Re: [gnome-cy] Diweddariad MeddalOn Gwe, 2003-04-11 at 16:20, Rhoslyn Prys wrote:
> Gair byr ddweud bod safle Meddal wedi ei ddiweddaru heddiw - rhagor am 
> Gnome, KDE a OpenOffice.
> 
> Mae ffeiliau po OpenOffice 1.1beta yn awr i'w cael oddi ar dudalen 
> Swyddfa> OpenOffice> Cyfieithiadau.

Diolch

Edryches i "Openoffice internationalisation". Dyna waith, dw i eisiau ymmenydd mwyaf!

Bydda i ceisio 'fory

Alan


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]