Cyfieithiad Rheolwr =?UTF-8?Q?P=C5=B5er?= GNOMEHelo, 

Yn ystod GUADEC ac dros y wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn newyddu
cyfieithiad Rheolwr Pŵer GNOME. Rwyf yn atodi'r ffeil .po fel fod pobl
yn gallu adolygu fy nghyfieithiadau, ac os yw'n gywir ei cyflwyno i SVN.
Mae'r cyfieithiad yn seiliedig ar y gangen 'trunk' yn SVN. Un llinyn
doeddwn i ddim yn gallu cyfieithu oedd "PDAs", byddwn yn ddiolchgar pe
bai rywyn yn awgrymu beth i wneud gyda hyn.

Pob hwyl;

Iestyn
# GNOME Power Manager in Welsh.
# This file is distributed under the same license as GNOME Power Manager.
# Rhys Jones <rhys sucs org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-03 19:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-02 22:05+0100\n"
"Last-Translator: Iestyn Pryce <dylunio gmail com>\n"
"Language-Team: Welsh <gnome-cy lists linux org uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural= (n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != "
"11) ? 2 : 3;\n"

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:72
msgid "Power Manager Brightness Applet"
msgstr "Rhaglennig Disgleirdeb Rheolwr Pŵer"

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:73
msgid "Adjusts laptop panel brightness."
msgstr "Addasu disgleirdeb panel y gliniadur."

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:319
#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:307
#, c-format
msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
msgstr "Methu cysylltu â Rheolwr Pŵer GNOME"

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:321
#, c-format
msgid "Cannot get laptop panel brightness"
msgstr "Methu cael disgleirdeb panel y gliniadur"

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:323
#, c-format
msgid "LCD brightness : %d%%"
msgstr "Disgleirdeb yr LCD: %d%%"

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:710
#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:375 ../src/gpm-tray-icon.c:301
msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
msgstr "Trwyddedir dan dermau Trwydded Gyffredinol Gyhoeddus GNU Fersiwn 2"

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:711
#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:376 ../src/gpm-tray-icon.c:302
msgid ""
"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
"of the License, or (at your option) any later version."
msgstr ""
"Meddalwedd rhydd yw Rheolwr Pŵer; gallwch ei ailddosbarthu\n"
"ac/neu ei newid o dan dermau Trwydded Gyffredinol Gyhoeddus\n"
"GNU a gyhoeddir gan y Free Software Foundation; naill ai fersiwn 2 y\n"
"Drwydded, neu (o'ch dewis chi) unrhyw fersiwn mwy diweddar."

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:715
#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:380 ../src/gpm-tray-icon.c:306
msgid ""
"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
"GNU General Public License for more details."
msgstr ""
"Mae Power Manager yn cael ei ddosbarthu yn y gobaith y bydd\n"
"yn ddefnyddiol, ond HEB UNRHYW WARANT; heb hyd yn oed y warant\n"
"ymhlyg o FARSIANDÏAETH ac ADDASRWYDD AT BWRPAS ARBENNIG. \n"
"Gweler Trwydded Gyffredinol Gyhoeddus GNU am ragor o fanylion."

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:719
#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:384 ../src/gpm-tray-icon.c:310
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
"02110-1301, USA."
msgstr ""
"Fe ddylech fod wedi derbyn copi o Drwydded Gyffredinol Gyhoeddus\n"
"GNU ynghyd â'r rhaglen hon; os na, ysgrifennwch at y Free Software\n"
"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
"02110-1301, USA."

#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:733
msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
msgstr "Hawlfraint © 2006 Benjamin Canou"

#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:1
msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
msgstr "Addasu disgleirdeb panel y Gliniadur"

#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:2
msgid "Brightness Applet"
msgstr "Rhaglennig Disgleirdeb "

#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:3
msgid "Brightness Applet Factory"
msgstr "Ffatri Rhaglennig Disgleirdeb"

#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:4
msgid "Factory for Brightness Applet"
msgstr "Ffatri ar gyfer Rhaglennig Disgleirdeb"

#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:58
msgid "Power Manager Inhibit Applet"
msgstr "Rhaglennig Rheowr Pŵer"

#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:59
msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
msgstr "Galleuogi defnyddiwr i atal arbed pŵer ymysgogol"

#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:310
#, c-format
msgid "Automatic sleep inhibited"
msgstr "Cwsg ymysgogol wedi'i atal"

#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:312
#, c-format
msgid "Automatic sleep enabled"
msgstr "Cwsg ymysgogol wedi'i alleuogi"

#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:340
msgid "Manual inhibit"
msgstr "Atal â llaw"

#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:398
msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
msgstr "Hawlfraint © 2006-2007 Richard Hughes"

#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:1
msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
msgstr "Galleuogi defnyddiwr i atal arbed pŵer ymysgogol"

#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Inhibit Applet"
msgstr "Ffatri ar gyfer Rhaglennig Atal"

#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:3
msgid "Inhibit Applet"
msgstr "Rhaglennig Atal"

#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:4
msgid "Inhibit Applet Factory"
msgstr "Ffatri Rhaglennig Atal"

#. common descriptions of this program
#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:43
msgid "Power Manager"
msgstr "Rheolwr Pŵer"

#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:2
msgid "Power management daemon"
msgstr "Ellyll rheoli pŵer"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
msgid ""
"After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number "
"of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five "
"seconds is enough while not being so long that the user gets confused."
msgstr ""
"Ar ôl ail-gychwyn, bydd gnome-power-manager yn atal gweithredoedd polisi am "
"nifer o eiliadau er mwyn i negeseuon sefydlogi ac i HAL adnewyddu ei hun. "
"Mae pum eiliad, fel arfer, yn ddigonol heb fod yn gyfnod rhy hir fyddai'n "
"drysu'r defnyddiwr."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
msgstr "Rhoi Seibio a Chysgu ar y ddewislen"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
msgid "Allow backlight brightness adjustment"
msgstr "Gadael newid disgleirdeb y cefnolau"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
msgid "Battery critical low action"
msgstr "Gweithred pan fo'r batri'n argyfyngus o isel"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
msgid "Change the brightness automatically using the ambient light sensors"
msgstr ""
"Newid y disgleirdeb i ddefnyddio'r  synhwryddion golau amgylchol yn "
"rhagosodedig"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
msgid "Check CPU load before sleeping"
msgstr "Gwirio llwyth y CPU cyn cysgu"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
msgstr "Tywyllu'r sgrin yn dilyn cyfnod heb weithgarwch pan ar pŵer CE"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
msgstr "Tywyllu'r sgrin yn dilyn cyfnod heb weithgarwch pan ar pŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
msgid ""
"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
msgstr ""
"Opsiynau dangos yr eicon hysbysu. Y gwerthoedd dilys yw \"never\", \"critical"
"\", \"charge\", \"present\" ac \"always\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
msgid "Hibernate button action"
msgstr "Gweithred y botwm cysgu"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
msgid "Hibernate enabled"
msgstr "Gellir cysgu"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored from other programs."
msgstr "A ddylid anwybyddu ceisiadau atal ddaw ar DBUS o raglenni eraill."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored."
msgstr "A ddylid anwybyddu ceisiadau atal ddaw ar DBUS."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
msgid ""
"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
"failed."
msgstr "A ddylid dangos neges hysbysu os yw'r seibio neu'r cwsg yn methu."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
msgid ""
"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
"charged."
msgstr "A ddylid dangos neges hysbysu pan fo'r batri ar bŵer llawn."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
msgid ""
"If a notification message should be displayed when the battery is getting "
"low."
msgstr "A ddylid dangos neges hysbysu pan fo bŵer y batri'n mynd yn isel."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
msgid ""
"If a notification message should be displayed when the profile data is "
"guessed."
msgstr ""
"A ddylid dangos neges hysbysu pan fo'r proffil data wedi ei amcangyfrif."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
msgid "If extra debugging messages should be used"
msgstr "A ddylid defnyddio negeseuon dadnamu ychwanegol"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
msgid ""
"If extra debugging messages should be used. Only turn this on for debugging."
msgstr ""
"Os dylai negeseuon dadnamu cael eu defnyddio. Troi hyn ymlaen i dadnamu'n "
"unig."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
msgid ""
"If niced processes are considered, they can cause a frequency increment even "
"though their absolute load percentage wouldn't trigger the scaling mechanism "
"to switch up the frequency."
msgstr ""
"Os yw prosesau neis yn cael eu ystyried, maent yn gallu achosi cynydd amledd "
"er ni fyddai eu canrhan llwyth uniongyrchol yn achosi'r fecanwaith graddio y "
"gynyddu'r amledd."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
msgid "If sounds should be used"
msgstr "A ddylid defnyddio sain"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
msgid ""
"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
"requests have stopped the policy action."
msgstr ""
"A ddylid defnyddio sain pan fo'r pŵer yn argyfyngus o isel, neu pan fo "
"ceisiadau atal wedi rhwystro gweithred bolisi."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
msgstr "A ddylid gwirio llwyth y CPU cyn cyflawni'r weithred segura."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
msgid ""
"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
"area drop down menu."
msgstr ""
"A ddylid cynnwys opsiynau Seibio a Chysgu yn newislen gwympo'r ardal hysbysu."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
msgid ""
"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
"disconnected"
msgstr ""
"A ddylai fod digwyddiad batri pan fo'r caead ar gau a'r pŵer wedi ei "
"ddatgysylltu"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
msgid ""
"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
"disconnected at a later time."
msgstr ""
"A ddylai fod digwyddiad batri cau clawr (er enghraifft 'Seibio wrth gau'r "
"clawr ar bŵer batri') pan fo'r clawr eisoes wedi ei gau a'r pŵer AC wedi ei "
"ddatgysylltu'n hwyrach."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
msgstr ""
"Os dylai'r proffil a ddysgwyd cael ei ddefnyddio i cyfrifo'r amser sydd yn "
"weddill"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
msgid ""
"If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
"turn this off for debugging."
msgstr ""
"Os dylai'r proffil a ddysgwyd cael ei ddefnyddio i cyfrifo'r amser sydd yn "
"weddill. Dimond troi hyn bant i dadnamu."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
msgstr "A ddylid galluogi'r modd pŵer isel ar bŵer AC"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
msgstr "A ddylid galluogi'r modd pŵer isel ar bŵer UPS"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
msgstr "A ddylid galluogi'r modd pŵer isel ar bŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
msgid ""
"If the screen brightness can be changed when switching between AC and "
"battery power and by ambient light sensors."
msgstr ""
"A ddylid disgleirdeb y sgrin gallu cael ei newid pan yn newid rhwng pŵer CE "
"a batri a gan synhwyryddion golau amgylchol."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
msgid ""
"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
"light sensors."
msgstr ""
"Dylir disgleirdeb y sgrîn newid yn ymysgogol drwy defnyddio'r synhwryddion "
"golau amgylchol."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
msgid ""
"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
"light sensors. Valid is 'none', 'light' and 'dark'"
msgstr ""
"Dylir disgleirdeb y sgrîn newid yn ymysgogol drwy defnyddio'r synhwryddion "
"golau amgylchol. Mae 'none', 'light' a 'dark' yn valid"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
msgid ""
"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
"on AC power."
msgstr ""
"A ddylid tywyllu'r sgrin i arbed pŵer pan fo'r cyfrifiadur yn segur tra ar "
"pŵer CE."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
msgid ""
"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
"on battery power."
msgstr ""
"A ddylid tywyllu'r sgrin i arbed pŵer pan fo'r cyfrifiadur yn segur tra ar "
"pŵer batri."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
msgstr "A ddylid galluogi modd pŵer isel y system ar bŵer AC."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
msgstr "A ddylid galluogi modd pŵer isel y system ar bŵer UPS."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
msgid ""
"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
msgstr "A ddylid galluogi modd pŵer isel y system ar bŵer batri'r gliniadur."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
msgstr "A oes gan y defnyddiwr hawl i roi'r cyfrifiadur i gysgu."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
msgstr "A oes gan y defnyddiwr hawl i seibio'r cyfrifiadur."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
msgstr "A ddylid hysbysu'r defnyddiwr pan fo'r pŵer AC wedi ei ddatgysylltu."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
msgid ""
"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
msgstr ""
"A ddylid dangos yr hysbysiadau ar sail amser. Os yw hyn yn 'false', "
"defnyddir y canran gwefr yn lle hynny, all ddatrys problemau BIOS ACPI "
"gwallus."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
msgid "If we should show the CPU frequency scaling in the UI"
msgstr "Os dylwn ddangos graddio amledd CPU yn y UI"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
msgid ""
"If we should show the CPU frequency scaling in the UI. Some people need to "
"configure this for specific systems."
msgstr ""
"A ddylwn dangos graddio'r amledd CPU yn y UI. Mae angen i rhai pobl "
"ffurfweddu hyn ar gyfer systemau penodol."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
msgstr "Os dylwn ddangos y cynhwysiant isel ar gyfer batri torredig"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
msgstr "Os dylwn ddangos y cynhwysiant isel ar gyfer batri torredig."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
msgstr "Os dylwn ddangos y rybydd adalwadau batri ar gyfer batri torredig"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
msgid ""
"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
"this to false only if you know your battery is okay."
msgstr ""
"Os dylwn ddangos y rybydd adalwadau batri ar gyfer batri torredig. Gosod hyn "
"i ffals yn unig os rydych yn gwybod fod eich batri'n iawn."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
msgid ""
"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
"sleep on lid close"
msgstr ""
"Os dylwn dangos y rhybudd tra mae yna ataliad dilys a mae'r system wedi'i "
"ffurfweddu i gysgu pan mae'r caead yn cael ei gau"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
msgid ""
"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
"sleep on lid close."
msgstr ""
"Os dylwn dangos y rhybudd tra mae yna ataliad dilys a mae'r system wedi'i "
"ffurfweddu i gysgu pan mae'r caead yn cael ei gau."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
msgid "Keyboard brightness when on AC"
msgstr "Disgleirdeb y bysellfwrdd ar bŵer AC"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
msgid "Keyboard brightness when on battery"
msgstr "Disgleirdeb y bysellfwrdd ar bŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
msgid "LCD brightness when on AC"
msgstr "Disgleirdeb yr LCD ar bŵer AC"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
msgid "LCD brightness when on battery"
msgstr "Disgleirdeb yr LCD ar bŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
msgid "Laptop lid close action on battery"
msgstr "Gweithred cau clawr y gliniadur ar bŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
msgid "Laptop lid close action when on AC"
msgstr "Gweithred cau clawr y gliniadur ar bŵer AC"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
msgstr "Cloi modrwy allweddau GNOME ar gysgu"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
msgid "Lock screen on hibernate"
msgstr "Cloi'r sgrin wrth gysgu"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
msgid "Lock screen on suspend"
msgstr "Cloi'r sgrin wrth seibio"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
msgid "Lock screen when blanked"
msgstr "Cloi'r sgrin wrth ei blancio"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
msgid "Method used to blank screen on AC"
msgstr "Sut i flancio'r sgrin ar bŵer AC"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
msgid "Method used to blank screen on battery"
msgstr "Sut i flancio'r sgrin ar bŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
msgid "Notify on a low power"
msgstr "Hysbysu pan ar pŵer isel"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
msgid "Notify on a sleep failure"
msgstr "Hysbysu pan fo methiant seibio"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
msgstr "Hysbysu pan fo'r addasydd AC wedi ei ddatgysylltu"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
msgid "Notify when fully charged"
msgstr "Hysbysu pan fo'r wefr yn llawn"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
msgid "Notify when the profile data is guessed"
msgstr "Hysbysu pan fod data proffil wedi wedi'i amcangyfrif"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
msgstr "Y nifer o eiliadau i atal gweithredoedd polisi ar ôl ail-gychwyn"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
msgid "Percentage action is taken"
msgstr "Y canran pan ddylid gweithredu"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
msgid "Percentage considered critical"
msgstr "Y canran fydd yn argyfyngus"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
msgid "Percentage considered low"
msgstr "Y canran fydd yn isel"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
msgid "Power button action"
msgstr "Gweithred botwm pŵer"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
msgid "Sleep timeout computer when on AC"
msgstr "Rhoi'r cyfrifiadur i gysgu ar ôl yr adeg hon ar bŵer AC"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
msgid "Sleep timeout computer when on battery"
msgstr "Rhoi'r cyfrifiadur i gysgu ar ôl yr adeg hon ar bŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
msgid "Sleep timeout display when on AC"
msgstr "Rhoi'r dangosydd i gysgu ar ôl yr adeg hon ar bŵer AC"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
msgid "Sleep timeout display when on battery"
msgstr "Rhoi'r dangosydd i gysgu ar ôl yr adeg hon ar bŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
msgid "Suspend button action"
msgstr "Gweithred y botwm seibio"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
msgid "Suspend enabled"
msgstr "Seibio wedi'i alluogi"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
msgid ""
"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
"are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
msgstr ""
"Y dull DPMS ddefnyddir i flancio'r sgrin ar bŵer AC. Y gwerthoedd posib yw "
"\"default\", \"standby\", \"suspend\" ac \"off\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
msgid ""
"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
"values are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
msgstr ""
"Y dull DPMS ddefnyddir i flancio'r sgrin ar bŵer batri. Y gwerthoedd posib "
"yw \"default\", \"standby\", \"suspend\" ac \"off\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
msgid ""
"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
msgstr ""
"Yr hyn i'w wneud pan fo'r UPS yn argyfyngus o isel. Y gwerthoedd posib yw "
"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" a \"nothing\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
msgid ""
"The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", "
"\"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
msgstr ""
"Yr gweithred i'w wneud pan fo'r UPS yn isel. Y gwerthoedd posib yw "
"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" a \"nothing\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
msgid ""
"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
msgstr ""
"Yr hyn i'w wneud pan fo'r batri'n argyfyngus o isel. Y gwerthoedd posib yw "
"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" a \"nothing\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
msgid ""
"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
"\"nothing\"."
msgstr ""
"Yr hyn i'w wneud pan fo clawr y gliniadur ar gau a'r gliniadur ar bŵer AC. Y "
"gwerthoedd posib yw \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" a \"nothing\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
msgid ""
"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
"and \"nothing\"."
msgstr ""
"Yr hyn i'w wneud pan fo clawr y gliniadur ar gau a'r gliniadur ar bŵer "
"batri. Y gwerthoedd posib yw \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", and "
"\"nothing\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
msgid ""
"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
"\"nothing\"."
msgstr ""
"Yr hyn i'w wneud pan fo botwm cysgu'r system newydd ei wasgu. Y gwerthoedd "
"posib yw \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", and \"nothing\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
msgid ""
"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
"\"."
msgstr ""
"Yr hyn i'w wneud pan fo botwm pŵer y system wedi'i wasgu. Gwerthoedd posib "
"yw \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" a \"nothing\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
msgid ""
"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
"\"nothing\"."
msgstr ""
"Yr hyn i'w wneud pan fo botwm seibio'r system wedi'i wasgu. Gwerthoedd posib "
"yw \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" a \"nothing\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
msgid ""
"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
"computer is on AC power."
msgstr ""
"Y nifer o eiliadau cyn i'r dangosydd ddiffodd, os yw'r cyfrifiadur ar bŵer "
"AC."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
msgid ""
"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
"before it goes to sleep."
msgstr ""
"Y nifer o eiliadau sydd raid i'r cyfrifiadur fod yn segur, ar bŵer AC, cyn "
"mynd i gysgu."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
msgid ""
"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
"inactive before it goes to sleep."
msgstr ""
"Y nifer o eiliadau y mae angen i'r cyfrifiadur fod yn segur, ar bŵer AC, cyn "
"mynd i gysgu."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
msgid ""
"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
"inactive before the display goes to sleep."
msgstr ""
"Y nifer o eiliadau y mae angen i'r cyfrifiadur fod yn segur, ar bŵer batri, "
"cyn mynd i gysgu."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness"
msgstr "Faint dylai synhwyryddion goleini cyfrannu i'r disgleirdeb"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness."
msgstr "Faint dylai synhwyryddion goleini cyfrannu i'r disgleirdeb."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
msgid ""
"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
"0 and 100."
msgstr ""
"Disgleirdeb y dangosydd ar bŵer AC. Mae'r gwerthoedd posib rhwng 0 a 100."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
msgid ""
"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
"between 0 and 100."
msgstr ""
"Disgleirdeb y dangosydd ar bŵer batri. Mae'r gwerthoedd posib rhwng 0 a 100."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
msgid ""
"The brightness of the keyboard when on AC power. Possible values are between "
"0 and 100."
msgstr ""
"Disgleirdeb y bysellfwrdd ar bŵer AC. Mae'r gwerthoedd posib rhwng 0 a 100."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
msgid ""
"The brightness of the keyboard when on battery power. Possible values are "
"between 0 and 100."
msgstr ""
"Disgleirdeb y bysellfwrdd ar bŵer batri. Mae'r gwerthoedd posib rhwng 0 a "
"100."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
msgid "The brightness of the screen when idle"
msgstr "Disgleirdeb y sgrîn pan yn segur"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
msgid ""
"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough"
msgstr "Graddnodiad y synhwyryddion golau fel fod y sgrîn yn digon llachar"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
msgid ""
"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough, in "
"percent."
msgstr ""
"graddnodiad y synhwyryddion galau fel fod y sgrîn yn digon llachar, mewn "
"canrhanau."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
msgid "The cpufreq performance value to use when on AC power"
msgstr "Mae gwerth perfformiad cpufreq i'w ddefnyddio pan ar pŵer CE"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
msgid "The cpufreq performance value to use when on battery power"
msgstr "Mae gwerth perfformiad cpufreq i'w ddefnyddio pan ar pŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
msgid ""
"The cpufreq performance value used to scale the processor when on AC power."
msgstr ""
"Mae gwerth perfformiad cpufreq a defnyddir i flancio'r prosesydd pan ar pŵer "
"CE."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
msgid ""
"The cpufreq performance value used to scale the processor when on battery "
"power."
msgstr ""
"Mae gwerth perfformiad cpufreq a defnyddir i flancio'r prosesydd pan ar pŵer "
"batri."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
msgstr "Y polisi cpufreq i ddefnyddio pan ar bŵer CE"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
msgstr "Y polisi cpufreq i'w ddefnyddio pan ar pŵer batri"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
msgid ""
"The cpufreq policy used to scale the processor when on AC power. Possible "
"values are ondemand, conservative, powersave, userspace, performance, "
"nothing."
msgstr ""
"Y polisi cpufreq ddefnyddir i flancio'r sgrin ar bŵer CE. Y gwerthoedd posib "
"yw 'ondemand', 'powersave', 'conservative', 'powersave', 'userspace', "
"'performance', 'nothing'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
msgid ""
"The cpufreq policy used to scale the processor when on battery power. "
"Possible values are ondemand, conservative, powersave, userspace, "
"performance, nothing."
msgstr ""
"Y polisi cpufreq ddefnyddir i flancio'r sgrin ar bŵer batri. Y gwerthoedd "
"posib yw 'ondemand', 'conservative', 'powersave', 'userspace', "
"'performance', 'nothing'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
msgstr "Yr amser rhagosodedig cyn tywyllu'r sgrin ar ôl mynd yn segur"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
msgstr "Yr amser rhagosodedig cyn tywyllu'r sgrin ar ôl mynd yn segur."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
msgid "The default configuration version."
msgstr "Y fersiwn ffurfweddu rhagosodedig"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
msgid "The default graph type to show in the statistics window"
msgstr "Y fath graff rhagosodedig i ddangos yn y fenest ystadegau"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
msgid "The default graph type to show in the statistics window."
msgstr "Y fath graff rhagosodedig i ddangos yn y fenest ystadegau"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
msgid "The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup"
msgstr ""
"Enw'r dyfais ar gyfer y dyfais v4l defnyddir fel synhwyrydd disgleirdeb wrth "
"gefn"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
msgid ""
"The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup. A "
"value of 'default' uses the first discovered sensor, or devices can be "
"specified, e.g. '/dev/video0'"
msgstr ""
"Enw'r dyfais ar gyfer y dyfais v4l defnyddir fel synhwyrydd disgleirdeb wrth "
"gefn. Defnyddir gwerth 'default' ar gyfer y synhwyrydd cyntaf i'w ganfod, "
"neu gall dyfeisiau cael eu penodi, e.e. '/dev/video0'"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
msgid "The interval the ambient light sensors should be polled"
msgstr ""
"Y cyfnod a ddylai'r synhwryddion golau amgylchol cael eu gofyn am wybodaeth"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
msgid "The interval the ambient light sensors should be polled in seconds."
msgstr ""
"Y cyfnod a ddylai'r synhwryddion golau amgylchol cael eu gofyn am wybodaeth "
"mewn eiliadau."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
msgid "The invalid timeout for power actions"
msgstr "Y goramser annilys ar gyfer gweithredoedd pŵer"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
msgid ""
"The invalid timeout in ms for power actions. Set this longer if you get "
"'battery critical' messages when you unplug."
msgstr ""
"Y goramser annilys mewn milieiliadau ar gyfer gweithredoedd pŵer. Gosodwch "
"hyn yn hirach os rydych yn cael neseseuon 'batri argyfyngus' pan rydych yn "
"dadblygio."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
msgstr "Yr uchafswm hyd amser a ddangosir ar echelin x y graff."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:123
msgid "The maximum time displayed on the graph"
msgstr "Yr amser uchaf ddangosir ar y graff"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:124
msgid ""
"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
"when use_time_for_policy is false."
msgstr ""
"Canran y batri sy'n weddill pan fo'n gritigol. Defnyddir y gwerth hwn ddim "
"ond os yw use_time_for_policy yn 'false'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:125
msgid ""
"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
"use_time_for_policy is false."
msgstr ""
"Canran y batri sy'n weddill pan fo'n isel. Defnyddir y gwerth hwn ddim ond "
"os yw use_time_for_policy yn 'false'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:126
msgid ""
"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
"valid when use_time_for_policy is false."
msgstr ""
"Canran y batri sy'n weddill wrth wneud y weithred gritigol. Defnyddir y "
"gwerth hwn ddim ond os yw use_time_for_policy yn 'false'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:127
msgid ""
"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
"Only valid when use_time_for_policy is true."
msgstr ""
"Eiliadau o bŵer batri sy'n weddill wrth wneud y weithred gritigol. Defnyddir "
"y gwerth hwn ddim ond os yw use_time_for_policy yn 'true'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:128
msgid ""
"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
"Only valid when use_time_for_policy is true."
msgstr ""
"Eiliadau o bŵer batri sy'n weddill pan fo'n gritigol. Defnyddir y gwerth hwn "
"ddim ond os yw use_time_for_policy yn 'false'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:129
msgid ""
"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
"valid when use_time_for_policy is true."
msgstr ""
"Eiliadau o bŵer batri sy'n weddill pan fo'n isel. Defnyddir y gwerth hwn "
"ddim ond os yw use_time_for_policy yn 'false'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:130
msgid "The time remaining when action is taken"
msgstr "Amser sy'n weddill wrth wneud y weithred"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:131
msgid "The time remaining when critical"
msgstr "Amser sy'n weddill pan yn gritigol"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:132
msgid "The time remaining when low"
msgstr "Amser sy'n weddill pan yn isel"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:133
msgid ""
"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
msgstr ""
"Sut y dylai'r cyfrifiadur gysgu pan fo'n anweithredol. Gwerthoedd posib yw "
"\"hibernate\", \"suspend\" a \"nothing\"."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:134
msgid ""
"The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, "
"it is used so that configure changes between versions can be detected."
msgstr ""
"Fersiwn y sgema sydd wedi'i osod. Peidiwch a newid ei werth, defnyddir fel "
"fod newidiadau 'configure' rhwng fersiynnau'n cael eu darganfod."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:135
msgid ""
"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
"Only valid when use_time_for_policy is true."
msgstr ""
"Dyma ddisgleirdeb panel y gliniadur pan fo'r sesiwn yn segur. Defnyddir ddim "
"ond os yw use_time_for_policy yn 'true'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:136
msgid "UPS critical low action"
msgstr "Gweithred pan fo'r UPS yn argyfyngus o isel"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:137
msgid "UPS low power action"
msgstr "Gweithred pan fo'r UPS yn o isel"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:138
msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
msgstr "Defnyddio gosodiad cloi gnome-screensaver"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:139
msgid "When to show the notification icon"
msgstr "Pryd dylid dangos yr eicon hysbysu"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:140
msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
msgstr "A ddylir NetworkManager cael ei gysylltu a'i ddadgysylltu wrth seibio."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:141
msgid ""
"Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
"and connect on resume."
msgstr ""
"A ddylir NetworkManager dadgysylltu cyn seibio neu cysgu ac yna cysylltu ar "
"ailgychwyn."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:142
msgid ""
"Whether or not niced processes should be considered on processor load "
"calculation"
msgstr ""
"Os ddylai prosesau neis cael ei ystyried yn y cyfrifiad o lwyth y prosesydd"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:143
msgid ""
"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
"This means the the keyring will have to be unlocked on resume."
msgstr ""
"Os ddylai modrwy allweddau GNOME cael ei gloi cyn i'r cynfrifiadur cysgu. "
"Golygi'r hyn bydd angen dadgloi'r modrwy allweddau ar ailgychwyn."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:144
msgid ""
"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
"means the the keyring will have to be unlocked on resume."
msgstr ""
"Os ddylai modrwy allweddau GNOME cael ei gloi cyn i'r cynfrifiadur seibio. "
"Golygi'r hyn bydd angen dadgloi'r modrwy allweddau ar ailgychwyn."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:145
msgid ""
"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
"Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
msgstr ""
"A ddylid cloi'r sgrin pan fo'r cyfrifiadur yn dihuno wedi cysgu. Dim ond os "
"yw lock_use_screensaver_settings yn ffug y defnyddir hyn."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:146
msgid ""
"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
"used if lock_use_screensaver_settings is false."
msgstr ""
"A ddylid cloi'r sgrin pan fo'r cyfrifiadur yn deffro wedi seibio. Dim ond os "
"yw lock_use_screensaver_settings yn ffug y defnyddir hyn."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:147
msgid ""
"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
"lock_use_screensaver_settings is false."
msgstr ""
"A yw'r sgrin wedi'i chloi pan gaiff ei diffodd. Defnyddir ddim ond os yw "
"lock_use_screensaver_settings yn 'false'."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:148
msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
msgstr "A ddylid cysgu, seibio neu wneud dim pan yn anweithredol"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:149
msgid ""
"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
msgstr ""
"A ddylid defnyddio gosodiad cloi sgrin gnome-screensaver i penderfynnu os "
"yw'r sgrîn wedi cloi wedi cwsg, seibiant neu sgrîn wedi'i blancio."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:150
msgid "Whether to use time-based notifications"
msgstr "A ddylid defnyddio hysbysiadau'n seiliedig ar amser"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:151
msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
msgstr "A ddylid dangos y labeli echel yn y ffenest ystadegau"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:152
msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
msgstr "A ddylid dangos y labeli echel yn y ffenest ystadegau."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:153
msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
msgstr "A ddylid dangos y digwyddiadau yn y ffenest ystadegau"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:154
msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
msgstr "A ddylid dangos y digwyddiadau yn y ffenest ystadegau."

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:155
msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
msgstr "A ddylid llyfnhau y data yn y graff"

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:156
msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
msgstr "A ddylid llyfnhau y data yn y graff."

#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
msgid "Configure power management"
msgstr "Cyflunio rheoli pŵer"

#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:2
msgid "Power Management"
msgstr "Rheoli Pŵer"

#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:1
msgid "Observe power management"
msgstr "Cyflunio rheoli pŵer"

#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:2
msgid "Power Statistics"
msgstr "Ystadegau Pŵer"

#: ../data/gpm-feedback-widget.glade.h:1
msgid "Brightness"
msgstr "Disgleirdeb"

#: ../data/gpm-graph.glade.h:1
msgid "Add related _events"
msgstr "Ychwanegu digwyddiadau perthnasol"

#: ../data/gpm-graph.glade.h:2
msgid "Cell Voltage"
msgstr "Foltedd Cell"

#: ../data/gpm-graph.glade.h:3
msgid "Graph type:"
msgstr "Fath o graff:"

#: ../data/gpm-graph.glade.h:4 ../src/gpm-statistics-core.c:61
msgid "Power History"
msgstr "Hanes Pŵer"

#: ../data/gpm-graph.glade.h:5 ../src/gpm-info.c:293 ../src/gpm-info.c:302
#: ../src/gpm-info.c:311 ../src/gpm-info.c:320
msgid "Time since startup"
msgstr "Amser ers ymgychwyn"

#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:1
msgid "Application:"
msgstr "Rhaglen:"

#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:2
msgid "Burning DVD, titled \"My Photos\""
msgstr "Llosgi DVD, o'r enw \"Fy Lluniau i\""

#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:3
msgid "Inhibit"
msgstr "Atal"

#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
msgid "Inhibit Tester"
msgstr "Prawf Atal"

#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:5
msgid "Reason:"
msgstr "Rheswm:"

#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
msgid "UnInhibit"
msgstr "Dad-atal"

#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
msgid "Vendor Acme Foo"
msgstr "Acme Foo Gwerthwr"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:1
msgid "<b>Actions</b>"
msgstr "<b>Ychwanegiadau</b>"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Dangosydd</b>"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
msgid "<b>Extras</b>"
msgstr "<b>Ychwanegiadau</b>"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
msgid "<b>Notification Area</b>"
msgstr "<b>Ardal Hysbysu</b>"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
msgid "Always sleep when the lid is _closed"
msgstr "Cysgu bob amser mae'r _caead ar gau"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
msgid "Computer sp_eed policy:"
msgstr "Polisi buan_edd cyfrifiadur:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
msgid "Dim display _brightness by:"
msgstr "Tywyllu disgleirde_b y dangosydd gan:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
msgid "Dim display when idle"
msgstr "Tywyllu dangosydd pan yn segur"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
msgid "Enable UPS discharge _alarm"
msgstr "Galleuogi'r l_arwm dadwefru UPS"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
msgid "General"
msgstr "Cyffredinol"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
msgid "Make _default"
msgstr "Gwneud yn rhagoso_diad"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12
msgid "On AC Power"
msgstr "Ar pŵer CE"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
msgid "On Battery Power"
msgstr "Ar Bŵer Batri"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
msgid "On UPS Power"
msgstr "Ar bŵer UPS"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
msgid "Only display an icon when a battery is p_resent"
msgstr "Dangos eicon dim ond pan fo'r batri'n b_resennol"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
msgid "Only display an icon when charging or _discharging"
msgstr "Dangos eicon dim ond wrth _wefru neu ddadwefru"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
msgid "Power Management Preferences"
msgstr "Hoffterau Rheoli Pŵer"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
msgstr "Rhoi'r _dangosydd i gysgu os yw'n anweithredol ers:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
msgstr "Rhoi'r cyfrifiadur i g_ysgu os yw'n anweithredol ers:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
msgid "Set display _brightness to:"
msgstr "Gosod disgleirde_b y dangosydd:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
msgid "Turn on keyboard light when light level is low"
msgstr "Troi golau'r bysellfwrdd ymlaen pan mae'r lefel golau yn isel"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
msgid "Use _ambient light to adjust LCD brightness"
msgstr "Defnyddio golau _amgylchol i addasu disgleirdeb y LCD"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
msgid "Use _sound to notify in event of an error"
msgstr "Defnyddio _sain i hysbysu os oes gwall."

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
msgid "When UPS power is _critically low:"
msgstr "Pan fo'r pŵer UPS yn a_rgyfyngus o isel:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
msgid "When UPS power is l_ow:"
msgstr "Pan f_o'r pŵer UPS yn isel:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
msgid "When battery po_wer is critically low:"
msgstr "Pan fo pŵer y batri'n argyfyngus o isel:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
msgid "When laptop lid is cl_osed:"
msgstr "Pan f_o clawr y gliniadur ar gau:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
msgid "When the _suspend button is pressed:"
msgstr "Wrth wasgu'r botwm _seibio:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:29
msgid "When the power _button is pressed:"
msgstr "Wrth wasgu'r _botwm pŵer:"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:30
msgid "_Always display an icon"
msgstr "D_angos yr eicon o hyd"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:31
msgid "_Never display an icon"
msgstr "Byth â da_ngos yr eicon"

#: ../data/gpm-prefs.glade.h:32
msgid "_Only display an icon when battery power is critically low"
msgstr "Dangos hwn ddim ond _os yw cyflwr y batri'n argyfyngus"

#: ../src/gpm-control.c:279
msgid "The message was not sent due to DBUS security rules"
msgstr "Ni anfonwyd y neges oherwydd rheolau diogelwch DBUS"

#: ../src/gpm-control.c:282
#, c-format
msgid "General failure: %s"
msgstr "Methiant cyffredinol: %s"

#: ../src/gpm-common.c:242
msgid "Unknown time"
msgstr "Amser anhysbys"

#: ../src/gpm-common.c:247
#, c-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
msgstr[0] "%i funud"
msgstr[1] "%i funud"
msgstr[2] "%i munud"
msgstr[3] "%i munud"

#: ../src/gpm-common.c:258
#, c-format
msgid "%i hour"
msgid_plural "%i hours"
msgstr[0] "%i awr"
msgstr[1] "%i awr"
msgstr[2] "%i awr"
msgstr[3] "%i awr"

#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
#: ../src/gpm-common.c:264
#, c-format
msgid "%i %s %i %s"
msgstr "%i %s, %i %s"

#: ../src/gpm-common.c:265
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "awr"
msgstr[1] "awr"
msgstr[2] "awr"
msgstr[3] "awr"

#: ../src/gpm-common.c:266
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "funud"
msgstr[1] "funud"
msgstr[2] "munud"
msgstr[3] "munud"

#: ../src/gpm-common.h:44
msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
msgstr "Rheolwr Pŵer Penbwrdd GNOME"

#. only enable this if discharging on UPS
#: ../src/gpm-engine.c:283
msgid "Computer is running on backup power\n"
msgstr "Mae'r cyfrifiadur ar bŵer wrth gefn\n"

#: ../src/gpm-engine.c:286
msgid "Computer is running on AC power\n"
msgstr "Mae'r cyfrifiadur ar bŵer batri\n"

#: ../src/gpm-engine.c:289
msgid "Computer is running on battery power\n"
msgstr "Mae'r cyfrifiadur ar bŵer batri\n"

#: ../src/gpm-engine.c:307
msgid "Battery discharge time is currently unknown\n"
msgstr "Mae amser dadwefru'r batri wedi'i amcangyfrif ar hyn o bryd\n"

#: ../src/gpm-engine.c:309
msgid "Battery charge time is currently unknown\n"
msgstr "Gwefr batri wedi'i amcangyfrif ar hyn o bryd\n"

#: ../src/gpm-engine.c:313
msgid "Battery discharge time is estimated\n"
msgstr "Mae amser dadwefru'r batri wedi'i amcangyfrif\n"

#: ../src/gpm-engine.c:315
msgid "Battery charge time is estimated\n"
msgstr "Gwefr batri wedi'i amcangyfrif\n"

#. show a AC icon
#: ../src/gpm-engine.c:598
msgid "Unable to get data..."
msgstr "Methu cael data..."

#. Translators: This is %i hours
#: ../src/gpm-graph-widget.c:484
#, c-format
msgid "%ih"
msgstr "%i awr"

#. Translators: This is %i hours %02i minutes
#: ../src/gpm-graph-widget.c:487
#, c-format
msgid "%ih%02i"
msgstr "%i awr %02i"

#. Translators: This is %2i minutes
#: ../src/gpm-graph-widget.c:492
#, c-format
msgid "%2im"
msgstr "%2im"

#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
#: ../src/gpm-graph-widget.c:495
#, c-format
msgid "%2im%02i"
msgstr "%2im%02i"

#. Translators: This is %2i seconds
#: ../src/gpm-graph-widget.c:499
#, c-format
msgid "%2is"
msgstr "%2is"

#. Translators: This is %i Percentage
#: ../src/gpm-graph-widget.c:503
#, c-format
msgid "%i%%"
msgstr "%i%%"

#. Translators: This is %.1f Watts
#: ../src/gpm-graph-widget.c:506
#, c-format
msgid "%.1fW"
msgstr "%.1fW"

#. Translators: This is %.1f Volts
#: ../src/gpm-graph-widget.c:509
#, c-format
msgid "%.1fV"
msgstr "%.1fV"

#: ../src/gpm-info.c:121
#, c-format
msgid "%s because %s"
msgstr "%s oherwydd %s"

#: ../src/gpm-info.c:199
msgid "On AC"
msgstr "Yn defnyddio AC"

#: ../src/gpm-info.c:203
msgid "On battery"
msgstr "Yn defnyddio batri"

#: ../src/gpm-info.c:207
msgid "Session powersave"
msgstr "Modd arbed pŵer sesiwn"

#: ../src/gpm-info.c:211
msgid "Session idle"
msgstr "Sesiwn segur"

#: ../src/gpm-info.c:215
msgid "Session active"
msgstr "Sesiwn gwethredol"

#. Translators: translate ONLY the string part after the |
#: ../src/gpm-info.c:220
msgid "label shown on graph|Suspend"
msgstr "Seibio"

#. Translators: translate ONLY the string part after the |
#: ../src/gpm-info.c:225
msgid "label shown on graph|Resume"
msgstr "Ailgychwyn"

#. Translators: translate ONLY the string part after the |
#: ../src/gpm-info.c:230
msgid "label shown on graph|Hibernate"
msgstr "Cysgu"

#: ../src/gpm-info.c:234
msgid "Lid closed"
msgstr "Caead ar gau"

#: ../src/gpm-info.c:238
msgid "Lid opened"
msgstr "Caead ar agor"

#: ../src/gpm-info.c:242
msgid "Notification"
msgstr "Hysbysu"

#: ../src/gpm-info.c:247
msgid "DPMS On"
msgstr "DPMS ymlaen"

#: ../src/gpm-info.c:251
msgid "DPMS Standby"
msgstr "DPMS Wrth Gefn"

#: ../src/gpm-info.c:255
msgid "DPMS Suspend"
msgstr "Seibio DPMS"

#: ../src/gpm-info.c:259
msgid "DPMS Off"
msgstr "DPMS Bant"

#: ../src/gpm-info.c:294 ../src/gpm-info.c:295
msgid "Power"
msgstr "Pŵer"

#: ../src/gpm-info.c:303
msgid "Estimated time"
msgstr "Amcan Amser"

#: ../src/gpm-info.c:304
msgid "Time"
msgstr "Amser"

#: ../src/gpm-info.c:312 ../src/gpm-info.c:329 ../src/gpm-info.c:346
#: ../src/gpm-info.c:364 ../src/gpm-info.c:381
msgid "Battery percentage"
msgstr "Canran batri"

#: ../src/gpm-info.c:313
msgid "Percentage"
msgstr "Canran"

#: ../src/gpm-info.c:321
msgid "Battery Voltage"
msgstr "Foltedd Batri"

#: ../src/gpm-info.c:322
msgid "Voltage"
msgstr "Foltedd"

#: ../src/gpm-info.c:330 ../src/gpm-info.c:365
msgid "Accuracy of reading"
msgstr "Cywirdeb darlleniad"

#: ../src/gpm-info.c:331 ../src/gpm-info.c:348 ../src/gpm-info.c:366
#: ../src/gpm-info.c:383
msgid "Valid data"
msgstr "Data dilys"

#: ../src/gpm-info.c:332 ../src/gpm-info.c:349 ../src/gpm-info.c:367
#: ../src/gpm-info.c:384
msgid "No data"
msgstr "Dim data"

#: ../src/gpm-info.c:336 ../src/gpm-info.c:354 ../src/gpm-info.c:371
#: ../src/gpm-info.c:389
msgid "Start point"
msgstr "Man dechrau"

#: ../src/gpm-info.c:340 ../src/gpm-info.c:358 ../src/gpm-info.c:375
#: ../src/gpm-info.c:393
msgid "Stop point"
msgstr "Man gorffen"

#: ../src/gpm-info.c:347 ../src/gpm-info.c:382
msgid "Average time elapsed"
msgstr "Amser cyfartalog wedi mynd heibio"

#: ../src/gpm-info.c:350 ../src/gpm-info.c:385
msgid "Extrapolated data"
msgstr "Data wedi'i allosod"

#: ../src/gpm-info.c:677
msgid "AC adapter inserted"
msgstr "Addasydd AC newydd ei blygio"

#: ../src/gpm-info.c:680
msgid "AC adapter removed"
msgstr "Addasydd AC newydd ei dynnu"

#: ../src/gpm-info.c:700
msgid "The laptop lid has been closed"
msgstr "caewyd clawr y gliniadur"

#: ../src/gpm-info.c:706
msgid "The laptop lid has been re-opened"
msgstr "ail-agorwyd clawr y gliniadur"

#: ../src/gpm-info.c:728
msgid "idle mode ended"
msgstr "modd segur ar ben"

#: ../src/gpm-info.c:730
msgid "idle mode started"
msgstr "modd segur wedi cychwyn"

#: ../src/gpm-info.c:732
msgid "powersave mode started"
msgstr "modd arbed pŵer wedi cychwyn"

#: ../src/gpm-info.c:751
msgid "dpms on"
msgstr "dpms ymlaen"

#: ../src/gpm-info.c:753
msgid "dpms standby"
msgstr "dpms wrth gefn"

#: ../src/gpm-info.c:755
msgid "dpms suspend"
msgstr "seibio dpms"

#: ../src/gpm-info.c:757
msgid "dpms off"
msgstr "dpms bant"

#: ../src/gpm-info.c:774
msgid "Resuming computer"
msgstr "Wrthi'n ail-gychwyn y cyfrifiadur"

#: ../src/gpm-info.c:790
msgid "Hibernate Problem"
msgstr "Problem wrth roi'r cyfrifiadur i gysgu"

#: ../src/gpm-info.c:792
msgid "Suspend Problem"
msgstr "Problem wrth seibio"

#: ../src/gpm-inhibit.c:370
#, c-format
msgid "has stopped the %s from taking place : "
msgstr "wedi atal %s rhag digwydd:"

#: ../src/gpm-inhibit.c:376
#, c-format
msgid "Multiple applications have stopped the %s from taking place."
msgstr "Mae sawl rhaglen wedi atal %s rhag digwydd."

#: ../src/gpm-main.c:153
msgid "Do not daemonize"
msgstr "Peidio â gwneud yn ellyll"

#: ../src/gpm-main.c:155 ../src/gpm-prefs.c:107 ../src/gpm-statistics.c:105
msgid "Show extra debugging information"
msgstr "Dangos gwybodaeth datnamu ychwanegol"

#: ../src/gpm-main.c:157
msgid "Show version of installed program and exit"
msgstr "Dangos fersiwn rhaglen sydd wedi'i sefydlu a gadael"

#: ../src/gpm-main.c:159
msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
msgstr "Gadael wedi saib byr (er mwyn datnamu)"

#: ../src/gpm-main.c:161
msgid "Exit after a the manager has loaded (for debugging)"
msgstr "Gadael wedi i'r rheolydd llwytho (er mwyn datnamu)"

#: ../src/gpm-main.c:163
msgid "Debug specific files, e.g. power"
msgstr "Ffeiliau dadnamu penodol, e.e. pŵer"

#: ../src/gpm-main.c:167
msgid "GNOME Power Manager"
msgstr "Rheolwr Pŵer GNOME"

#: ../src/gpm-manager.c:183
#, c-format
msgid "Request to %s"
msgstr "Cais at %s"

#. I want this translated
#: ../src/gpm-manager.c:192
msgid "Perform action anyway"
msgstr "Gweithredu beth bynnaig"

#: ../src/gpm-manager.c:311 ../src/gpm-manager.c:337 ../src/gpm-manager.c:362
#: ../src/gpm-manager.c:388 ../src/gpm-manager.c:420
msgid "Action forbidden"
msgstr "Gweithred gwaharddedig"

#: ../src/gpm-manager.c:312 ../src/gpm-manager.c:363 ../src/gpm-manager.c:421
msgid "Policy timeout is not valid. Please wait a few seconds and try again."
msgstr "Mae'r polisi goramser yn anilys"

#: ../src/gpm-manager.c:324 ../src/gpm-manager.c:375
msgid "Action disallowed"
msgstr "Geithred gwaharddedig"

#: ../src/gpm-manager.c:325
msgid ""
"Suspend support has been disabled. Contact your administrator for more "
"details."
msgstr ""
"Mae cynhaliaeth seibio wedi'i analleuogi. Cysylltwch â eich gweinyddwr am "
"rhagor o fanylion."

#: ../src/gpm-manager.c:338
msgid "Suspend is not available on this computer."
msgstr "Dydy seibio'r ddim ar gael ar y cyfrifiadur yma."

#: ../src/gpm-manager.c:346 ../src/gpm-manager.c:725
msgid "Suspending computer"
msgstr "Wrthi'n seibio'r cyfrifiadur"

#: ../src/gpm-manager.c:376
msgid ""
"Hibernate support has been disabled. Contact your administrator for more "
"details."
msgstr ""
"Mae cynhaliaeth cysgu wedi'i analleuogi. Cysylltwch â eich gweinyddwr am "
"rhagor o fanylion."

#: ../src/gpm-manager.c:389
msgid "Hibernate is not available on this computer."
msgstr "Dydy cwsg ddim ar gael ar y cyfrifiadur yma."

#: ../src/gpm-manager.c:397 ../src/gpm-manager.c:737
msgid "Hibernating computer"
msgstr "Wrthi'n rhoi'r cyfrifiadur i gysgu"

#: ../src/gpm-manager.c:437
msgid "Doing nothing"
msgstr "Yn gwneud dim"

#: ../src/gpm-manager.c:450
msgid "Shutting down computer"
msgstr "Wrthi'n cau'r cyfrifiadur"

#: ../src/gpm-manager.c:455
msgid "GNOME interactive logout"
msgstr "Allgofnodi rhyngweithiol GNOME"

#: ../src/gpm-manager.c:725 ../src/gpm-manager.c:737
msgid "System idle"
msgstr "System yn segur"

#: ../src/gpm-manager.c:811
msgid "Power Information"
msgstr "Gwybodaeth Pŵer"

#: ../src/gpm-manager.c:828
msgid "the power button has been pressed"
msgstr "gwasgwyd y botwm pŵer"

#: ../src/gpm-manager.c:840
msgid "the suspend button has been pressed"
msgstr "gwasgwyd y botwm seibio"

#: ../src/gpm-manager.c:852
msgid "the hibernate button has been pressed"
msgstr "gwasgwyd y botwm cysgu"

#: ../src/gpm-manager.c:883
msgid "the lid has been closed on ac power"
msgstr "mae'r caead wedi'i gau ar bŵer AC"

#: ../src/gpm-manager.c:913
msgid "the lid has been closed on battery power"
msgstr "mae'r caead wedi'i gau ar bŵer batri"

#: ../src/gpm-manager.c:1002
msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
msgstr ""
"mae'r caead wedi'i gau, a'r addasydd AC wedi ei dynnu (ac mae gconf yn iawn)"

#: ../src/gpm-manager.c:1025
msgid "battery is critically low"
msgstr "batri'n argyfyngus o isel"

#: ../src/gpm-manager.c:1340
msgid "Laptop battery low"
msgstr "Batri gliniadur yn isel"

#: ../src/gpm-manager.c:1342
#, c-format
msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%)"
msgstr "Mae gennych chi tua <b>%s</b> o bŵer batri'n weddill (%d%%)"

#: ../src/gpm-manager.c:1345
msgid "UPS low"
msgstr "UPS yn isel"

#: ../src/gpm-manager.c:1347
#, c-format
msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%d%%)"
msgstr "Tua <b>%s</b> o bŵer wrth gefn UPS sy'n weddill (%d%%)"

#: ../src/gpm-manager.c:1350 ../src/gpm-manager.c:1450
msgid "Mouse battery low"
msgstr "Batri llygoden yn isel"

#: ../src/gpm-manager.c:1351
#, c-format
msgid "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%d%%)"
msgstr ""
"Mae'r llygoned diwifr sydd wedi'i chysylltu â'r cyfrifiadur yn isel ei phŵer "
"(%d%%)"

#: ../src/gpm-manager.c:1353 ../src/gpm-manager.c:1455
msgid "Keyboard battery low"
msgstr "Batri bysellfwrdd yn isel"

#: ../src/gpm-manager.c:1354
#, c-format
msgid "The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%d%%)"
msgstr ""
"Mae'r bysellfwrdd diwifr â gysylltwyd i'r cyfrifiadur yn isel ar bŵer (%d%%)"

#: ../src/gpm-manager.c:1356 ../src/gpm-manager.c:1460
msgid "PDA battery low"
msgstr "Batri PDA yn isel"

#: ../src/gpm-manager.c:1357
#, c-format
msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%d%%)"
msgstr ""
"Mae'r PDA sydd wedi'i chysylltu â'r cyfrifiadur yn isel ei phŵer (%d%%)"

#: ../src/gpm-manager.c:1359 ../src/gpm-manager.c:1465
msgid "Cell phone battery low"
msgstr "Batri ffôn symudol yn isel"

#: ../src/gpm-manager.c:1360
#, c-format
msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%d%%)"
msgstr ""
"Mae'r ffôn symudol sydd wedi'i chysylltu â'r cyfrifiadur yn isel ei phŵer (%d"
"%%)"

#: ../src/gpm-manager.c:1387
msgid "a short time"
msgstr "amser byr"

#: ../src/gpm-manager.c:1410 ../src/gpm-manager.c:1496
msgid "Laptop battery critically low"
msgstr "Batri'r gliniadur yn argyfyngus o isel"

#: ../src/gpm-manager.c:1423
msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
msgstr "Cysylltwll yr addasydd CE i osgoi colli data."

#: ../src/gpm-manager.c:1426
#, c-format
msgid "This computer will suspend in %s if the AC is not connected."
msgstr ""
"Mi fydd y cyfrifiadur yma'n seibio mewn %s os nad yw'r CE yn cael ei "
"gysylltu."

#: ../src/gpm-manager.c:1429
#, c-format
msgid "This computer will hibernate in %s if the AC is not connected."
msgstr ""
"Mi fydd y cyfrifiadur yma'n cysgu mewn %s os nad yw'r CE yn cael ei gysylltu."

#: ../src/gpm-manager.c:1432
#, c-format
msgid "This computer will shutdown in %s if the AC is not connected."
msgstr ""
"Mi fydd y cyfrifiadur yma'n troi bant mewn %s os nad yw'r CE yn cael ei "
"gysylltu."

#: ../src/gpm-manager.c:1435
#, c-format
msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). %s"
msgstr "Mae gennych chi tua <b>%s</b> o bŵer batri'n weddill (%d%%). %s"

#: ../src/gpm-manager.c:1443 ../src/gpm-manager.c:1528
msgid "UPS critically low"
msgstr "UPS yn argyfyngus o isel"

#: ../src/gpm-manager.c:1445
#, c-format
msgid ""
"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore AC "
"power to your computer to avoid losing data."
msgstr ""
"Tua <b>%s</b> o bŵer UPS sy'n weddill (sef %d%%). Adferwch pŵer CE y "
"cyfrifiadur i osgoi colli data."

#: ../src/gpm-manager.c:1451
#, c-format
msgid ""
"The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%d%%). "
"This device will soon stop functioning if not charged."
msgstr ""
"Mae'r llygoden diwifr sydd wedi'i chysylltu â'r cyfrifiadur yn isel ei phŵer "
"(%d%%). Fe fydd y ddyfais yn atal gweithio'n fuan os na chaiff ei gwefru."

#: ../src/gpm-manager.c:1456
#, c-format
msgid ""
"The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%d%%). "
"This device will soon stop functioning if not charged."
msgstr ""
"Mae'r bysellfwrdd diwifr sydd wedi'i chysylltu â'r cyfrifiadur yn isel ei "
"phŵer (%d%%). Fe fydd y ddyfais yn atal gweithio'n fuan os na chaiff ei "
"gwefru."

#: ../src/gpm-manager.c:1461
#, c-format
msgid ""
"The PDA attached to this computer is very low in power (%d%%). This device "
"will soon stop functioning if not charged."
msgstr ""
"Mae'r PDA sydd wedi'i chysylltu â'r cyfrifiadur yn isel ei phŵer (%d%%). Fe "
"fydd y ddyfais yn atal gweithio'n fuan os na chaiff ei gwefru."

#: ../src/gpm-manager.c:1466
#, c-format
msgid ""
"Your cell phone is very low in power (%d%%). This device will soon stop "
"functioning if not charged."
msgstr ""
"Mae eich ffôn symudol yn isel iawn ei phŵer (%d%%). Fe fydd y ddyfais yn "
"atal gweithio'n fuan os na chaiff ei gwefru."

#: ../src/gpm-manager.c:1503
msgid ""
"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
"b> when the battery becomes completely empty."
msgstr ""
"Mae'r batri islaw'r lefel argyfwng ac fe fydd y cyfrifiadur yn <b>diffodd yn "
"gyfangwbl</b> pan fo'r batri'n gyfangwbl wag."

#: ../src/gpm-manager.c:1508
msgid ""
"The battery is below the critical level and this computer is about to "
"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
"computer in a suspended state."
msgstr ""
"Mae'r batri islaw'r lefel argyfwng ac mae'r cyfrifiadur hwn ar fin seibio."
"<br><b>SYLWER:</b> Mae angen rhyw ychydig o bŵer er mwyn cadw'ch cyfrifiadur "
"wedi'i seibio."

#: ../src/gpm-manager.c:1514
msgid ""
"The battery is below the critical level and this computer is about to "
"hibernate."
msgstr ""
"Mae'r batri islaw'r lefel argyfwng ac mae'r cyfrifiadur hwn ar fin cysgu."

#: ../src/gpm-manager.c:1518
msgid ""
"The battery is below the critical level and this computer is about to "
"shutdown."
msgstr ""
"Mae'r batri islaw'r lefel argyfwng ac mae'r cyfrifiadur hwn ar fin cau."

#: ../src/gpm-manager.c:1535
msgid ""
"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
"when the UPS becomes completely empty."
msgstr ""
"Mae'r UPS islaw'r lefel argyfwng ac fe fydd y cyfrifiadur yn <b>diffodd yn "
"gyfangwbl</b> pan fo'r UPS yn gyfangwbl wag."

#: ../src/gpm-manager.c:1540
msgid ""
"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
msgstr ""
"Mae'r UPS islaw'r lefel argyfwng ac mae'r cyfrifiadur hwn ar fin cysgu."

#: ../src/gpm-manager.c:1544
msgid ""
"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
msgstr "Mae'r UPS islaw'r lefel argyfwng ac mae'r cyfrifiadur hwn ar fin cau."

#: ../src/gpm-manager.c:1650
msgid "Install problem!"
msgstr "Problem wrth sefydlu!"

#: ../src/gpm-manager.c:1651
msgid ""
"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
"correctly.\n"
"Please contact your computer administrator."
msgstr "Dydy'r rhagosodiadau ffurfweddu ar gyfer Rheolwr Pŵer GNOME"

#. save in state
#: ../src/gpm-notify.c:364
msgid "Battery may be recalled"
msgstr "Gall y batri cael ei adalwadu"

#: ../src/gpm-notify.c:365
#, c-format
msgid ""
"The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
"risk.\n"
"\n"
"For more information visit the %s battery recall website."
msgstr ""
"Gall y batri yn eich cyfrifiadur bod wedi ei adalw gan %s a gallwch bod mewn "
"berygl.\n"
"\n"
"Am rhagor o wybodaeth ymwelwch â wefan adalwad batri %s."

#: ../src/gpm-notify.c:380
msgid "Visit recall website"
msgstr "Ymweld â wefan adalwad"

#: ../src/gpm-notify.c:386 ../src/gpm-notify.c:420 ../src/gpm-notify.c:454
#: ../src/gpm-notify.c:485 ../src/gpm-notify.c:515 ../src/gpm-notify.c:545
#: ../src/gpm-notify.c:581
msgid "Do not show me this again"
msgstr "Peidiwch a dangos hyn i mi eto"

#: ../src/gpm-notify.c:406
msgid "Battery may be broken"
msgstr "Gall y batri fod yn dorredig"

#: ../src/gpm-notify.c:407
#, c-format
msgid ""
"Your battery has a very low capacity (%i%%), which means that it may be old "
"or broken."
msgstr ""
"Mae gan eich batri cynhwysedd isel (%i%%), sy'n golygu gall ei fod yn hen "
"neu torredig."

#: ../src/gpm-notify.c:439
msgid "Inhibit warning!"
msgstr "Rhybydd atal"

#: ../src/gpm-notify.c:440
msgid ""
"Your laptop will not sleep if you shut the lid as it is currently "
"inhibited.\n"
"Some laptops can overheat if they do not sleep when the lid is closed."
msgstr ""
"Bydd eith gliniadur ddim yn seibio os rydych yn cau'r ceuad gan ei fod "
"wedi'i atal ar hyn o bryd.\n"
"Gall rhai gliniaduron gorboethi os nad ydyn't yn cysgu pan mae'r ceuad ar "
"gau."

#: ../src/gpm-notify.c:473
msgid "Battery Charged"
msgstr "Batri wedi Gwefru"

#: ../src/gpm-notify.c:474
msgid "Your laptop battery is now fully charged"
msgstr "Mae batri'ch gliniadur wedi'i wefru'n llawn"

#: ../src/gpm-notify.c:503
msgid "Battery Discharging"
msgstr "Batri'n Dadwefru"

#: ../src/gpm-notify.c:504
msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using battery power."
msgstr ""
"Mae'r Pŵer CE newydd ei dynnu. Mae'r system yn defnyddio pŵer batri erbyn "
"hyn."

#: ../src/gpm-notify.c:533
msgid "UPS Discharging"
msgstr "UPS yn Dadwefru"

#: ../src/gpm-notify.c:534
msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using backup power."
msgstr ""
"Mae'r Pŵer CE newydd ei dynnu. Mae'r system yn defnyddio pŵer batri erbyn "
"hyn."

#: ../src/gpm-notify.c:564
msgid "Sleep Problem"
msgstr "Problem Seibio"

#: ../src/gpm-notify.c:566
msgid ""
"Your computer failed to hibernate.\n"
"Check the help file for common problems."
msgstr ""
"Methodd eich cyfrifiadur â cysgu.\n"
"Chwiliwch y ffeil help am cwestiynau cyffredin."

#: ../src/gpm-notify.c:569
msgid ""
"Your computer failed to suspend.\n"
"Check the help file for common problems."
msgstr ""
"Methodd eich cyfrifiadur seibio.\n"
"Chwiliwch y ffeil help am cwestiynau cyffredin."

#: ../src/gpm-notify.c:594
msgid "Visit quirk website"
msgstr "Ymweld â wefan 'quirk'"

#: ../src/gpm-cell-array.c:976
#, c-format
msgid ""
"%s fully charged (%i%%)\n"
"Provides %s battery runtime\n"
msgstr ""
"%s wedi gwefru'n llawn (%i%%)\n"
"Mae'n rhoi amser rhedeg batri o %s\n"

#: ../src/gpm-cell-array.c:980
#, c-format
msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
msgstr "%s wedi gwefru'n llawn (%i%%)\n"

#: ../src/gpm-cell-array.c:988
#, c-format
msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
msgstr "%s %s ar ôl (%i%%)\n"

#. don't display "Unknown remaining"
#: ../src/gpm-cell-array.c:993
#, c-format
msgid "%s discharging (%i%%)\n"
msgstr "%s dadwefru (%i%%)\n"

#: ../src/gpm-cell-array.c:1005
#, c-format
msgid ""
"%s %s until charged (%i%%)\n"
"Provides %s battery runtime\n"
msgstr ""
"%s %s tan pŵer llawn (%i%%)\n"
"Mae'n rhoi amser rhedeg batri o %s\n"

#: ../src/gpm-cell-array.c:1012
#, c-format
msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
msgstr "%s %s tan pŵer llawn (%i%%)\n"

#. don't display "Unknown remaining"
#: ../src/gpm-cell-array.c:1017
#, c-format
msgid "%s charging (%i%%)\n"
msgstr "%s yn gwefru (%i%%)\n"

#: ../src/gpm-cell-array.c:1024
msgid "Battery state could not be read at this time\n"
msgstr "Ni oedd yn bosib darllen cyflwr y batri ar hyn o bryd\n"

#: ../src/gpm-cell.c:488
#, c-format
msgid "<b>Product:</b> %s\n"
msgstr "<b>Cynnyrch:</b> %s\n"

#: ../src/gpm-cell.c:491
msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
msgstr "<b>Statws:</b> Ar goll\n"

#: ../src/gpm-cell.c:493
msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
msgstr "<b>Statws:</b> Wedi'i wefru\n"

#: ../src/gpm-cell.c:495
msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
msgstr "<b>Statws:</b> Wrthi'n gwefru\n"

#: ../src/gpm-cell.c:497
msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
msgstr "<b>Statws:</b> Wrthi'n dadwefru\n"

#: ../src/gpm-cell.c:500
#, c-format
msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
msgstr "<b>Canran wedi'i wefru:</b> %i%%\n"

#: ../src/gpm-cell.c:505
msgid "Vendor:"
msgstr "Gwerthwr:"

#: ../src/gpm-cell.c:510
msgid "Lithium ion"
msgstr "Ion lithiwm"

#: ../src/gpm-cell.c:512
msgid "Lead acid"
msgstr "Plwm ac asid"

#: ../src/gpm-cell.c:514
msgid "Lithium polymer"
msgstr "Polimer lithiwm"

#: ../src/gpm-cell.c:516
msgid "Nickel metal hydride"
msgstr "Hydrid nicel metel"

#: ../src/gpm-cell.c:523
msgid "Technology:"
msgstr "Technoleg:"

#: ../src/gpm-cell.c:527
msgid "Serial number:"
msgstr "Rhif cyfresol:"

#: ../src/gpm-cell.c:531
msgid "Model:"
msgstr "Model:"

#: ../src/gpm-cell.c:537
msgid "Charge time:"
msgstr "Amser gwefru:"

#: ../src/gpm-cell.c:544
msgid "Discharge time:"
msgstr "Amser Dadwefru:"

#: ../src/gpm-cell.c:550
msgid "Excellent"
msgstr "Ardderchog"

#: ../src/gpm-cell.c:552
msgid "Good"
msgstr "Da"

#: ../src/gpm-cell.c:554
msgid "Fair"
msgstr "Gweddol"

#: ../src/gpm-cell.c:556
msgid "Poor"
msgstr "Gwael"

#: ../src/gpm-cell.c:559
msgid "Capacity:"
msgstr "Maint:"

#: ../src/gpm-cell.c:565 ../src/gpm-cell.c:588
msgid "Current charge:"
msgstr "Gwefriad ar hyn o bryd:"

#: ../src/gpm-cell.c:571
msgid "Last full charge:"
msgstr "Gwefriad llawn diweddaraf:"

#: ../src/gpm-cell.c:576 ../src/gpm-cell.c:593
msgid "Design charge:"
msgstr "Gwefriad dylunwyd ar ei gyfer:"

#: ../src/gpm-cell.c:581
msgid "Charge rate:"
msgstr "Cyfradd gwefru:"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:247
msgid "Laptop batteries"
msgstr "Batriau gliniadur"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:249
msgid "UPSs"
msgstr "UPSau"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:251
msgid "Wireless mice"
msgstr "Llygod ddiwifr"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:253
msgid "Wireless keyboards"
msgstr "Allweddellau ddiwifr"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:255
#, fuzzy
msgid "PDAs"
msgstr "PDAau"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:257
msgid "Cell phones"
msgstr "Ffônau symudol"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:259 ../src/gpm-cell-unit.c:275
#: ../src/gpm-statistics-core.c:739
msgid "Unknown"
msgstr "Anhysbys"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:263
msgid "Laptop battery"
msgstr "Batri gliniadur"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:265
msgid "UPS"
msgstr "UPS (Cyflenwad trydan annhoradwy)"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:267
msgid "Wireless mouse"
msgstr "Llygoden ddiwifr"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:269
msgid "Wireless keyboard"
msgstr "Allweddell ddiwifr"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:271
msgid "PDA"
msgstr "PDA"

#: ../src/gpm-cell-unit.c:273
msgid "Cell phone"
msgstr "Ffôn symudol"

#: ../src/gpm-prefs.c:111 ../test/gpm-inhibit-test.c:186
msgid "GNOME Power Preferences"
msgstr "Hoffterau Pŵer GNOME"

#. The text that should appear in the action combo boxes
#: ../src/gpm-prefs-core.c:82 ../src/gpm-statistics-core.c:95
msgid "Ask me"
msgstr "Gofyn i fi"

#: ../src/gpm-prefs-core.c:83 ../src/gpm-statistics-core.c:96
msgid "Suspend"
msgstr "Seibio"

#: ../src/gpm-prefs-core.c:84 ../src/gpm-statistics-core.c:97
msgid "Shutdown"
msgstr "Cau i lawr"

#: ../src/gpm-prefs-core.c:85 ../src/gpm-statistics-core.c:98
msgid "Hibernate"
msgstr "Cysgu"

#: ../src/gpm-prefs-core.c:86 ../src/gpm-statistics-core.c:99
msgid "Blank screen"
msgstr "Sgrîn wag"

#. The text that should appear in the processor combo box
#: ../src/gpm-prefs-core.c:87 ../src/gpm-prefs-core.c:90
#: ../src/gpm-statistics-core.c:100
msgid "Do nothing"
msgstr "Gwneud dim"

#: ../src/gpm-prefs-core.c:91
msgid "Based on processor load"
msgstr "Seiliedig ar llwyth y prosesydd"

#: ../src/gpm-prefs-core.c:92
msgid "Automatic power saving"
msgstr "Arbed pŵer ymysgogol"

#: ../src/gpm-prefs-core.c:93
msgid "Maximum power saving"
msgstr "Arbed pŵer uchaf"

#: ../src/gpm-prefs-core.c:94
msgid "Always maximum speed"
msgstr "Buanedd uchaf pob tro"

#: ../src/gpm-prefs-core.c:287
msgid "Never"
msgstr "Byth"

#: ../src/gpm-statistics.c:109
msgid "GNOME Power Statistics"
msgstr "Ystadegau Pŵer GNOME"

#: ../src/gpm-statistics-core.c:60
msgid "Charge History"
msgstr "Hanes Gwefru"

#: ../src/gpm-statistics-core.c:62
msgid "Voltage History"
msgstr "Hanes Foltedd"

#: ../src/gpm-statistics-core.c:63
msgid "Estimated Time History"
msgstr "Hanes Amcan Amser"

#: ../src/gpm-statistics-core.c:64
msgid "Profiled Charge Time"
msgstr "Amser Gwefru Gyda Proffil"

#: ../src/gpm-statistics-core.c:65
msgid "Profiled Charge Accuracy"
msgstr "Cywirdeb Gwefru Gyda Proffil"

#: ../src/gpm-statistics-core.c:66
msgid "Profiled Discharge Time"
msgstr "Amser Dadwefru Gyda Proffil"

#: ../src/gpm-statistics-core.c:67
msgid "Profiled Discharge Accuracy"
msgstr "Cywirdeb Dadwefru Gyda Proffil"

#: ../src/gpm-statistics-core.c:810
msgid "Could not connect to GNOME Power Manager."
msgstr "Methu cysylltu â Rheolwr Pŵer GNOME"

#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:111
msgid "Display DPMS activated"
msgstr "DPMS dangosydd ar waith"

#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:131
msgid "On battery power"
msgstr "Ar bŵer batri"

#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:151
msgid "Laptop lid is closed"
msgstr "Caead y gliniadur ar gau"

#: ../src/gpm-tray-icon.c:206
msgid "Device information"
msgstr "Gwybodaeth dyfeis"

#: ../src/gpm-tray-icon.c:315
msgid "translator-credits"
msgstr "Rhys Jones <rhys sucs org>"

#: ../src/gpm-tray-icon.c:331
msgid "GNOME Power Manager Website"
msgstr "Wefan Rheolwr Pŵer GNOME"

#. Preferences
#: ../src/gpm-tray-icon.c:433
msgid "_Preferences"
msgstr "H_offterau"

#. Statistics
#: ../src/gpm-tray-icon.c:441
msgid "Power _History"
msgstr "_Hanes Pŵer"

#. Help
#: ../src/gpm-tray-icon.c:453
#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:2
#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Cymorth"

#. About
#: ../src/gpm-tray-icon.c:461
#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
msgid "_About"
msgstr "_Ynghylch"

#: ../src/gpm-tray-icon.c:575
msgid "_Suspend"
msgstr "_Seibio"

#: ../src/gpm-tray-icon.c:585
msgid "Hi_bernate"
msgstr "_Cysgu"

#~ msgid "Power Preferences"
#~ msgstr "Hoffterau Pŵer"

#~ msgid "Power Inhibit Test"
#~ msgstr "Prawf Atal Pŵer"

#~ msgid ""
#~ "If the laptop should be configured as if it is using a permanent external "
#~ "monitor"
#~ msgstr ""
#~ "A dyli'r gliniadur cael ei osod fel pe bai'n defnyddio dangosydd allanol "
#~ "parhaol"

#~ msgid "Charge Void"
#~ msgstr "Gwefr Ddirym"

#~ msgid "Discharge Void"
#~ msgstr "Dadwefru Yn Anilys"

#~ msgid "Battery may be invalid"
#~ msgstr "Gall y batri fod yn annilys"

#~ msgid "Change the brightness to a preset level on AC state change"
#~ msgstr "Newid disgleirdeb i lefel rhagosodiedig ar newid yng nghyflwr CE"

#~ msgid "Percentage considered very low"
#~ msgstr "Y canran fydd yn isel iawn"

#~ msgid "The damping factor for the rate"
#~ msgstr "Ffactor wanychu ar gyfer y gyfradd"

#~ msgid ""
#~ "The percentage of the battery when it is considered very low. Only valid "
#~ "when use_time_for_policy is false."
#~ msgstr ""
#~ "Canran y batri sy'n weddill pan fo'n isel iawn. Defnyddir y gwerth hwn "
#~ "ddim ond os yw use_time_for_policy yn 'false'."

#~ msgid ""
#~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered very "
#~ "low. Only valid when use_time_for_policy is true."
#~ msgstr ""
#~ "Eiliadau o bŵer batri sy'n weddill pan fo'n isel iawn. Defnyddir y gwerth "
#~ "hwn ddim ond os yw use_time_for_policy yn 'false'."

#~ msgid "The time remaining when very low"
#~ msgstr "Amser sy'n weddill pan yn isel iawn"

#~ msgid ""
#~ "The value of the damping factor used when calculating the exponentially "
#~ "weighted average of the rate. Increasing this value will increase the "
#~ "damping effect of the rate calculations, which makes the time remaining "
#~ "more accurate, but the graphs less responsive."
#~ msgstr ""
#~ "Gwerth y ffactor wanychu a ddefnyddir wrth gyfrif cyfartaledd y gyfradd â "
#~ "phwysau esbonyddol. Wrth godi'r gwerth hwn, cynyddir effaith ddampio'r "
#~ "cyfrifon cyfradd. Mae hyn yn gwella cywirdeb gwerth yr amser ar ôl, ond "
#~ "ni fydd y graffiau'n ymateb gystal."

#~ msgid "Whether we should show the legend in the statistics window"
#~ msgstr "A ddylid dangos y mynegai yn y ffenest ystadegau"

#~ msgid "Whether we should show the legend in the statistics window."
#~ msgstr "A ddylid dangos y mynegai yn y ffenest ystadegau."

#~ msgid "Add legend"
#~ msgstr "Ychwanegu mynegai"

#~ msgid "Device:"
#~ msgstr "Dyfais:"

#~ msgid "Charging"
#~ msgstr "Gwefru"

#~ msgid "%iW"
#~ msgstr "%iW"

#~ msgid "%iV"
#~ msgstr "%iV"

#~ msgid "HAL failed to %s. Check the help file for common problems."
#~ msgstr ""
#~ "Methodd HAL wneud hyn: %s. Chwiliwch y ffeil help am cwestiynau cyffredin."

#~ msgid "hibernate"
#~ msgstr "cysgu"

#~ msgid "suspend"
#~ msgstr "seibio"

#~ msgid "the DBUS method Suspend() was invoked"
#~ msgstr "Cafodd y dull DBUS Suspend() ei alw"

#~ msgid "the DBUS method Hibernate() was invoked"
#~ msgstr "Cafodd y dull DBUS Hibernate() ei alw"

#~ msgid "the DBUS method Shutdown() was invoked"
#~ msgstr "Cafodd y dull DBUS Shutdown() ei alw"

#~ msgid "Rebooting computer"
#~ msgstr "Wrthi'n ailgychwyn y cyfrifiadur"

#~ msgid "the DBUS method Reboot() was invoked"
#~ msgstr "Cafodd y dull DBUS Reboot() ei alw"

#~ msgid "Your system is running on backup power!"
#~ msgstr "Mae'ch system yn rhedeg ar bŵer wrth gefn!"

#~ msgid "user clicked hibernate from tray menu"
#~ msgstr "cliciodd y defnyddiwr 'cysgu' ar ddewislen yr hambwrdd"

#~ msgid "user clicked suspend from tray menu"
#~ msgstr "cliciodd y defnyddiwr 'seibio' ar ddewislen yr hambwrdd"

#~ msgid "Suspend failure"
#~ msgstr "Seibio wedi methu"

#~ msgid "Your computer did not appear to resume correctly from suspend."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'n edrych fel pe bai eich cyfrifiadur heb ailgychwyn yn gywir o "
#~ "seibiant."

#~ msgid "Your computer did not appear to resume correctly from hibernate."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'n edrych fel pe bai eich cyfrifiadur heb ailgychwyn yn gywir o cŵsg."

#~ msgid "This may be a driver or hardware problem."
#~ msgstr "Gall hyn bod yn broblem gyrrydd neu caledwedd."

#~ msgid "Check the GNOME Power Manager manual for common problems."
#~ msgstr "Edrychwch yn llawlyfr Rheolwr Pŵer GNOME am problemau cyfredin."

#~ msgid "ups"
#~ msgstr "ups"

#~ msgid "mouse"
#~ msgstr "llygoden"

#~ msgid "keyboard"
#~ msgstr "bysellfwrdd"

#~ msgid "pda"
#~ msgstr "pda"

#~ msgid "unknown"
#~ msgstr "anhysbys"

#~ msgid "Product:"
#~ msgstr "Cynnyrch:"

#~ msgid "Status:"
#~ msgstr "Statws:"

#~ msgid "Missing"
#~ msgstr "Ar Goll"

#~ msgid "Remaining time:"
#~ msgstr "Amser sy'n weddill:"

#~ msgid "Charge rate (smoothed):"
#~ msgstr "Cyfradd gwefru (wedi llyfnhau):"

#~ msgid "Recalculating information..."
#~ msgstr "Ailcyfrifo gwybodaeth"

#~ msgid "Perhaps the program is not running or you are using an old version?"
#~ msgstr ""
#~ "Efallau nad yw'r rhaglen yn rhedeg neu rydych yn defnyddio hen fersiwn?"

#~ msgid "Resume"
#~ msgstr "Ail-gychwyn"

#~ msgid "Power Critically Low"
#~ msgstr "Pŵer yn Argyfyngus o Isel"

#~ msgid "Power Very Low"
#~ msgstr "Pŵer yn Isel Iawn"

#, fuzzy
#~ msgid "<b>Running on AC power</b>"
#~ msgstr "Wrthi'n defnyddio pŵer AC"

#, fuzzy
#~ msgid "<b>Running on Battery Power</b>"
#~ msgstr "Wrthi'n defnyddio pŵer batri"

#, fuzzy
#~ msgid "<b>Running on UPS</b>"
#~ msgstr "Wrthi'n defnyddio pŵer UPS"

#, fuzzy
#~ msgid "Actions"
#~ msgstr "<b>Gweithredoedd</b>"

#~ msgid "Sleep _type when inactive:"
#~ msgstr "Math y _cwsg pan yn anweithredol:"

#~ msgid "LCD dim"
#~ msgstr "Tywyllu LCD"

#~ msgid "LCD resume"
#~ msgstr "Ailgychwyn LCD"

#~ msgid "Unknown event!"
#~ msgstr "Digwyddiad anhysbys!"

#~ msgid "Screen resume"
#~ msgstr "Ailgychwyn sgrîn"

#~ msgid "Screen dim"
#~ msgstr "Tywyllu sgrîn"

#~ msgid "the system state is idle"
#~ msgstr "mae cyflwr y system yn segur"

#~ msgid "Check network utilization before sleeping"
#~ msgstr "Gwirio defnydd y rhwydwaith cyn cysgu"

#~ msgid ""
#~ "If network utilization should be checked before doing the idle action."
#~ msgstr ""
#~ "A ddylid gwirio defnydd y rhwydwaith cyn cyflawni'r weithred segura."

#~ msgid "<b>Event log</b>"
#~ msgstr "<b>Log digwyddiadau</b>"

#~ msgid "<b>Laptop batteries</b>"
#~ msgstr "<b>Batris gliniadur</b>"

#~ msgid "<b>UPS</b>"
#~ msgstr "<b>UPS (Cyflenwad trydan annhoradwy)</b>"

#~ msgid "<b>Wireless devices</b>"
#~ msgstr "<b>Dyfeisiau diwifr</b>"

#~ msgid ""
#~ "Device type: Laptop battery (1)\n"
#~ "Technology: Lithium ION"
#~ msgstr ""
#~ "Math y ddyfais: Batri gliniadur (1)\n"
#~ "Technoleg: Ion Lithiwm"

#~ msgid "Event Log"
#~ msgstr "Log Digwyddiadau"

#~ msgid "Last full: 22022mWh"
#~ msgstr "Yn llawn yn fwyaf diweddar: 22022mWh"

#~ msgid ""
#~ "This shows how the battery charge and discharge rate varies over time."
#~ msgstr ""
#~ "Mae hwn yn dangos sut mae cyfradd gwefru a dadwefru'r batri wedi newid "
#~ "dros amser."

#~ msgid "This shows how the battery percentage charge varies over time."
#~ msgstr ""
#~ "Mae hwn yn dangos sut mae canran gwefru'r batri wedi newid dros amser."

#~ msgid ""
#~ "This shows how the remaining time until charged or discharged varies over "
#~ "time."
#~ msgstr ""
#~ "Mae hwn yn dangos sut mae cyfradd gwefru a dadwefru'r batri wedi newid "
#~ "dros amser."

#, fuzzy
#~ msgid "Put _display to sleep when  inactive for:"
#~ msgstr "Rhoi'r _dangosydd i gysgu os yw'r cyfrifiadur yn anweithredol ers:"

#~ msgid "Orientation"
#~ msgstr "Gogwydd"

#~ msgid "The orientation of the tray."
#~ msgstr "Gogwydd yr hambwrdd."

#~ msgid "Event"
#~ msgstr "Digwyddiad"

#~ msgid "Description"
#~ msgstr "Disgrifiad"

#~ msgid "DPMS blanking screen"
#~ msgstr "Sgrîn blancio DPMS"

#~ msgid "Turning LCD panel back on"
#~ msgstr "Ail-oleuo'r panel LCD"

#~ msgid "laptop lid re-opened"
#~ msgstr "Caead y gliniadur wedi'i ail-agor"

#~ msgid "<b>Vendor:</b> %s\n"
#~ msgstr "<b>Gwerthwr:</b> %s\n"

#~ msgid "<b>Model:</b> %s\n"
#~ msgstr "<b>Model:</b> %s\n"

#~ msgid "<b>Capacity:</b> %i%% (%s)\n"
#~ msgstr "<b>Cynhwysedd:</b> %i%% (%s)\n"

#~ msgid "Make the computer go to sleep"
#~ msgstr "Gwneud i'r cyfrifiadur gysgu"

#~ msgid "_Information"
#~ msgstr "_Gwybodaeth"

#~ msgid "<b>Brightness</b>"
#~ msgstr "<b>Disgleirdeb</b>"

#~ msgid "Prefer power savings over performance"
#~ msgstr ""
#~ "Rhoi blaenoriaeth i arbed pŵer yn hytrach na pherfformiad y cyfrifiadur"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]