laeb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Mouse is discharging"
-msgstr "Hiir tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Mouse is empty"
-msgstr "Hiir on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Mouse is charged"
-msgstr "Hiir on täis laetud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Keyboard is charging"
-msgstr "Klaviatuur laeb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Keyboard is discharging"
-msgstr "Klaviatuur tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Keyboard is empty"
-msgstr "Klaviatuur on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Keyboard is charged"
-msgstr "Klaviatuur on täis laetud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "PDA is charging"
-msgstr "PDA laeb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "PDA is discharging"
-msgstr "PDA tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "PDA is empty"
-msgstr "PDA on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "PDA is charged"
-msgstr "PDA on täis laetud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Cell phone is charging"
-msgstr "Mobiiltelefon laeb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Cell phone is discharging"
-msgstr "Mobiiltelefon tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Cell phone is empty"
-msgstr "Mobiiltelefon on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Cell phone is charged"
-msgstr "Mobiiltelefon on täis laetud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Media player is charging"
-msgstr "Meediaesitaja laeb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Media player is discharging"
-msgstr "Meediaesitaja tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Media player is empty"
-msgstr "Meediaesitaja on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Media player is charged"
-msgstr "Meediaesitaja on täis laetud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Tablet is charging"
-msgstr "Graafikalaud laeb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Tablet is discharging"
-msgstr "Graafikalaud tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Tablet is empty"
-msgstr "Graafikalaud on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Tablet is charged"
-msgstr "Graafikalaud on täis laetud"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Computer is charging"
-msgstr "Arvuti laeb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Computer is discharging"
-msgstr "Arvuti tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Computer is empty"
-msgstr "Arvuti on tühi"
-
-#. TRANSLATORS: battery state
-msgid "Computer is charged"
-msgstr "Arvuti on täis laetud"
+#~ msgid "Power Manager"
+#~ msgstr "Vooluhaldur"
+
+#~ msgid "Power management daemon"
+#~ msgstr "Vooluhaldusdeemon"
+
+#~ msgid "Allow backlight brightness adjustment"
+#~ msgstr "Taustavalgustuse heleduse kohandamise lubamine"
+
+#~ msgid "Display options for the notification icon."
+#~ msgstr "Teateikooni kuvamise valikud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
+#~ "failed."
+#~ msgstr "Kas pärast nurjunud uinaku või talveune katset peaks kuvama teate."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If a notification message should be displayed when battery in a device "
+#~ "attached to the computer is getting low."
+#~ msgstr "Kas arvutiga ühendatud seadme aku tühjenemisel peaks kuvama teate."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If a notification message should be displayed when the battery is fully "
+#~ "charged."
+#~ msgstr "Kas aku täislaadimisel peaks kuvama teate."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If a notification message should be displayed when the system battery or "
+#~ "UPS is getting low."
+#~ msgstr "Kas süsteemi aku või UPS-i tühjenemisel peaks kuvama teate."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If preferences and statistics items should be shown in the context menu"
+#~ msgstr "Kas kontekstimenüüs peaks kuvama eelistuste ja statistika kirjeid"
+
+#~ msgid "If sounds should be used"
+#~ msgstr "Kas tuleks kasutada helimärguandeid"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
+#~ "requests have stopped the policy action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas aku madala täituvuse või tõkestuste sekkumise korral tuleks heliga "
+#~ "märku anda."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the keyboard backlight brightness should be reduced when the computer "
+#~ "is on battery power"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas klaviatuuri taustavalgustust tuleks vähendada, kui arvuti on akutoitel"
+
+#~ msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
+#~ msgstr "Kas madala voolutarbe režiim tuleks lubada võrguvoolu toitel"
+
+#~ msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
+#~ msgstr "Kas madala voolutarbe režiim tuleks lubada akutoitel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
+#~ "battery power."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas ekraani heledust tuleks muuta võrguvoolu ja akutoite vahetumisel."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
+#~ "battery power."
+#~ msgstr "Kas ekraani heledust tuleks vähendada, kui arvuti on akutoitel."
+
+#~ msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas süsteemi madala voolutarbe režiim tuleks lubada, kui võrguvoolu "
+#~ "toitel."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery "
+#~ "power."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas süsteemi madala voolutarbe režiim tuleks lubada, kui sülearvuti on "
+#~ "akutoitel."
+
+#~ msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
+#~ msgstr "Kas kasutajale tuleks märku anda, kui vooluadapter eemaldatakse."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If time based notifications should be used. If set to false, then the "
+#~ "percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas tuleks kasutada ajal baseeruvaid teateid. Kui pole märgitud, "
+#~ "kasutatakse protsentide järgi teateid, see võib aidata vigase ACPI BIOS-i "
+#~ "korral."
+
+#~ msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
+#~ msgstr "Kas rikkis aku korral peaks näitama madala täituvuse hoiatust"
+
+#~ msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
+#~ msgstr "Kas rikkis aku korral peaks näitama madala täituvuse hoiatust."
+
+#~ msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
+#~ msgstr "Kas rikkis aku tagasikutsumise teadet peaks kuvama"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
+#~ "this to false only if you know your battery is okay."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas rikkis aku tagasikutsumise teadet peaks kuvama. Jäta märkimata ainult "
+#~ "siis, kui kindlasti tead, et see aku on korras."
+
+#~ msgid "Keyboard backlight brightness when on AC power."
+#~ msgstr "Klaviatuuri taustavalguse heledus võrguvoolu toitel."
+
+#~ msgid "LCD brightness when on AC"
+#~ msgstr "LCD heledus võrgutoitel"
+
+#~ msgid "LCD dimming amount when on battery"
+#~ msgstr "LCD tumendamise määr, kui akutoitel"
+
+#~ msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
+#~ msgstr "GNOME võtmerõngas lukustatakse uinumisel"
+
+#~ msgid "Lock screen on hibernate"
+#~ msgstr "Talveunne jäämisel ekraan lukustatakse"
+
+#~ msgid "Lock screen on suspend"
+#~ msgstr "Uinumisel ekraani lukustamine"
+
+#~ msgid "Lock screen when blanked"
+#~ msgstr "Ekraani tühjendamisel selle lukustamine"
+
+#~ msgid "Notify on a low power"
+#~ msgstr "Aku madalast täituvusest teatamine"
+
+#~ msgid "Notify on a sleep failure"
+#~ msgstr "Uinaku nurjumisest teatamine"
+
+#~ msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
+#~ msgstr "Vooluvõrgust lahtiühendamisest teatamine"
+
+#~ msgid "Notify when fully charged"
+#~ msgstr "Aku täitumisest antakse märku"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Percent brightness to set keyboard backlight at when on AC power. Legal "
+#~ "values are between 0 and 100."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri taustavalguse heledus protsentides, kui vooluvõrgu toitel. "
+#~ "Sobivad väärtused on 0 ja 100 vahel."
+
+#~ msgid "Percent to reduce keyboard backlight by when idle."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitme protsendi võrra vähendada klaviatuuri taustavalgustust, kui jõude."
+
+#~ msgid "Percent to reduce keyboard backlight by when on battery power."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitme protsendi võrra vähendada klaviatuuri taustavalgustust, kui "
+#~ "akutoitel."
+
+#~ msgid "Percentage action is taken"
+#~ msgstr "Laetuse protsent, mille puhul tuleb tegutseda"
+
+#~ msgid "Percentage considered critical"
+#~ msgstr "Laetuse protsent, mis on kriitiline"
+
+#~ msgid "Percentage considered low"
+#~ msgstr "Laetuse protsent, mis on madal"
+
+#~ msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
+#~ msgstr "Taustavalgustuse heleduse vähendamine, kui akutoitel"
+
+#~ msgid "Reduce the keyboard backlight when on battery power"
+#~ msgstr "Klaviatuuri taustavalguse heleduse vähendamine, kui akutoitel"
+
+#~ msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitme sekundilise jõudeoleku järel vähendatakse kõvaketta pöördeid, kui "
+#~ "võrguvoolu toitel"
+
+#~ msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitme sekundilise jõudeoleku järel vähendatakse kõvaketta pöördeid, kui "
+#~ "akutoitel"
+
+#~ msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
+#~ msgstr "URI, mida kuvatakse kasutajale uinaku nurjumisel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The amount to dim the brightness of the display when on battery power. "
+#~ "Possible values are between 0 and 100."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mis määral tumendada kuva taustavalgust, kui akutoitel. Võimalikud "
+#~ "väärtused on 0 ja 100 vahel."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The brightness of the display when on AC power. Possible values are "
+#~ "between 0.0 and 1.0."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kuva heledus, kui võrgutoitel. Võimalikud väärtused on 0.0 ja 1.0 vahel."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC "
+#~ "power."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitme sekundilise jõudeoleku järel vähendatakse kõvaketta pöördeid, kui "
+#~ "võrguvoolu toitel."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on "
+#~ "battery power."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitme sekundilise jõudeoleku järel vähendatakse kõvaketta pöördeid, kui "
+#~ "akutoitel."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
+#~ "when use-time-for-policy is false."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aku täituvuse protsent, mida peetakse kriitiliseks. Kehtib ainult siis, "
+#~ "kui use-time-for-policy pole märgitud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
+#~ "use-time-for-policy is false."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aku täituvuse protsent, mida peetakse madalaks. Kehtib ainult siis, kui "
+#~ "use-time-for-policy pole märgitud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
+#~ "valid when use-time-for-policy is false."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aku täituvuse protsent, mille juures käivitatakse kriitilise täituvuse "
+#~ "tegevus. Kehtib ainult siis, kui use-time-for-policy pole märgitud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The percentage to reduce the keyboard backlight by when idle. For "
+#~ "example, if set to '60', the backlight will be cut by 40% when idle. "
+#~ "Legal values are between 0 and 100."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitmele protsendile vähendatakse klaviatuuri taustavalgus, kui jõude. "
+#~ "Näiteks, kui väärtus on '60', vähendatakse jõudeoleku korral "
+#~ "taustavalgust 40% võrra. Sobivad väärtused on 0 ja 100 vahel."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The percentage to reduce the keyboard backlight by when on battery power. "
+#~ "For example, if set to '60', the backlight will be cut by 40% on battery "
+#~ "power. Legal values are between 0 and 100."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitmele protsendile vähendatakse klaviatuuri taustavalgus, kui akutoitel. "
+#~ "Näiteks, kui väärtus on '60', vähendatakse jõudeoleku korral "
+#~ "taustavalgust 40% võrra. Sobivad väärtused on 0 ja 100 vahel."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The time remaining in seconds of the battery when critical action is "
+#~ "taken. Only valid when use-time-for-policy is true."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitu sekundit aku tugiaega on veel jäänud, kui täidetakse kriitilise "
+#~ "taseme tegevus. Kehtib ainult kui use-time-for-policy on märgitud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered "
+#~ "critical. Only valid when use-time-for-policy is true."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitu sekundit aku tugiaega on veel jäänud, kui see loetakse kriitiliseks. "
+#~ "Kehtib ainult kui use-time-for-policy on märgitud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. "
+#~ "Only valid when use-time-for-policy is true."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mitu sekundit aku tugiaega on veel jäänud, kui täituvus loetakse "
+#~ "madalaks. Kehtib ainult kui use-time-for-policy on märgitud."
+
+#~ msgid "The time remaining when action is taken"
+#~ msgstr "Aega jäänud, kui tuleb tegutseda"
+
+#~ msgid "The time remaining when critical"
+#~ msgstr "Aega jäänud, kui kriitiline"
+
+#~ msgid "The time remaining when low"
+#~ msgstr "Aega jäänud, kui madal"
+
+#~ msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
+#~ msgstr "Kasutatakse gnome-screensaver'i lukustamise sätet"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. "
+#~ "Leave this blank if the button should not be shown."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui uinumine nurjub, võime kuvada kasutajale nuppu, et aidata olukorda "
+#~ "lahendada. Jäta tühjaks, et nuppu ei näidataks."
+
+#~ msgid "When to show the notification icon"
+#~ msgstr "Millal teateikooni näidatakse"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
+#~ "This means the keyring will have to be unlocked on resume."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas GNOME võtmerõngas lukustatakse enne, kui arvuti läheb talveunne. See "
+#~ "tähendab, et arvuti tuleb ärkamisel lukust lahti võtta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. "
+#~ "This means the keyring will have to be unlocked on resume."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas GNOME võtmerõngas lukustatakse enne, kui arvuti alustab uinakut. See "
+#~ "tähendab, et arvuti tuleb ärkamisel lukust lahti võtta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
+#~ "Only used if lock-use-screensaver is false."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas ekraan lukustatakse pärast arvuti ärkamist talveunest. Kasutatakse "
+#~ "ainult siis, kui lock-use-screensaver pole märgitud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. "
+#~ "Only used if lock-use-screensaver is false."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas ekraan lukustatakse pärast arvuti ärkamist uinakust. Kasutatakse "
+#~ "ainult siis, kui lock-use-screensaver pole märgitud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
+#~ "lock-use-screensaver is false."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas ekraan lukustatakse ekraani väljalülitamisel. Kasutatakse ainult "
+#~ "siis, kui lock-use-screensaver pole märgitud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if "
+#~ "the screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas kasutada gnome-screensaver'i ekraani lukustamise sätet otsustamaks, "
+#~ "kas ekraan on pärast talveund, uinakut või ekraani tühjendamist lukus."
+
+#~ msgid "Whether to use time-based notifications"
+#~ msgstr "Kas kasutatakse ajal põhinevaid teateid"
+
+#~ msgid "Brightness"
+#~ msgstr "Heledus"
+
+#~ msgid "Set the current brightness"
+#~ msgstr "Määra praegune heledustase"
+
+#~ msgid "Get the current brightness"
+#~ msgstr "Hangi praegune heledustase"
+
+#~ msgid "Get the number of brightness levels supported"
+#~ msgstr "Hangi toetatud heledustasemete arv"
+
+#~ msgid "GNOME Power Manager Backlight Helper"
+#~ msgstr "GNOME vooluhalduri taustavalguse abiline"
+
+#~ msgid "No valid option was specified"
+#~ msgstr "Ühtegi sobivat valikut ei määratud"
+
+#~ msgid "No backlights were found on your system"
+#~ msgstr "Sinu arvutist ei leitud taustavalgustust"
+
+#~ msgid "Could not get the value of the backlight"
+#~ msgstr "Taustavalgustuse taset ei suudetud hankida"
+
+#~ msgid "Could not get the maximum value of the backlight"
+#~ msgstr "Taustavalgustuse maksimaalset astet ei suudetud hankida"
+
+#~ msgid "This program can only be used by the root user"
+#~ msgstr "Programmi saab kasutada ainult juurkasutajana"
+
+#~ msgid "This program must only be run through pkexec"
+#~ msgstr "See programm tuleb käivitada pkexec-i kaudu"
+
+#~ msgid "Could not set the value of the backlight"
+#~ msgstr "Taustavalgustuse taset pole võimalik määrata"
+
+#~ msgid "Unknown time"
+#~ msgstr "teadmata aeg"
+
+#~ msgid "%i minute"
+#~ msgid_plural "%i minutes"
+#~ msgstr[0] "%i minut"
+#~ msgstr[1] "%i minutit"
+
+#~ msgid "%i hour"
+#~ msgid_plural "%i hours"
+#~ msgstr[0] "%i tund"
+#~ msgstr[1] "%i tundi"
+
+#~ msgid "%i %s %i %s"
+#~ msgstr "%i %s ja %i %s"
+
+#~ msgid "hour"
+#~ msgid_plural "hours"
+#~ msgstr[0] "tund"
+#~ msgstr[1] "tundi"
+
+#~ msgid "minute"
+#~ msgid_plural "minutes"
+#~ msgstr[0] "minut"
+#~ msgstr[1] "minutit"
+
+#~ msgid "Show debugging information for all files"
+#~ msgstr "Silumisteabe näitamine kõikide failide kohta"
+
+#~ msgid "Debugging Options"
+#~ msgstr "Silumisvalikud"
+
+#~ msgid "Show debugging options"
+#~ msgstr "Silumisvalikute näitamine"
+
+#~ msgid "Show version of installed program and exit"
+#~ msgstr "Paigaldatud programmi versiooni näitamine ja töö lõpetamine"
+
+#~ msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
+#~ msgstr "Lõpetamine pärast väikest viivitust (silumiseks)"
+
+#~ msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
+#~ msgstr "Lõpetamine pärast halduri laadimist (silumiseks)"
+
+#~ msgid "GNOME Power Manager"
+#~ msgstr "GNOME vooluhaldur"
+
+#~ msgid "Battery is very low"
+#~ msgstr "Aku täituvus on kriitilisel tasemel"
+
+#~ msgid "Power plugged in"
+#~ msgstr "Vooluvõrku ühendamine"
+
+#~ msgid "Power unplugged"
+#~ msgstr "Vooluvõrgust lahutamine"
+
+#~ msgid "Lid has opened"
+#~ msgstr "Kaane avamine"
+
+#~ msgid "Lid has closed"
+#~ msgstr "Kaane sulgemine"
+
+#~ msgid "Battery is low"
+#~ msgstr "Aku on tühjenemas"
+
+#~ msgid "Battery is full"
+#~ msgstr "Aku on täis"
+
+#~ msgid "Suspend started"
+#~ msgstr "Uinaku alustamine"
+
+#~ msgid "Resumed"
+#~ msgstr "Naasemine"
+
+#~ msgid "Suspend failed"
+#~ msgstr "Uinaku nurjumine"
+
+#~ msgid "Computer failed to suspend."
+#~ msgstr "Arvutil pole võimalik uinuda."
+
+#~ msgid "Failed to suspend"
+#~ msgstr "Tõrge uinumisel"
+
+#~ msgid "Computer failed to hibernate."
+#~ msgstr "Arvutil pole võimalik talveunne jääda."
+
+#~ msgid "Failed to hibernate"
+#~ msgstr "Tõrge talveunne jäämisel"
+
+#~ msgid "Failure was reported as:"
+#~ msgstr "Tõrke kohta tuli järgmine raport:"
+
+#~ msgid "Visit help page"
+#~ msgstr "Külasta kodulehte"
+
+#~ msgid "Display DPMS activated"
+#~ msgstr "Kuva DPMS-vooluhaldus on aktiveeritud"
+
+#~ msgid "On battery power"
+#~ msgstr "Akutoitel"
+
+#~ msgid "Laptop lid is closed"
+#~ msgstr "Sülearvuti kaas on suletud"
+
+#~ msgid "Power Information"
+#~ msgstr "Vooluga seotud sündmuste andmed"
+
+#~ msgid "Battery may be recalled"
+#~ msgstr "Aku võib olla ümbervahetamiseks tagasi kutsutud"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
+#~ "risk.\n"
+#~ "\n"
+#~ "For more information visit the battery recall website."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sinu arvutis olev aku võib olla ohtlik ning %s palub selle tagastamist.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Täpsemat infot leiab aku tagasikutse veebilehelt."
+
+#~ msgid "Visit recall website"
+#~ msgstr "Külasta aku tagasikutse veebilehte"
+
+#~ msgid "Do not show me this again"
+#~ msgstr "Seda rohkem ei näidata"
+
+#~ msgid "Battery may be broken"
+#~ msgstr "Aku võib katki olla"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old "
+#~ "or broken."
+#~ msgstr ""
+#~ "Arvuti aku mahtuvus on väga väike (%1.1f%%) ja see tähendab, et aku võib "
+#~ "olla kas vana või vigane."
+
+#~ msgid "Battery Charged"
+#~ msgid_plural "Batteries Charged"
+#~ msgstr[0] "Aku on täis laetud"
+#~ msgstr[1] "Akud on täis laetud"
+
+#~ msgid "Battery Discharging"
+#~ msgstr "Aku tühjenemine"
+
+#~ msgid "%s of battery power remaining (%.0f%%)"
+#~ msgstr "Aku suudab toita veel %s (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "UPS Discharging"
+#~ msgstr "UPS-i tühjenemine"
+
+#~ msgid "%s of UPS backup power remaining (%.0f%%)"
+#~ msgstr "UPS suudab toita veel %s (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "Battery low"
+#~ msgstr "Aku on tühjenemas"
+
+#~ msgid "Laptop battery low"
+#~ msgstr "Sülearvuti aku on peaaegu tühi"
+
+#~ msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
+#~ msgstr "Ligikaudu <b>%s</b> jäänud (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "UPS low"
+#~ msgstr "UPS-i aku on peaaegu tühi"
+
+#~ msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
+#~ msgstr "UPS suudab arvutit toita veel ligikaudu <b>%s</b> (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "Mouse battery low"
+#~ msgstr "Hiire patarei on peaaegu tühi"
+
+#~ msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
+#~ msgstr "Juhtmeta hiire aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "Keyboard battery low"
+#~ msgstr "Klaviatuuri patarei on peaaegu tühi"
+
+#~ msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
+#~ msgstr "Juhtmeta klaviatuuri aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "PDA battery low"
+#~ msgstr "PDA patarei (või aku) on peaaegu tühi"
+
+#~ msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
+#~ msgstr "Pihuarvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "Cell phone battery low"
+#~ msgstr "Mobiiltelefoni aku on kriitiliselt tühi"
+
+#~ msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
+#~ msgstr "Mobiiltelefoni aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "Media player battery low"
+#~ msgstr "Meediaesitaja aku on tühi"
+
+#~ msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
+#~ msgstr "Meediaesitaja aku on tühi (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "Tablet battery low"
+#~ msgstr "Graafikalaua aku on tühi"
+
+#~ msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
+#~ msgstr "Graafikalaua aku on tühi (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "Attached computer battery low"
+#~ msgstr "Ühendatud arvuti aku on peaaegu tühi"
+
+#~ msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
+#~ msgstr "Ühendatud arvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%)"
+
+#~ msgid "Battery critically low"
+#~ msgstr "Aku on kriitiliselt tühi"
+
+#~ msgid "Laptop battery critically low"
+#~ msgstr "Sülearvuti aku on kriitiliselt tühi"
+
+#~ msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
+#~ msgstr "Andmete kaotsimineku vältimiseks ühenda arvuti vooluvõrku."
+
+#~ msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
+#~ msgstr "Kui arvutit vooluvõrku ei ühendata, siis uinub ta peagi."
+
+#~ msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
+#~ msgstr "Kui arvutit vooluvõrku ei ühendata, siis jääb ta peagi talveunne."
+
+#~ msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui arvutit vooluvõrku ei ühendata, siis lülitab ta ennast peagi välja."
+
+#~ msgid "UPS critically low"
+#~ msgstr "UPS on kriitiliselt tühi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power "
+#~ "to your computer to avoid losing data."
+#~ msgstr ""
+#~ "UPS suudab arvutit toita veel ligikaudu <b>%s</b> (%.0f%%). Andmete "
+#~ "kaotsimineku vältimiseks taasta võrgutoide."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+#~ "functioning if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "Juhtmeta hiire aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, "
+#~ "kui seda ei laeta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon "
+#~ "stop functioning if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "Juhtmeta klaviatuuri aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti "
+#~ "välja, kui seda ei laeta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
+#~ "if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "PDA aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei "
+#~ "laeta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+#~ "functioning if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mobiiltelefoni aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, "
+#~ "kui seda ei laeta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+#~ "functioning if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "Meediaesitaja aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, "
+#~ "kui seda ei laeta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+#~ "functioning if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "Graafikalaua aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, "
+#~ "kui seda ei laeta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
+#~ "shutdown if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ühendatud arvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti "
+#~ "välja, kui seda ei laeta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The battery is below the critical level and this computer will <b>power-"
+#~ "off</b> when the battery becomes completely empty."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aku täituvus on alla kriitilise piiri, see arvuti <b>lülitub välja</b> "
+#~ "kui aku päris tühjaks saab."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The battery is below the critical level and this computer is about to "
+#~ "suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
+#~ "computer in a suspended state."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aku täituvus on alla kriitilise piiri ning see arvuti uinub. <br/"
+#~ "><b>Märkus:</b> ka uinaku ajal tarvitab arvuti natukene voolu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The battery is below the critical level and this computer is about to "
+#~ "hibernate."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aku täituvus on alla kriitilise piiri ning see arvuti läheb talveunne."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The battery is below the critical level and this computer is about to "
+#~ "shutdown."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aku täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu arvuti seisatakse."
+
+#~ msgid ""
+#~ "UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
+#~ "when the UPS becomes completely empty."
+#~ msgstr ""
+#~ "UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri, UPS-i täielikul tühjenemisel "
+#~ "<b>lülitub arvuti välja</b>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
+#~ msgstr ""
+#~ "UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu läheb arvuti "
+#~ "talveunne."
+
+#~ msgid ""
+#~ "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
+#~ msgstr ""
+#~ "UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu arvuti lülitatakse "
+#~ "välja."
+
+#~ msgid "%s remaining"
+#~ msgstr "%s jäänud"
+
+#~ msgid "_Preferences"
+#~ msgstr "_Eelistused"
+
+#~ msgid "provides %s laptop runtime"
+#~ msgstr "see tagab sülearvuti tööajaks %s"
+
+#~ msgid "%s %s remaining"
+#~ msgstr "%s %s jäänud"
+
+#~ msgid "%s %s until charged"
+#~ msgstr "%s %s täitumiseni"
+
+#~ msgid "provides %s battery runtime"
+#~ msgstr "aku suudab nüüd toita %s"
+
+#~ msgid "Product:"
+#~ msgstr "Toode:"
+
+#~ msgid "Status:"
+#~ msgstr "Olek:"
+
+#~ msgid "Missing"
+#~ msgstr "Puudub"
+
+#~ msgid "Percentage charge:"
+#~ msgstr "Laetuse protsent:"
+
+#~ msgid "Vendor:"
+#~ msgstr "Tootja:"
+
+#~ msgid "Technology:"
+#~ msgstr "Tehnoloogia:"
+
+#~ msgid "Serial number:"
+#~ msgstr "Seerianumber:"
+
+#~ msgid "Model:"
+#~ msgstr "Mudel:"
+
+#~ msgid "Charge time:"
+#~ msgstr "Laadimise profiil:"
+
+#~ msgid "Discharge time:"
+#~ msgstr "Tühjenemise profiil:"
+
+#~ msgid "Excellent"
+#~ msgstr "Suurepärane"
+
+#~ msgid "Good"
+#~ msgstr "Hea"
+
+#~ msgid "Fair"
+#~ msgstr "Normaalne"
+
+#~ msgid "Poor"
+#~ msgstr "Halb"
+
+#~ msgid "Capacity:"
+#~ msgstr "Mahtuvus:"
+
+#~ msgid "Current charge:"
+#~ msgstr "Aku laetus:"
+
+#~ msgid "Last full charge:"
+#~ msgstr "Viimane täislaadimine:"
+
+#~ msgid "Design charge:"
+#~ msgstr "Tehasetäituvus:"
+
+#~ msgid "Charge rate:"
+#~ msgstr "Laadimise kiirus:"
+
+#~ msgid "Laptop battery not present"
+#~ msgstr "Sülearvuti aku pole ühendatud"
+
+#~ msgid "Laptop battery is charging"
+#~ msgstr "Sülearvuti aku laeb"
+
+#~ msgid "Laptop battery is discharging"
+#~ msgstr "Sülearvuti aku tühjeneb"
+
+#~ msgid "Laptop battery is empty"
+#~ msgstr "Sülearvuti aku on tühi"
+
+#~ msgid "Laptop battery is charged"
+#~ msgstr "Sülearvuti aku on täis laetud"
+
+#~ msgid "Laptop battery is waiting to charge"
+#~ msgstr "Sülearvuti aku ootab laadimist"
+
+#~ msgid "Laptop battery is waiting to discharge"
+#~ msgstr "Sülearvuti aku on tühjenemise ootel"
+
+#~ msgid "UPS is charging"
+#~ msgstr "UPS laeb"
+
+#~ msgid "UPS is discharging"
+#~ msgstr "UPS tühjeneb"
+
+#~ msgid "UPS is empty"
+#~ msgstr "UPS on tühi"
+
+#~ msgid "UPS is charged"
+#~ msgstr "UPS on täis laetud"
+
+#~ msgid "Mouse is charging"
+#~ msgstr "Hiir laeb"
+
+#~ msgid "Mouse is discharging"
+#~ msgstr "Hiir tühjeneb"
+
+#~ msgid "Mouse is empty"
+#~ msgstr "Hiir on tühi"
+
+#~ msgid "Mouse is charged"
+#~ msgstr "Hiir on täis laetud"
+
+#~ msgid "Keyboard is charging"
+#~ msgstr "Klaviatuur laeb"
+
+#~ msgid "Keyboard is discharging"
+#~ msgstr "Klaviatuur tühjeneb"
+
+#~ msgid "Keyboard is empty"
+#~ msgstr "Klaviatuur on tühi"
+
+#~ msgid "Keyboard is charged"
+#~ msgstr "Klaviatuur on täis laetud"
+
+#~ msgid "PDA is charging"
+#~ msgstr "PDA laeb"
+
+#~ msgid "PDA is discharging"
+#~ msgstr "PDA tühjeneb"
+
+#~ msgid "PDA is empty"
+#~ msgstr "PDA on tühi"
+
+#~ msgid "PDA is charged"
+#~ msgstr "PDA on täis laetud"
+
+#~ msgid "Cell phone is charging"
+#~ msgstr "Mobiiltelefon laeb"
+
+#~ msgid "Cell phone is discharging"
+#~ msgstr "Mobiiltelefon tühjeneb"
+
+#~ msgid "Cell phone is empty"
+#~ msgstr "Mobiiltelefon on tühi"
+
+#~ msgid "Cell phone is charged"
+#~ msgstr "Mobiiltelefon on täis laetud"
+
+#~ msgid "Media player is charging"
+#~ msgstr "Meediaesitaja laeb"
+
+#~ msgid "Media player is discharging"
+#~ msgstr "Meediaesitaja tühjeneb"
+
+#~ msgid "Media player is empty"
+#~ msgstr "Meediaesitaja on tühi"
+
+#~ msgid "Media player is charged"
+#~ msgstr "Meediaesitaja on täis laetud"
+
+#~ msgid "Tablet is charging"
+#~ msgstr "Graafikalaud laeb"
+
+#~ msgid "Tablet is discharging"
+#~ msgstr "Graafikalaud tühjeneb"
+
+#~ msgid "Tablet is empty"
+#~ msgstr "Graafikalaud on tühi"
+
+#~ msgid "Tablet is charged"
+#~ msgstr "Graafikalaud on täis laetud"
+
+#~ msgid "Computer is charging"
+#~ msgstr "Arvuti laeb"
+
+#~ msgid "Computer is discharging"
+#~ msgstr "Arvuti tühjeneb"
+
+#~ msgid "Computer is empty"
+#~ msgstr "Arvuti on tühi"
+
+#~ msgid "Computer is charged"
+#~ msgstr "Arvuti on täis laetud"
 
 #~ msgid "Configure power management"
 #~ msgstr "Vooluhalduse seadistamine"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]