Re: [gnome-cy] cyflwr pethauAr 16/03/2004 am 19:37, ysgrifennodd Dafydd Harries:

>   gnome-media		(17 fuzzy, 35 heb gyfieithu)
>   gnome-panel		(32 fuzzy, 19 heb gyfieithu)
>   gnome-utils		(31 fuzzy, 26 heb gyfieithu)
>   gnopernicus		(50 fuzzy, 12 heb gyfieithu)
>   gpdf		(11 fuzzy, 35 heb gyfieithu)

Mae'r rhain wedi eu diwerddaru gan Dafydd Tomos. Diolch yn fawr, Dafydd!

> Yn ychwanegol, does dim cyfieithiad o gwbl gan gnome-keyring eto (41 neges).

Mae hyn wedi ei gyfieithu gan Dafydd T., Rhys, Chris a Bryn. Doeddwn i
ddim yn disgwyl i bedwar person gwahanol gyfieithu 41 neges!

Dwi'n meddwl mai dim ond gnome-applets, gnome-control-center,
gnome-games a gok sydd ar ôl nawr.

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]