commit: r3285 - /gnome/master/desktop/zenity.poAuthor: mattias
Date: Wed Aug  8 12:51:52 2012
New Revision: 3285

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/zenity.po

Modified: gnome/master/desktop/zenity.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/zenity.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/zenity.po [utf-8] Wed Aug  8 12:51:52 2012
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: zenity MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=zenity&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-31 16:55+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-06 12:02+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-01 21:53+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -105,47 +105,54 @@
 msgid "You should use only one List dialog type.\n"
 msgstr "Sa peaks kasutama ainult ühte loendidialoogi liiki\n"
 
-msgid "<b>Forms dialog</b>"
-msgstr "<b>Vormidialoog</b>"
+msgid "Calendar selection"
+msgstr "Kalendrivalik"
+
+msgid "Select a date from below."
+msgstr "Vali allolevast kalendrist kuupäev."
+
+msgid "C_alendar:"
+msgstr "_Kalender:"
 
 msgid "Add a new entry"
 msgstr "Uue kirje lisamine"
 
+msgid "_Enter new text:"
+msgstr "_Sisesta uus tekst:"
+
+msgid "Error"
+msgstr "Viga"
+
+msgid "An error has occurred."
+msgstr "Tekkis veaolukord."
+
+#, fuzzy
+msgid "Forms dialog"
+msgstr "<b>Vormidialoog</b>"
+
+msgid "Information"
+msgstr "Teave"
+
+msgid "All updates are complete."
+msgstr "Kõik uuendused on valmis."
+
+msgid "Progress"
+msgstr "Edenemine"
+
+msgid "Running..."
+msgstr "Töötab..."
+
+msgid "Question"
+msgstr "Küsimus"
+
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
+msgstr "Oled sa kindel, et soovid jätkata?"
+
 msgid "Adjust the scale value"
 msgstr "Skaala väärtuse kohandamine"
 
-msgid "All updates are complete."
-msgstr "Kõik uuendused on valmis."
-
-msgid "An error has occurred."
-msgstr "Tekkis veaolukord."
-
-msgid "Are you sure you want to proceed?"
-msgstr "Oled sa kindel, et soovid jätkata?"
-
-msgid "C_alendar:"
-msgstr "_Kalender:"
-
-msgid "Calendar selection"
-msgstr "Kalendrivalik"
-
-msgid "Error"
-msgstr "Viga"
-
-msgid "Information"
-msgstr "Teave"
-
-msgid "Progress"
-msgstr "Edenemine"
-
-msgid "Question"
-msgstr "Küsimus"
-
-msgid "Running..."
-msgstr "Töötab..."
-
-msgid "Select a date from below."
-msgstr "Vali allolevast kalendrist kuupäev."
+msgid "Text View"
+msgstr "Tekstivaade"
 
 msgid "Select items from the list"
 msgstr "Kirjete valimine loendist"
@@ -153,14 +160,8 @@
 msgid "Select items from the list below."
 msgstr "Vali allolevast loendist kirjed."
 
-msgid "Text View"
-msgstr "Tekstivaade"
-
 msgid "Warning"
 msgstr "Hoiatus"
-
-msgid "_Enter new text:"
-msgstr "_Sisesta uus tekst:"
 
 msgid "Set the dialog title"
 msgstr "Dialoogi pealkirja määramine"
@@ -302,6 +303,10 @@
 msgid "Use radio buttons for first column"
 msgstr "Esimese veeru jaoks raadionuppude kasutamine"
 
+#, fuzzy
+msgid "Use an image for first column"
+msgstr "Esimese veeru jaoks märkeruutude kasutamine"
+
 msgid "Allow multiple rows to be selected"
 msgstr "Mitme rea samaaegse valimise lubamine"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]