Re: [gnome-cy] Datganiad i'r wasg (newydd ei ryddhau)Hi Rhys

On Wednesday 07 April 2004 4:07 pm, Rhys Jones wrote:
> Er gwybodaeth, rwy' newydd anfon y datganiad hwn i amryw o gyfryngau
> 'dyddiol' Cymraeg, gan gynnwys y BBC a'r Western Mail/Daily Post.

Ardderchog - mae'n darllen yn dda.  Dwi'n gwybod faint o waith oedd!  
Gobeithio bydd y datganiad yn cael rhywfaint o "coverage" rwan.

-- 

Best wishes

Kevin Donnelly

www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rhydd yn Gymraeg

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]