commit: r3480 - /gnome/master/desktop/vino.poAuthor: mattias
Date: Wed Dec 19 17:33:03 2012
New Revision: 3480

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/vino.po

Modified: gnome/master/desktop/vino.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/vino.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/vino.po [utf-8] Wed Dec 19 17:33:03 2012
@@ -15,8 +15,8 @@
 "Project-Id-Version: Vino HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=vino&keywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-22 18:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-23 05:02+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-18 09:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-19 17:31+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
@@ -101,19 +101,19 @@
 msgid ""
 "If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
 "\n"
-"Set this if you want that accept connections only from some specific network "
-"interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
+"Set this if you want to accept connections only from some specific network "
+"interface. For example, eth0, wifi0, lo and so on."
 msgstr ""
 "Kui pole määratud, kuulab server kõiki võrguliideseid.\n"
 "\n"
-"Määra, et nõustuda ühendustega ainult määratud võrguliidestelt, nagu eth0, "
-"wifi0, lo, ..."
+"Märgi see, et nõustuda ühendustega ainult määratud võrguliidestelt. Näiteks "
+"eth0, wifi0, lo ja teised."
 
 msgid "Listen on an alternative port"
 msgstr "Alternatiivse pordi kuulamine"
 
 msgid ""
-"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
+"If true, the server will listen on another port, instead of the default "
 "(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
 msgstr ""
 "Kui märgitud, siis kuulab server vaikimisi pordi (5900) asemel võtmega "
@@ -124,7 +124,7 @@
 
 msgid ""
 "The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
-"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
+"is set to true. Valid values are in the range of 5000 to 50000."
 msgstr ""
 "Port, mida kuulatakse, kui võti \"use_alternative_port\" on märgitud. "
 "Võimalikud väärtused on vahemikus 5000 kuni 50000."
@@ -192,7 +192,8 @@
 msgid "Lock the screen when last user disconnect"
 msgstr "Ekraani lukustamine pärast viimase kasutaja lahtiühendamist"
 
-msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
+msgid ""
+"If true, the screen will be locked after the last remote client disconnects."
 msgstr ""
 "Kui märgitud, siis pärast viimase kaugkliendi lahtiühendamist ekraan "
 "lukustatakse."
@@ -202,46 +203,52 @@
 
 msgid ""
 "This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
-"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
-"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
-"\"never\" - Never shows the icon."
+"\"always\" - the icon will always be present; \"client\" - the icon will "
+"only be present when someone is connected (this is the default behavior); "
+"\"never\" - the icon will not be present."
 msgstr ""
 "Selle võtmega juhitakse olekuikooni käitumist. Võimalikud on kolm väärtust: "
 "\"always\" - ikooni kuvatakse alati; \"client\" - ikooni kuvatakse ainult "
 "juhul, kui keegi on ühendatud, see on ka vaikimisi väärtus; \"never\" - "
-"ikooni ei kvuata mitte kunagi."
-
-msgid "When true, disable the background on receive valid session"
-msgstr "Kui tõene, keelatakse sissetuleva õige ühenduse korral taustapilt"
-
-msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
+"ikooni ei kuvata mitte kunagi."
+
+msgid "Whether to disable the desktop background when a user is connected"
+msgstr "Kui märgitud, keelatakse sissetuleva õige ühenduse korral taustapilt"
+
+msgid ""
+"When true, disable the desktop background and replace it with a single block "
+"of color when a user successfully connects."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, keelatakse kasutaja edukal ühendumisel töölaua taustapilt ja "
+"asendatakse see ühtlase värviga."
+
+msgid "Whether a UPnP router should be used to forward and open ports"
 msgstr "UPNP kasutamine ruuterist pordi edasisuunamiseks"
 
 msgid ""
-"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
-"vino in the router."
-msgstr ""
-"Kui tõene, kasutatakse UPNP protokolli vino kasutatava pordi automaatseks "
-"edasisuunamiseks ruuterist."
+"If true, request that a UPnP-capable router should forward and open the port "
+"used by Vino."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, nõutakse, et UPnP võimekusega ruuter edastaks ja avaks Vino "
+"kasutatava pordi."
 
 msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
 msgstr "Kas X.org'i XDamage laiendus on keelatud või mitte"
 
 msgid ""
-"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
-"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
-"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
-"effect."
+"If true, do not use the XDamage extension of X.org. This extension does not "
+"work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it will "
+"make Vino work in these environments, with slower rendering as a side effect."
 msgstr ""
 "Kui märgitud, siis X.org'i XDamage laiendust ei kasutata. See laiendus ei "
 "tööta mõnede videodraiveritega korrektselt, kui kasutatakse 3D efekte. "
-"Laienduse keelamine lubab vinol töötada, kuid renderdamine on mõnevõrra "
+"Laienduse keelamine lubab Vinol töötada, kuid renderdamine on mõnevõrra "
 "aeglasem."
 
 msgid "Notify on connect"
 msgstr "Teade ühendumisel"
 
-msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
+msgid "If true, show a notification when a user connects to the system."
 msgstr "Kui märgitud, siis antakse teada kasutaja ühendumisest süsteemiga."
 
 msgid "Desktop Sharing Preferences"
@@ -354,6 +361,9 @@
 "Sinu XServer ei toeta XTest laiendust - võrgus asuv töölaud on ligipääsetav "
 "ainult vaatamiseks\n"
 
+#. Tube mode uses Telepathy's Tubes to share a user's desktop directly
+#. * with another IM contact. http://telepathy.freedesktop.org/wiki/Tubes
+#.
 msgid "Start in tube mode, for the ‘Share my Desktop’ feature"
 msgstr "\"Minu töölaua jagamise\" võimaluse jaoks käivitumine toru-režiimis"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]