Re: [gnome-cy] [Fwd: GNU/Linux awareness Day]On Maw, 2003-06-24 at 09:37, Marcus Davage wrote:
> Erbyn pryd? Mi allai ddechrau rhywbryd heddiw. (Yn dibynnu ar 
> brysurdeb!)

Cyn gynted a phosib os elli di :) Ers dweud bod dim amser gen i ddoe,
mae hyd yn oed mwy o waith gen i nawr i'w gwblhau, felly maen'n edrych
fel na cha i unrhyw gyfle i wneud unrhyw waith arni.

Diolch o galon,

Gareth
-- 
| Gareth Bowker      | <bowkerg teccon co uk> |
| Software Engineer    | http://www.thetcl.com/ |
| Technology Concepts Ltd | +44 870 870 5088    |


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]