commit: r3475 - /gnome/master/desktop/gnome-shell.poAuthor: mattias
Date: Wed Dec 19 17:09:42 2012
New Revision: 3475

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-shell.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-shell.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-shell.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-shell.po [utf-8] Wed Dec 19 17:09:42 2012
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-12-09 13:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-18 17:13+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-19 16:47+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -153,8 +153,8 @@
 "state of the checkbox."
 msgstr ""
 "Shell küsib parooli, kui haagitakse krüpteeritud seade või kaugfailisüsteem. "
-"Kui parooli on võimalik salvestada järgmise kasutuse jaoks, näidatakse "
-"\"Jäta parool meelde\" märkeruutu. See võti määrab märkeruudu vaikimisi "
+"Kui parooli on võimalik salvestada edaspidiseks kasutuseks, näidatakse "
+"'Salvesta parool' märkeruutu. See võti määrab selle märkeruudu vaikimisi "
 "oleku."
 
 msgid "Show the week date in the calendar"
@@ -257,9 +257,9 @@
 "are 'thumbnail-only' (shows a thumbnail of the window), 'app-icon-"
 "only' (shows only the application icon) or 'both'."
 msgstr ""
-"Seadistab, kuidas aknaid akendevahetajas kuvatakse. Sobivad väärtused on "
-"'thumbnail-only' (näidatakse ainult pisipilti), 'app-icon-only' (näidatakse "
-"ainult rakenduse ikooni) või 'both' (näidatakse mõlemaid)."
+"Seadistab, kuidas aknaid aknavahetajas kuvatakse. Sobivad väärtused on "
+"'thumbnail-only' (näidatakse ainult pisipilti aknast), 'app-icon-"
+"only' (näidatakse ainult akna ikooni) või 'both' (mõlemad)."
 
 msgid "Attach modal dialog to the parent window"
 msgstr "Modaaldialoog kuulub vanemakna juurde"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]