Sbam ar restr gnome-cyHelo,

Mae'n ddrwg gyda fi eich bod chi wedi bod yn derbyn sbam drwy restr
gnome-cy yn ddiweddar. Rwy wedi newid gosodiadau'r rhestr fel na all
neb danysgrifio iddi heb fy nghaniatâd. Gobeithio bydd hynny'n datrys
y broblem.

Rhys


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]