Re: [team-gnome-gr] "conflict" στο Ubuntuconflict=σύγκρουση
damaged file=κατεστραμένο αρχείο

Εφόσον δεν υπάρχουν εναλλακτικές παγιωμένες αποδόσεις, υποθέτω ότι αυτές
οι αποδόσεις ισχύουν και στο Ουμπούντου.
Σ.
O/H c7p c7p έγραψε:
Συνάντησα αυτό το string (αναφέρεται στο Synaptic)

Reinstall a package. This may be useful if you wish to revert a package to
its default state, or repair any *conflicts* or *damaged files*.


Ποιά θα είναι η σωστή μετάφραση για τις τονισμένες λέξεις;
(με το σωστή εννοώ όποια μετάφραση έχει επικρατήσει στο Ubuntu)

ευχαριστώ


------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
Team mailing list
Team lists gnome gr
http://lists.gnome.gr/listinfo.cgi/team-gnome.gr

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]