Re: [gnome-cy] Dehonglydd BASIC Gambas ar gael yn GymraegDyma'r tro cyntaf i mi ddod ar draws i Gambas. Prosiect diddorol. Rwy'n
defnyddio VB pob dydd (yn anffodus). Oes rhywyn yn gwybod a ydy hi'n bosib i
ysgifennu rhagleni sy'n hawdd i gyfieithu yn Gambas?

Er enrhaifft,

PRINT "This is a hardcoded string. Does this end up in a PO file, or
something similar "
PRINT "so that this Gambas application can be easily translated into another
language?"

--
Dafydd Walters.

----- Original Message ----- 
From: "Kevin Donnelly" <kevin dotmon com>
To: <cy www linux org uk>
Cc: "E-Gymraeg ML" <E-GYMRAEG JISCMAIL AC UK>; "Gnome-Cy ML"
<gnome-cy www linux org uk>
Sent: Tuesday, April 06, 2004 12:32 PM
Subject: [gnome-cy] Dehonglydd BASIC Gambas ar gael yn Gymraeg


> Mae Gambas (neu o leiaf cymaint ac sy'n gyfieithadwy!) ar gael rwan:
> http://www.kyfieithu.co.uk/item.php?lg=cy&item_id=87
>
> Gall fod yn amgen defnyddiol i VB i'r rhai sydd wedi arfer i'r cymhwysiad
yna.
> (Buaswn yn falch o gael adroddiadau gan ddefnyddwyr sy'n gyfarwydd efo VB
er
> mwyn cael rhyw syniad o faint mor dda/drwg yw Gambas mewn cymhariaeth.)
>
> -- 
>
> Best wishes
>
> Kevin Donnelly
>
> www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rhydd yn Gymraeg
>
> _______________________________________________
> gnome-cy mailing list
> gnome-cy pengwyn linux org uk
> http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy
>


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]